Jeździec z Madary

Jeździec z Madary

Relief naskalny, znajdujący się w Bułgarii, najprawdopodobniej powstał na przełomie VII i VIII wieku.

Nauka o sztukach wizualnych

Etykiety

kawalerzysta, ulga, relief rockowy, skała, Madara, Światowe Dziedzictwo, Bułgaria, średniowiecze, średniowieczny, Tengri, Mitra, Tervel, II. Justynian, Krum, Omurtag, VII-VIII wiek, historia sztuki, symbol, dzieło sztuki, historia, monarcha

Powiązane treści

Sceny

Relief naskalny

  • jeździec z Madary - Relief znajduje się w północno-wschodniej części Bułgarii, w okolicy miejscowości Madara. Jest wyrzeźbiony w skale na wysokości 23 m.

Jeździec z Madary jest jedynym wczesnośredniowiecznym reliefem naskalnym w Europie. Znajduje się on w północno-wschodniej części Bułgarii, na płaskowyżu Madara. Został on wykuty w pionowej skale na wsokości 23 m. Mógł powstać na przełomie VII i VIII wieku.

Relief przedstawia triumfującego władcę zwyciężającego wroga. Według historyków może być on uznany za symbol władzy jak również za symbol pierwszego państwa bułgarskiego.

W 1979 roku znalezisko zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Relief już wcześniej pojawiał się na bułgarskich monetach, a w 2008 roku ludność Bułgarii zadecydowała o tym, żeby ten narodowy symbol występował na przyszłych monetach euro.

Ciekawostkę stanowi fakt, że na Antarktydzie jeden ze szczytów wyspy Livingston, należącej do Szetlandów otrzymał swoją nazwę Madara Peak właśnie od miejsca znaleziska reliefu.

Rekonstrukcja

  • jeździec - Jeździec jest charakterystyczną postacią mitologii turkutów i alanów.
  • lew - Smbolizuje zwyciężonego wroga.
  • puchar - Symbolizuje rangę książęcą.
  • inskrypcje - Wokół reliefu widoczne są zachowane inskrypcje w średniowiecznym języku greckim. Zawierają one ważne informacje dotyczące historii Bułgarii VIII i IX wieku.
  • włócznia
  • pies
  • koń

Z reliefem skalnym związane są liczne legendy. Wiele osób uznawało jeźdźca z Madary za jednego z głównych bóstw ludów stepowych, Tengri. Inni twierdzili, że jest symbolem prastarego boga perskiego, Mithra. Według najbardziej popularnej teorii przedstawia on chana bułgarskiego, Terweła.

Częściowo zachowane inskrypcje, otaczające płaskorzeźbę, stanowią trzy grupy. Najstarsze wykute fragmenty tekstu powstały najprawdopodobniej w okresie panowania Terweła. W tekście pojawia się również nazwisko cesarza bizantyjskiego Justyniana II. Dwie kolejne inskrypcje pochodzą najprawdopodobniej z okresu panowania chana Kruma (803-814) i chana Omurtaga (814-831).

Jako posąg

Animacja

Narracja

Jeździec z Madary jest jedynym, zachowanym wczesnośredniowiecznym reliefem naskalnym w Europie. Znajduje się w północno-wschodniej Bułgarii na Płaskowyżu Madary. Można go obejrzeć na ścianie wysokiej na 100 m skały, na wysokości 23 metrów. Został on wykuty na przełomie VII i VIII wieku.
Płaskorzeźba przedstawia triumfującego władcę, który zwyciężył wroga. Z reliefem związane są liczne legendy. Wiele osób uznawało jeźdźca z Madary za jednego z głównych bóstw ludów stepowych, Tengri. Inni twierdzili, że jest symbolem prastarego perskiego boga, Mithra. Według najbardziej popularnej teorii przedstawia on chana bułgarskiego, Terweła.

W 1979 roku znalezisko zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Ta szczególna płaskorzeźba stała się w ostatnich dziesięcioleciach jednym z symboli Bułgarii.

Powiązane treści

Katedra (Sobór) św. Aleksandra Newskiego (Sofia, XX wiek)

Zbudowana w stylu neobizantyjskim, prawosławna katedra jest jednym z symboli bułgarskiej stolicy.

Cesarz bizantyński (VI wiek)

Cesarz stał na czele Imperium Bizantyńskiego, "Spadkobiercy Rzymu".

Góra Rushmore (USA)

Na Górze Rushmore, która jest miejscem pamięci narodowej Stanów Zjednoczonych, znajdują się popiersia przedstawiające czterech prezydentów.

Hagia Sophia (Istambuł)

Świątania zwana „Mądrością Bożą”, początkowo uznawania jako ośrodek kultu religijnego najpierw Cesarstwa Bizantyńskiego a następnie Osmańskiego, jest jednym...

Kamienie milowe historii rzeźbiarstwa

Animacja pozwoli nam poznać pięć wyjątkowych dzieł sztuki w historii rzeźbiarstwa.

Posąg Apoksymenosa

Charakterystyczne dzieło sztuki starożytnej Hellady zostało znalezione na dnie morza przy chorwackim wybrzeżu Adriatyku.

Złoty wojownik scytyjski (III wiek p.n.e.)

Wojownika w pancerzu, znalezionego podczas prac archeologicznych w kazahstańskim kurhanie Jesyk, nazwano "Złotym człowiekiem".

Posążki Wenus

Drobne statuetki z epoki kamiennej są prawdopodobnie symbolami płodności i dobrobytu.

Added to your cart.