Jak działa mikroskop elektronowy?

Jak działa mikroskop elektronowy?

Dzięki animacji możemy poznać konstrukcję i działanie mikroskopu elektronowego.

Technika, zajęcia z gospodarstwa domowego

Etykiety

Mikroskop elektronowy, mikroskop, Zakres nanometr, Pojemność powiększające, działo elektronowe, elektromagnetyczny, elektron, detektor, próbka, Rozdzielczość, długość fali, sekcja, pole magnetyczne, wirus, Bakteria, powiększenie, wynalazek, wynalazki, technika, biologia

Powiązane treści

Pytania

Sceny

Mikroskop elektronowy

Mikroskop to przyrząd pozwalający zobaczyć struktury, które są zbyt małe lub niewidoczne gołym okiem. Stopień powiększenia ograniczony jest jego zdolnością rozdzielczą. Dla mikroskopów optycznych granica rozdzielczości to około 0,2 mikronów. Oznacza to, że niemożliwym jest odróżnienie od siebie dwóch punktów będących bliżej siebie niż 0,2 mikronów.
W miarę zmniejszania długość fali zwiększa się rozdzielczość. Długość fali widzialnego światła wynosi 0,4 - 0,8 nanometra. Mikroskopy elektronowe używają wiązki elektronów, które są falami znacznie krótszymi niż światło widzialne. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie 0,2 nanometra, czyli około tysiąc razy lepszą rozdzielczość. Podsumowując: odległość ta nie jest o wiele większa niż średnica atomu wodoru, a więc mikroskopy elektronowe mogą być używane nawet do oglądania małych cząsteczek. Pierwszy mikroskop elektronowy skonstruował w 1931 r. Ernst Ruska razem z Maksem Knollem w Berlinie.

Skaningowy mikroskop elektronowy

Dzięki mikroskopom skaningowym z powierzchni próbek tworzone są obrazy przestrzenne. Wiązki elektronów przy pomocy cewki odchylania skanują powierzchnię próbki. Elektrony padające na powierzchnię próbki mogą się od niej odbijać lub mogą powodować emisję elektronów wtórnych. Ilość odbitych i wtórnych elektronów zależy od kąta padania wiązki elektronów. Detektor mierzy ilość odbitych i wtórnych elektronów. Za pomocą komputera dane zebrane przez detektor przekształcane są w widoczny obraz.

Transmisyjny mikroskop elektronowy

W mikroskopach elektronowych działo elektronowe emituje wiązki elektronów w momencie, gdy soczewki elektromagnetyczne skupiają się na badanym obiekcie. W transmisyjnych mikroskopach elektronowych wiązka przechodzi przez cienką próbkę i tworzy powiększony obraz za pomocą soczewki elektromagnetycznej. Próbki barwi się solami metali ciężkich: fragmenty próbki w różnym stopniu wiążą jony metali ciężkich. Jony te rozpraszają wiązki elektronów, powodując pojawienie się na obrazie ciemnych obszarów.

Animacja

Zdjęcia

Powiązane treści

Pierwsze aparaty fotograficzne (dagerotypia)

Pierwsza stosowana technika fotograficzna utrwalania obrazu została opracowana przez...

Jak działa tomograf komputerowy?

Dzięki animacji możemy poznać konstrukcję i działanie tomografu komputerowego

Urządzenia optyczne

Urządzenia optyczne mają szerokie zastosowanie, od mikroskopu po teleskop.

Jak działa głośnik?

Głośnik za pomocą indukcji elektromagnetycznej wywołuje drgania powietrza.

Jak działa pralka automatyczna?

Dzięki animacji możemy poznać konstrukcję i działanie pralki automatycznej.

Jak działają dyski optyczne?

Dzięki animacji możemy poznać konstrukcję i działanie dysków optycznych.

Jak działa suszarka do włosów?

Animacja prezentuje budowę i zasadę działania suszarki do włosów.

Jak działa pióro kulkowe ?

Wynalezienie pióra kulkowego znacznie ułatwiło pisanie.

Added to your cart.