Jak działa telewizor plazmowy?

Jak działa telewizor plazmowy?

Dzięki animacji możemy poznać konstrukcję i działanie telewizora plazmowego.

Technika, zajęcia z gospodarstwa domowego

Etykiety

Telewizor plazmowy, telewizja, Ekran plazmowy, piksel, Mieszanie kolorów, TV tuner, inverter, elektroda ekranu, warstwa luminoforu, ściana pikseli, szeroki kąt, pilot do zdalnego sterowania, technika, fizyka

Powiązane treści

Sceny

Telewizor plazmowy

 • tylna pokrywa
 • przednia pokrywa
 • złącza
 • przycisk zasilania
 • podstawa
 • pilot do zdalnego sterowania
 • kabel sieciowy
 • ekran plazmowy

Budowa telewizora

 • głośniki
 • ekran plazmowy
 • TV tuner
 • inverter
 • adapter sieciowy

Ekran plazmowy

 • czerwony luminofor
 • zielony luminofor
 • niebieski luminofor
 • piksel
 • przednia płyta szklana
 • warstwa izolacyjna
 • elektroda ekranu
 • elektroda danych
 • tylna płyta szklana

Piksel

 • elektroda ekranu
 • materiał fosforescencyjny
 • ściana pikseli
 • elektroda danych
 • szlachetna mieszanka gazu

Zasada działania

 • elektroda ekranu
 • materiał fosforescencyjny
 • ściana pikseli
 • elektroda danych
 • szlachetna mieszanka gazu

Widok z bliska

Mieszanie kolorów

Narracja

Główne części ekranu plazmowego to elektrody i znajdujące się między nimi piksele. Każdy piksel składa się zwykle z trzech subpikseli, emitujących światło w kolorach czerwonym, zielonym i niebieskim. Wymieszanie tych kolorów powoduje powstanie wypadkowego koloru piksela w danym momencie.

Pod wpływem napięcia elektrycznego subpiksele emitują światło. Zasilanie energią elektryczną zapewniają im elektrody, których lokalizacja pozwala na sterowanie każdym pikselem z osobna.

Subpiksele wypełnione są mieszanką gazów szlachetnych. Na skutek działania prądu gazy szlachetne ulegają jonizacji, wchodzą w stan plazmy i zaczynają emitować fotony światła ultrafioletowego, które w animacji oznaczone są fioletowymi kulkami.
Fotony światła ultrafioletowego padając na materiał fluorescyjny (luminofor), który wypełnia wewnętrzną powierzchnię subpikseli, pobudzają go do emisji światła widzialnego odpowiedniego dla danego koloru luminoforu (czyli czerwonego, żółtego lub zielonego).

Powiązane treści

Jak działa ekran LCD?

Ekran ciekłokrystaliczny LCD wykorzystuje do emisji obrazu aktywność optyczną ciekłych kryształów.

Historia telewizora

Obecnie telewizor stał się jednym z podstawowych zródeł rozrywki.

Jak działają telewizory kineskopowe?

Dzięki animacji możemy poznać konstrukcję i działanie telewizora kineskopowego.

Daltonizm

Zaburzenie rozpoznawania barw nazywamy daltonizmem.

Jak działa cyfrowy aparat fotograficzny?

Dzięki animacji możemy poznać konstrukcję i działanie cyfrowego aparatu fotograficznego.

Jak działa drukarka laserowa?

Dzięki animacji możemy poznać konstrukcję i działanie drukarki laserowej.

Jak działa pralka automatyczna?

Dzięki animacji możemy poznać konstrukcję i działanie pralki automatycznej.

Kino (USA, lata 1930)

W latach 10-tych XX wieku w amerykańskich dużych miastach z ferworem budowano nowe kina.

Odbicie światła i refrakcja

Promień światła załamuje się lub odbija na granicy dwóch ośrodków o różnych wskaźnikach załamania.

Przezroczystość

Animacja ta wyjaśnia zjawisko przezroczystości i nieprzezroczystości, zasadę działania rentgenografii oraz to, że niektóre materiały absorbują jedynie...

Słońce

Średnica Słońca jest 109 razy większa od średnicy Ziemi. Wodór stanowi większą część jego materii.

Pierwsze aparaty fotograficzne (dagerotypia)

Pierwsza stosowana technika fotograficzna utrwalania obrazu została opracowana przez francuskich pionierów fotografii.

Telefon (Alexander Graham Bell)

Bell w 1876 roku zbudował telefon będący epokowym urządzeniem przekazującym dźwięk ludzkiej mowy w formie sygnału elektrycznego.

Added to your cart.