Jak działa chłodziarka (lodówka)?

Jak działa chłodziarka (lodówka)?

Dzięki animacji możemy poznać konstrukcję i działanie lodówki.

Technika, zajęcia z gospodarstwa domowego

Etykiety

Lodówka, sprzęt gospodarstwa domowego, ochładzanie, utrata ciepła, uwalnianie ciepła, kompresor, kondensator, chłodnica, elektryczny, termodynamika, technika, fizyka

Powiązane treści

Sceny

Lodówka

Budowa

Lodówka to urządzenie nazywane też maszyną-pompą cieplną, która przepompowuje ciepło z wnętrza lodówki do zewnętrznego otoczenia.

Zasada działania jest następująca: dzięki sprężarce łatwo parująca ciecz (zazwyczaj izobutan) krąży w zamkniętym układzie rur. W układzie tym znajduje się zawór, który częściowo ogranicza przepływ cieczy, zwanej czynnikiem chłodniczym. Gdy ciecz dociera do zaworu, zostaje ściśnięta, jej ciśnienie wzrasta, ale gdy przechodzi przez zawór, ciśnienie maleje i ciecz częściowo odparowuje.

Odparowanie powoduje oddanie ciepła, a zatem temperatura będzie tutaj niższa. Ta część układu parownika umieszczona jest wewnątrz lodówki.

Gdy odparowana ciecz przechodzi przez sprężarkę i zbliża się do zaworu, zostaje ponownie ściśnięta, na skutek czego ulega skropleniu, co z kolei powoduje wydzielanie ciepła, czyli jej temperatura będzie wyższa. To dlatego odczuwamy, że tył lodówki jest ciepły. Po przejściu czynnika chłodniczego przez zawór proces rozpoczyna się od początku.

Klimatyzator działa na tej samej zasadzie co lodówka. Jeśli odwrócilibyśmy kierunek przepływu cieczy, wtedy strona ciepła i strona chłodna również by się zmieniły, czyli pompą cieplną mogliśmy nawet ogrzewać. W rzeczywistości niektóre klimatyzatory posiadają już funkcję ogrzewania.

To fakt, że we wnętrzu lodówki jest zimno, ale ogólnie to lodówka ogrzewa mieszkanie, ponieważ pobiera energię z gniazdka elektrycznego w celu obsługi sprężarki. Dlatego nie warto pozostawiać otwartych drzwi lodówki i używać jej jako klimatyzatora, dopóki wymiennik ciepła (kondensator) w tylnej części lodówki znajduje się w pomieszczeniu.

Zawór dławiący

Sprężarka

Animacja

Zasada działania

Narracja

Lodówka, służąca chłodzeniu żywności, podczas swojego działania pobiera ciepło z komory i oddaje je otoczeniu zewnętrznemu. Prześledźmy razem etapy działania urządzenia zaczynając od komory chłodniczej.

Do układu rur parownika, znajdującego się w komorze lodówki, wpływa czynnik chłodniczy, który jest mieszanką zimnej pary i płynu. Czynnik chłodniczy pobiera ciepło z przestrzeni komory chłodniczej na zasadzie różnicy temperatur. Czynnik chłodniczy rozgrzewa się i całkowicie odparowuje, co powoduje dalsze oddawanie ciepła.

Para z komory chłodniczej dostaje się do sprężarki, w której dochodzi do sprężenia pary, czego efektem jest wzrost ciśnienia i temperatury.

Ta gorąca para odprowadzana jest następnie do kondensatora, w którym dochodzi do znacznego oddania ciepła, spowodowanego dużą różnicą temperatur pomiędzy parą a jej środowiskiem. Płynący w rurze chłodzący się gaz skrapla się, jego stan zmienia się w ciekły.

Ciepły, częściowo schłodzony płyn z kondensatora przepływa do zaworu dławiącego. Płyn gromadzi się, dlatego ciśnienie w rurze wchodzącej jest wysokie, a w rusze wychodzącej niskie. Ciśnienie płynu przepływającego przez zawór gwałtownie maleje, dlatego częściowo odparowuje i mocno się schładza.

Powstająca mieszanka zimnej pary i płynu odprowadzana jest z powrotem do parownika.

Powiązane treści

Jak działa klimatyzacja?

Klimatyzator chłodzi powietrze poprzez pobieranie ciepła wewnątrz pomieszczenia i uwalnianie go na zewnątrz.

Żarówka Edisona

Edison, amerykański elektrotechnik, w 1879 roku wynalazł żarówkę, która zmieniła codzienne życie ludzi.

Charakterystyczne źródła światła w mieszkaniach i gospodarstwach domowych.

Animacja przedstawia działanie i właściwości źródeł światła stosowanych w mieszkaniach, poczynając od tradycyjnej żarówki po żarówki ledowe.

Dom pasywny

Dom pasywny zapewnia przyjemny klimat w pomieszczeniach bez stosowania tradycyjnych systemów grzewczych i chłodzących.

Jak działa żelazko parowe?

Dzięki animacji możemy poznać konstrukcję i działanie żelazka parowego.

Jak działa ekran LCD?

Ekran ciekłokrystaliczny LCD wykorzystuje do emisji obrazu aktywność optyczną ciekłych kryształów.

Jak działa kuchenka mikrofalowa?

Dzięki animacji możemy poznać konstrukcję i działanie kuchenki mikrofalowej.

Jak działa odkurzacz?

Wytwarzając próżnię odkurzacz zasysa powietrze pod wyższym ciśnieniem razem z zanieczyszczeniami.

Jak działa pralka automatyczna?

Dzięki animacji możemy poznać konstrukcję i działanie pralki automatycznej.

Jak działa telefon komórkowy?

Dzięki animacji możemy poznać konstrukcję i działanie telefonu komórkowego.

Naziemne pojazdy komunikacji publicznej napędzane energią elektryczną

Tramwaje i trolejbusy coraz częściej wykorzystywane są w dużych miastach ze względu na to, że są one przyjazne środowisku.

Nikola Tesla i jego laboratorium (Shoreham, USA)

Ten inżynier, elektryk i wynalazca, zajmujący się głównie elektrotechniką był niewątpliwie jednym z najwybitniejszych postaci drugiej rewolucji przemysłowej.

Odsalanie wody morskiej

Odsalanie jest metodą uzyskiwania wody pitnej z wody morskiej.

Parowanie i wrzenie

Co zachodzi w cieczy podczas parowania, a co podczas wrzenia? Od czego zależy temperatura wrzenia cieczy?

Równanie Clapeyrona (stan gazu doskonałego)

Równanie stanu gazu doskonałego opisuje zależność ciśnienia, objętości i temperatury gazu doskonałego.

Termometr

Do pomiaru temperatury służą różne przyrządy, zwane termometrami.

Topnienie i zamarzanie

W procesie zamarzania pomiędzy molekułami wody powstają wiązania wodorowe w wyniku czego tworzy się struktura krystaliczna.

Zmiany stanów skupienia materii

Przejścia fazowe pomiędzy stanami gazowym, między stanem ciekłym a stałym nazywamy zmianami stanu skupienia.

Ozonosfera

Ozonosfera pochłania docierające na Ziemię niebezpieczne promieniowanie ultrafioletowe, dlatego jest niezbędna do życia na Ziemi.

Ozon (O₃)

Alotropowa odmiana tlenu składająca się z trójatomowych cząsteczek.

Added to your cart.