Jak działa gramofon?

Jak działa gramofon?

Dzięki animacji możemy poznać konstrukcję i działanie gramofonu.

Technika, zajęcia z gospodarstwa domowego

Etykiety

gramofon, Gramofon Hi-Fu, głośnik, wzmacniacz, płyta winylowa, długa gra, Pojedynczy, Ramię, obrotnica, nabój, igła, rowek, muzyka, technika

Powiązane treści

Sceny

Gramofon Hi-Fi

 • głośnik - Przetwornik elektroakustyczny, który przekształca napływające z adaptera impulsy elektryczne w falę akustyczną.
 • adapter - Wzmacnia napływające z gramofonu impulsy elektryczne i przekazuje je do głośników.
 • gramofon - Przetwarza delikatnie wyżłobione rowki płyty gramofonowej na impulsy elektryczne.

Budowa gramofonu

 • płyta winylowa - Gramofon przetwarza delikatnie wyżłobione rowki płyty na impulsy elektryczne. Nawet najmniejsze uszkodzenia rowków powodują trzaski, dlatego płyty wamagają troskliwej pielęgnacji i fachowego przechowywania.
 • ramię gramofonu - Przymocowana do niego wkładka gramofonowa odczytuje informacje, zakodowane w rowkach płyty.
 • talerz obrotowy - Masa talerza jest stosunkowo duża, może wynosić nawet ponad 2 kg, i dzięki swej bezwładności kompensuje niewielkie wahania prędkości obrotowej silnika.
 • tarcza gumowa
 • napęd wewnętrzny
 • pasek napędowy
 • silnik

Ramię gramofonu

 • przeciwwaga - Służy do ustawienia nacisku igły. Jeśli nacisk igły jest zbyt duży, wysokie tony są mniej słyszalne, a rowki są bardziej podatne na zużycie. Zbył mały nacisk igły powoduje z kolei wzmocnienie wysokich dźwięków: trzaski mogą przeszkadzać w odsłuchu, a igła może łatwo podskakiwać.
 • umocowanie ramienia
 • dźwignia unosząca ramię - Unosi i opuszcza ramię gramofonowe.
 • uchwyt wkładki gramofonowej
 • wkładka gramofonowa - Przejmuje drgania igły, wywołane odczytywaniem informacji, zakodowanej w rowkach płyty.

Odczyt dźwięku

 • igła gramofonowa
 • magnes stały
 • zwoje miedziowe
 • energia elektryczna
 • rdzeń
 • pole magnetyczne
 • rowek

Zasada odczytu dźwięku

 • strumień magnetyczny rośnie (ΔΦ ﹥ 0) - Wraz ze wzrostem liczby pól magnetycznych ΔΦ jest pozytywny, co znaczy, że strumień magnetyczny przepływa przez cewkę z bieguna północnego magnesu do południowego. Wraz z malejącą liczbą pól magnetycznych ΔΦ ulega zmianie na negatywny, czyli przepływa z bieguna południowego do północnego. ΔΦ wskazuje kierunek indukowanego w cewce prądu zgodnie regułą lewej ręki.
 • strumień magnetyczny maleje (ΔΦ ﹤ 0) - Wraz ze wzrostem liczby pól magnetycznych ΔΦ jest pozytywny, co znaczy, że strumień magnetyczny przepływa przez cewkę z bieguna północnego magnesu do południowego. Wraz z malejącą liczbą pól magnetycznych ΔΦ ulega zmianie na negatywny, czyli przepływa z bieguna południowego do północnego. ΔΦ wskazuje kierunek indukowanego w cewce prądu zgodnie regułą lewej ręki.
 • kierunek prądu indukowanego - Zmiana strumienia magnetycznego (ΔΦ) tworzy wirowe pole elektryczne, które indukuje w cewce prąd. Kierunek prądu wskazuje reguła lewej ręki.
 • magnes stały - Ruch magnesu wywołuje zmiany kierunku strumienia magnetycznego (liczby pól magnetycznych) w cewce, co indukuje prąd elektryczny.
 • rdzeń cewki magnetycznej - Poruszający sie w nim magnes wywołuje zmiany liczby pól magnetycznych w cewce, a więc i zmiany strumienia magnetycznego, co indukuje prąd elektryczny.

Animacja

 • głośnik - Przetwornik elektroakustyczny, który przekształca napływające z adaptera impulsy elektryczne w falę akustyczną.
 • adapter - Wzmacnia napływające z gramofonu impulsy elektryczne i przekazuje je do głośników.
 • gramofon - Przetwarza delikatnie wyżłobione rowki płyty gramofonowej na impulsy elektryczne.
 • płyta winylowa - Gramofon przetwarza delikatnie wyżłobione rowki płyty na impulsy elektryczne. Nawet najmniejsze uszkodzenia rowków powodują trzaski, dlatego płyty wamagają troskliwej pielęgnacji i fachowego przechowywania.
 • ramię gramofonu - Przymocowana do niego wkładka gramofonowa odczytuje informacje, zakodowane w rowkach płyty.
 • talerz obrotowy - Masa talerza jest stosunkowo duża, może wynosić nawet ponad 2 kg, i dzięki swej bezwładności kompensuje niewielkie wahania prędkości obrotowej silnika.
 • tarcza gumowa
 • napęd wewnętrzny
 • pasek napędowy
 • silnik
 • przeciwwaga - Służy do ustawienia nacisku igły. Jeśli nacisk igły jest zbyt duży, wysokie tony są mniej słyszalne, a rowki są bardziej podatne na zużycie. Zbył mały nacisk igły powoduje z kolei wzmocnienie wysokich dźwięków: trzaski mogą przeszkadzać w odsłuchu, a igła może łatwo podskakiwać.
 • umocowanie ramienia
 • dźwignia unosząca ramię - Unosi i opuszcza ramię gramofonowe.
 • uchwyt wkładki gramofonowej
 • wkładka gramofonowa - Przejmuje drgania igły, wywołane odczytywaniem informacji, zakodowanej w rowkach płyty.
 • strumień magnetyczny rośnie (ΔΦ ﹥ 0) - Wraz ze wzrostem liczby pól magnetycznych ΔΦ jest pozytywny, co znaczy, że strumień magnetyczny przepływa przez cewkę z bieguna północnego magnesu do południowego. Wraz z malejącą liczbą pól magnetycznych ΔΦ ulega zmianie na negatywny, czyli przepływa z bieguna południowego do północnego. ΔΦ wskazuje kierunek indukowanego w cewce prądu zgodnie regułą lewej ręki.
 • strumień magnetyczny maleje (ΔΦ ﹤ 0) - Wraz ze wzrostem liczby pól magnetycznych ΔΦ jest pozytywny, co znaczy, że strumień magnetyczny przepływa przez cewkę z bieguna północnego magnesu do południowego. Wraz z malejącą liczbą pól magnetycznych ΔΦ ulega zmianie na negatywny, czyli przepływa z bieguna południowego do północnego. ΔΦ wskazuje kierunek indukowanego w cewce prądu zgodnie regułą lewej ręki.
 • kierunek prądu indukowanego - Zmiana strumienia magnetycznego (ΔΦ) tworzy wirowe pole elektryczne, które indukuje w cewce prąd. Kierunek prądu wskazuje reguła lewej ręki.
 • magnes stały - Ruch magnesu wywołuje zmiany kierunku strumienia magnetycznego (liczby pól magnetycznych) w cewce, co indukuje prąd elektryczny.
 • rdzeń cewki magnetycznej - Poruszający sie w nim magnes wywołuje zmiany liczby pól magnetycznych w cewce, a więc i zmiany strumienia magnetycznego, co indukuje prąd elektryczny.

Narracja

Gramofon przetwarza delikatnie wyżłobione rowki płyty na impulsy elektryczne, które następnie za pośrednictwem adaptera transformowane są przez głośniki w drgania dźwiękowe.

Płyta umieszczana jest na talerzu obrotowym, który zazwyczaj wprawiany jest w ruch przez silnik, zazwyczaj za pomocą paska napędowego. Ważne, żeby płyta obracała się równomiernie. Ciężkie talerze obrotowe, których masa może sięgać nawet 2 kg, charakteryzują się dużą bezwładnością, co dodatkowo stabilizuje obroty.

Ramię gramofonu wyposażone jest na jednym końcu we wkładkę gramofonową z przymocowaną do niej igłą, na drugim zaś w przeciwwagę, której ustawienie reguluje nacisk igły.
Zbyt duży nacisk igły powoduje mniejszą słyszalność wysokich dźwięków, a rowki są bardziej podatne na zużycie. Zbył mały nacisk igły powoduje z kolei wzmocnienie wysokich dźwięków: trzaski mogą przeszkadzać w odsłuchu, a igła może łatwo podskakiwać na skutek drobnych drgań otoczenia.

Podczas odczytywania dźwięków drobna igła delikatnie odchyla się w rowku na boki. Drgania igły wprawiają w ruch magnes, co indukuje prąd elektryczny w miedzianej cewce.

Ruch magnesu wywołuje zmiany liczby pól magnetycznych w cewce, a więc i zmiany strumienia magnetycznego. Wraz ze wzrostem liczby pól magnetycznych zmiana strumienia magnetycznego jest pozytywna, co znaczy, że strumień magnetyczny przepływa przez cewkę z bieguna północnego magnesu do południowego. Wraz z malejącą liczbą pól magnetycznych kierunek strumienia magnetycznego ulega zmianie na negatywny, czyli przepływa z bieguna południowego do północnego.
Jeśli kciuk lewej ręki skierujemy w kierunku strumienia magnetycznego, to reszta palców wskaże kierunek indukowanego prądu. Animacja demonstruje, że jeśli igła wychyla się na lewo w stosunku do kierunku ruchu, wówczas strumień magnetyczny w lewej cewce rośnie, a w prawej maleje. W konsekwencji w cewkach indukowany jest prąd o przeciwnym kierunku.

Podczas eksploatacji igła ulega zużyciu. Igłę szafirową należy wymienić po ok. 100 godzinach pracy, a igłę diamentową po ok. 1000 godzinach pracy. Zużyta igła obniża bowiem jakość dźwięku i może niszczyć rowki. Nawet najmniejsze zniszczenia rowków powodują trzaski, dlatego płyty wymagają troskliwej pielęgnacji i fachowego przechowywania.

Powiązane treści

Fonograf i gramofon

Wynalazek Edisona przy pomocy jednego walca zapisywał i odtwarzał dźwięk, podczas gdy urządzenie Berlinera służyło odtwarzaniu dźwięków zapisanych na płycie.

Dzwonek elektryczny

Urządzenie działające przy wykorzystaniu elektromagnesu.

Jak działa głośnik?

Głośnik za pomocą indukcji elektromagnetycznej wywołuje drgania powietrza.

Jak działa pióro kulkowe ?

Wynalezienie pióra kulkowego znacznie ułatwiło pisanie.

Jak działa pralka automatyczna?

Dzięki animacji możemy poznać konstrukcję i działanie pralki automatycznej.

Jak działa radio?

Dzięki animacji możemy poznać konstrukcję i działanie radia.

Jak działa suszarka do włosów?

Animacja prezentuje budowę i zasadę działania suszarki do włosów.

Jak działa telefon komórkowy?

Dzięki animacji możemy poznać konstrukcję i działanie telefonu komórkowego.

Kino (USA, lata 1930)

W latach 10-tych XX wieku w amerykańskich dużych miastach z ferworem budowano nowe kina.

Prądnica (poziom średni)

Prądnica jest urządzeniem, które energię mechaniczną przetwarza na energię elektryczną.

Silnik prądu stałego

Między magnesami trwałymi silnika zasilanego prądem stałym znajduje się jeden przewód (zwój), w którym płynie prąd.

Transformator

Transformator jest urządzeniem służącym do zmiany napięcia elektrycznego.

Wahadło torsyjne

Wielkość momentu siły mierzona jest poprzez skręcenie drutu wahadła.

Wytwarzanie prądu przemiennego

Prąd elektryczny można wytworzyć obracając ramkę z przewodnika w polu magnetycznym

Added to your cart.