Jak działa suszarka do włosów?

Jak działa suszarka do włosów?

Animacja prezentuje budowę i zasadę działania suszarki do włosów.

Technika, zajęcia z gospodarstwa domowego

Etykiety

Suszarka do włosów, sprzęt gospodarstwa domowego, przewód grzewczy, termiczny przekaźnik przeciążeniowy, prąd elektryczny, silnik elektryczny, kabel elektryczny, przenikania ciepła, wentylator, technika, fizyka

Powiązane treści

Sceny

Suszarka do włosów

 • sieć elektryczna
 • kabel sieciowy

Elementy budowy

 • koncentrator powietrza
 • obudowa
 • przewód grzewczy
 • przekaźnik termiczny
 • drukowany obwód prądu
 • silnik elektryczny
 • wentylator
 • otwór wsysający powietrze
 • przełącznik
 • kabel elektryczny

Działanie

 • wychodzące ciepłe powietrze
 • przewód grzewczy
 • silnik elektryczny
 • powietrze wessane
 • przełącznik
 • kabel elektryczny

Ochrona przed przegrzaniem

 • energia elektryczna
 • przekaźnik termiczny zamknięty
 • rozgrzewanie się przewodu grzewczego
 • otwarcie przekażnika termicznego
 • przewód grzewczy stygnie

Zasada działania

 • parowanie
 • Przedmuchiwanie pary i przenikanie ciepła powoduje zwiększenie szybkości parowania.
 • wymiana cieplna

Narracja

Woda nieustannie paruje: cząsteczki wody, w wyniku ich ruchu termicznego, ulatniają się z powierzchni cieczy. Suszarka do włosów przyspiesza ten proces: wydmuchuje ulatniające się cząsteczki wody, a poprzez przekazywanie ciepła przyspiesza ich ruch termiczny. Na skutek tych dwóch czynników odparowywanie, a przez to suszenie włosów staje się szybsze.

Powiązane treści

Jak działa żelazko parowe?

Dzięki animacji możemy poznać konstrukcję i działanie żelazka parowego.

Jak działa odkurzacz?

Wytwarzając próżnię odkurzacz zasysa powietrze pod wyższym ciśnieniem razem z zanieczyszczeniami.

Jak działa pralka automatyczna?

Dzięki animacji możemy poznać konstrukcję i działanie pralki automatycznej.

Parowanie i wrzenie

Co zachodzi w cieczy podczas parowania, a co podczas wrzenia? Od czego zależy temperatura wrzenia cieczy?

Topnienie i zamarzanie

W procesie zamarzania pomiędzy molekułami wody powstają wiązania wodorowe w wyniku czego tworzy się struktura krystaliczna.

Woda (H₂O)

Bardzo trwały związek chemiczny wodoru i tlenu, niezbędny do życia. W przyrodzie występuje we wszystkich trzech stanach skupienia.

Zmiany stanów skupienia materii

Przejścia fazowe pomiędzy stanami gazowym, między stanem ciekłym a stałym nazywamy zmianami stanu skupienia.

Żarówka Edisona

Edison, amerykański elektrotechnik, w 1879 roku wynalazł żarówkę, która zmieniła codzienne życie ludzi.

Charakterystyczne źródła światła w mieszkaniach i gospodarstwach domowych.

Animacja przedstawia działanie i właściwości źródeł światła stosowanych w mieszkaniach, poczynając od tradycyjnej żarówki po żarówki ledowe.

Dzwonek elektryczny

Urządzenie działające przy wykorzystaniu elektromagnesu.

Jak działa głośnik?

Głośnik za pomocą indukcji elektromagnetycznej wywołuje drgania powietrza.

Jak działa kran?

Animacja w doskonały sposób prezentuje trzy podstawowe zasady działania kranu.

Napięcie powierzchniowe

Napięcie powierzchniowe jest właściwością cieczy umożliwiającej jej uzyskanie możliwie najmniejszej powierzchni.

Silnik prądu stałego

Między magnesami trwałymi silnika zasilanego prądem stałym znajduje się jeden przewód (zwój), w którym płynie prąd.

Silniki elektryczne

Silniki elektryczne są obecne w wielu dziedzinach naszego życia. Poznaj ich podstawowe rodzaje!

Wytwarzanie prądu przemiennego

Prąd elektryczny można wytworzyć obracając ramkę z przewodnika w polu magnetycznym

Jak działa gramofon?

Dzięki animacji możemy poznać konstrukcję i działanie gramofonu.

Jak działa radio?

Dzięki animacji możemy poznać konstrukcję i działanie radia.

Korelacja pomiędzy ruchem drgającym harmonicznym a jednostajnym ruchem po okręgu

Rzut prostopadły ciała wykonującego jednostajny ruch po okręgu wykonuje ruch drgający harmoniczny.

Termometr

Do pomiaru temperatury służą różne przyrządy, zwane termometrami.

Gejzer

Gejzer okresowo wyrzuca, w formie fontanny, słup gorącej wody i pary wodnej.

Nadtlenek wodoru (H₂O₂)

Związek chemiczny tlenu i wodoru. Bezbarwna, bezwonna ciecz, mająca wiekszą gęstość niż woda.

Wahadło torsyjne

Wielkość momentu siły mierzona jest poprzez skręcenie drutu wahadła.

Added to your cart.