Imperia współczesne

Imperia współczesne

W ciągu tysiącleci naszej historii powstało wiele legendarnych imperiów (które później zostały zniszczone).

Historia

Etykiety

Państwo Inków, Imperium Azteków, Hiszpania, Imperium Osmańskie, Rosja, Imperium brytyjskie, Huayna Capac, Cuzco, Tenochtitlan, czasy nowożytne, imperium, Madryt, Konstatntynopol, Saint Petersburg, Londyn, Sulejman I, II. Miklós, Wiktoria, Kraj, kraje, granica, historia, podbój, Kolonia, Kolonizacja, kolonizator, stolica, wielka moc, mapa, Mapa wiedzy, ślepy na mapie, Glob

Powiązane treści

Sceny

Imperia współczesne

W znaczeniu politycznym, Imperium to rozległe terytorialnie państwo (lub formacja państwowa), w którego skład wchodzi wiele grup etnicznych i krajów. Imperia są zazwyczaj kulturowo i etnicznie bardzo zróżnicowane.

Na przełomie historii legendarne imperia powstawały prawie wyłącznie poprzez podbój (użycie siły militarnej) lub z powodu przymusu ekonomiczno-politycznego.
Wspólną cechą tych imperiów było również to, że wszystkie posiadały silną władzę centralną.

Imperium Inków (XVI w.)

 • Cuzco - Było to centrum administracyjne, polityczne, wojskowe i religijne Imperium Inków. Hiszpańscy konkwistadorzy pod wodzą Francisco Pizarro zdobyli je w 1533 roku.
 • Quito
 • Cajamarca
 • Machu Picchu
 • Ocean Spokojny (Pacyfik)
 • Andy

Konfederacja plemienna południowo-amerykańskiego państwa Inków w XIV wieku obejmowała jedynie miasto Cuzco i jego okolice. Po podbojach w XV wieku, powierzchnia imperium Inków wzrosła ogromnie: rozciągała się około 4000 km z północy na południe i około 800 km ze wschodu na zachód.

Imperium Inków, największe imperium prekolumbijskiej Ameryki, osiągnęło swój największy zasięg terytorialny na przełomie XV i XVI wieku, za panowania króla Huayna Capac.

Wojna domowa, która wybuchła po śmierci Huayna Capac pomiędzy jego synami i przybycie hiszpańskich konkwistadorów, dowodzonych przez Francisco Pizarro, doprowadziły do upadku imperium.

Imperium Azteków (XVI w.)

 • Tenochtitlan - Miasto zbudowane na wyspie na jeziorze Texcoco było stolicą Imperium Azteków. Hiszpańscy konkwistadorzy dowodzeni przez Hernán Cortésa zajęli je w 1521 roku.
 • Cihuatlan
 • Tetzapotitlan
 • Cuetlaxtlan
 • Ocean Spokojny (Pacyfik)
 • Zatoka Meksykańska
 • Jezioro Texcoco

Po pokonaniu Tolteków Aztekowie wkroczyli do Doliny Meksyku. W XIV wieku Tenochtitlan stał się stolicą państwa. Dzięki podbojom obszar tego państwa wojskowego wciąż się powiększał.
W 1428 roku trzy miasta-państwa (Tenochtitlan, Texcoco, Tlacopan) zawarły sojusz, praktycznie tworząc Imperium Azteków.

Imperium, które rozciągało się od Atlantyku do Oceanu Spokojnego swój największy zasięg terytorialny osiągnęło na początku XVI wieku, w czasie panowania Montezuma II.

W 1519 roku hiszpańscy konkwistadorzy, dowodzeni przez Hernana Cortésa doszczętnie zniszczyli imperium wraz z jego stolicą.

Imperium Hiszpańskie (XVI w.)

 • Madryt - W 1561 roku stało się centrum Imperium Hiszpańskiego, kiedy Filip II przeniósł się tutaj wraz ze swoim dworem. Od 1606 roku pełni funkcję stolicy.
 • Manila
 • Hawana
 • Tenochtitlan
 • Quíto
 • Lima
 • Ocean Spokojny (Pacyfik)
 • Ocean Atlantycki
 • Ocean Indyjski

Hiszpania została zjednoczona pod koniec XV wieku przez Ferdynanda Aragońskiego i jego żonę Izabelę I Kastylijską. W kolejnych stuleciach Hiszpanie podbili ogromne terytoria zamorskie, konkurując z Portugalią. Tak powstałe imperium było pierwszym prawdziwym światowym imperium w historii. Jego rozkwit przypadł na XVI i XVII wiek, za panowania Habsburgów hiszpańskich. Słynne powiedzenie Karola V odzwierciedla wielkość ogromnego obszaru imperium: "W moim królestwie słońce nigdy nie zachodzi."

Imperium, które osiągnęło swój szczyt w okresie panowania Karola I (znanego jako Karol V, święty cesarz rzymski) zaczęło powoli, ale systematycznie podupadać, głównie z przyczyn ekonomicznych, ale również politycznych.

Imperium Osmańskie (XVII w.)

 • Konstantynopol - Miasto założone w 330 roku przez Konstantyna I Wielkiego. Początkowo był stolicą Cesarstwa Bizantyjskiego, a później stał się stolicą Imperium Osmańskiego.
 • Bursa
 • Bagdad
 • Jeruzalem
 • Damaszek
 • Trypolis
 • Tunis
 • Algier
 • Ateny
 • Warna
 • Belgrad
 • Morze Śródziemne
 • Morze Czarne
 • Morze Kaspijskie
 • Morze Adriatyckie

Imperium Osmańskie powstało dzięki podbojom pierwszego sułtana Osmana I około 1300 roku. Ciągła ekspansja imperium rozszerzającego się we wszystkich kierunkach doprowadziła również do upadku Imperium Bizantyjskiego wraz z zajęciem Konstantynopola w 1453 roku.
Imperium Osmańskie osiągnęło swój szczyt za panowania Sulejmana I (Sulejmana Wspaniałego) w połowie XVI wieku.

Jednakże już wtedy, w okresie "złotego wieku Osmanów", widoczne były te wewnętrzne i zewnętrzne problemy, które doprowadziły do stopniowego upadku imperium, zwanego również "chorym człowiekiem Europy".

Imperium Rosyjskie (1914)

 • Saint Petersburg - Założone przez Piotra I Wielkiego w 1703 roku. Dziewięć lat później, w 1712 roku miasto stało się stolicą Rosji.
 • Ryga
 • Kijów
 • Odessa
 • Samarkanda
 • Krasnojarsk
 • Ochock
 • Archangielsk
 • Morze Arktyczne
 • Morze Ochockie
 • Morze Czarne
 • Morze Kaspijskie
 • Morze Bałtyckie

Nazwa Imperium Rosyjskiego pochodzi od samego Piotra I Wielkiego, który chciał zmodernizować państwo i który siebie nazywał imperatorem. W 1703 roku władca założył również nową stolicę, która została nazwana na cześć świętego Piotra, Sankt Petersburgiem.
Imperium osiągnęło swój rozkwit w okresie panowania Katarzyny II, która przyłączyła znaczne terytoria zdobyczne do i tak już ogromnego kraju. W drugiej połowie XIX wieku imperium osiągnęło największy zasięg terytorialny. Na powierzchni około 23 milionów km² żyło ponad sto grup etnicznych.

Imperium zaczęło podupadać już w połowie XIX wieku. Ostatecznie zostało obalone w wyniku rewolucji lutowej w 1917 roku, kiedy państwo zostało proklamowane republiką.

Imperium Brytyjskie (1914)

 • Londyn - Miasto było centrum Imperium Brytyjskiego. Na początku XIX wieku było to największe miasto na świecie.
 • Perth
 • Brisbane
 • Kapsztad
 • Durban
 • Vancouver
 • Montreal
 • Kalkuta
 • Bombaj
 • Hong Kong
 • Auckland
 • Kair
 • Ocean Spokojny (Pacyfik)
 • Ocean Atlantycki
 • Ocean Indyjski
 • Gibraltar
 • Malta
 • Weihaiwei

W przeciwieństwie do innych państw, Anglicy zaczęli kolonizację stosunkowo późno, ale z większym rozmachem. Już w XIX wieku Imperium Brytyjskie stało się prawdziwym imperium światowym. Było to największe i najbardziej zaludnione terytorium struktury państwowej w historii, z najsilniejszą gospodarkę na świecie.
Na początku XX wieku, Imperium Brytyjskie kontrolowało około jedną czwartą ogólnej powierzchni lądowej Ziemi wraz z jedną piątą jej ludności. Powiedzenie, którego po raz pierwszy użyto w stosunku do Imperium Hiszpańskiego ("imperium, nad którym nigdy nie zachodzi słońce") można było w pełni użyć do określenia Imperium Brytyjskiego.

Globalny wpływ Imperium Brytyjskiego, a także okres względnego spokoju po wojnach napoleońskich (Pax Britannica), zakończył się w 1914 roku wraz z wybuchem I wojny światowej.

Powiązane treści

Żołnierz niemiecki (I wojna światowa)

Żołnierze niemieccy z I wojny światowej byli bardzo dobrze wyszkoleni i posiadali nowoczesną broń.

Alhambra w XVI wieku (Hiszpania)

Nazwa tego wspaniałego zespołu pałacowego, który wznosi się nad Grenadą, w jęz. arabskim oznacza "czerwony".

Ameryka kolonialna (do 1763 roku)

W podboju Nowego Świata wzięło udział wiele krajów europejskich, przyczyniając się do zróżnicowania mapy Ameryki.

Brytyjski okręt wojenny (XVIII wiek)

Na przełomie XVII-XIX wieku Anglicy odgrywali czołową rolę w budowie wojennych okrętów żaglowych.

Car Piotr I (Wielki)

Car starał sie zmodernizować Rosję według modelów pochodzących z zachodniej Europy.

Chichén Itzá (XII wiek)

Niegdyś legendarna stolica imperium Majów i Tolteków znajdowała się na terytorium dzisiejszego Meksyku.

Formy państwowe (Ustroje polityczne) i języki urzędowe

Sposoby sprawowania władzy państwowej (ustroje polityczne) oraz najczęstsze języki urzędowe w krajach na naszej Ziemi.

Indiańska wioska (plemię Wrony)

Indiańskie plemię Wron to rdzenni mieszkańcy Ameryki Północnej, którzy pierwotnie zamieszkiwali dolinę rzeki Yellowstone.

Kolonizacja i uniezależnianie się kolonii (dekolonizacja)

Kolory flag kolonialnych mocarstw zostały wymazane z mapy świata przez narody, które ponownie wywalczyły sobie niepodległość.

Konkwistador (XVI w.)

Hiszpańscy konkwistadorzy swój ogromny sukces zawdzięczali głównie swojej zbroi i broni palnej.

Kontynenty i oceany

Nasza Ziemia podzielona jest na kontynenty, które otaczają ze wszystkich stron oceany.

Legendarne średniowieczne imperia

W ciągu tysiącleci naszej historii powstało wiele legendarnych imperiów (które później zostały zniszczone).

Legendarne budowle

Animacja prezentuje arcydzieła architektury, wzniesione przez człowieka na przestrzeni wieków.

Legendarne starożytne imperia

W ciągu tysiącleci naszej historii powstało wiele legendarnych imperiów (które później zostały zniszczone).

Machu Picchu (XV wiek)

Znajdujące się w Peru dawne miasto Inków jest jednym ze Światowych Dziedzictw Kulturowych UNESCO.

Migracje ludności na przestrzeni wieków

Animacja prezentuje największe wędrówki ludów od czasów prehistorycznych aż po dzień dzisiejszy.

Odkrycia geograficzne (XV-XVII wiek)

Legendarne odkrycia geograficzne na początku nowej epoki nie tylko zmieniły mapy, ich wpływ był bardzo zróżnicowany.

Państwa Ameryki

Za pomocą zadań wykorzystujących trzy stopnie trudności, możemy pokazać położenie geograficzne, stolice i flagi poszczególnych krajów świata.

Słowianie

Współcześni Słowianie mieszkają w 14 krajach europejskich, które można podzielić na trzy grupy.

Santa Maria (XV wiek)

Okrętem flagowym epokowej wyprawy Krzysztofa Kolumba była trzymasztowa karaka o nazwie Santa Maria.

Symbole, atrakcje turystyczne poszczególnych krajów

Animacja pokazuje słynne krajobrazy i formy architektoniczne poszczególnych krajów.

Tenochtitlan (XV wiek)

Wspaniałość legendarnej stolicy rozwiniętej cywilizacji Imperium Azteków wprowadzała w zachwyt nawet hiszpańskich konkwistadorów.

Teotihuacan (IV wiek)

To miasto, majestatyczne nawet jako ruina, było największym i najludniejszym miastem Ameryki okresu prekolumbijskiego.

Tower of London (XVI wiek)

Intrygująca historia tego zabytkowego kompleksu zamkowego obejmuje prawie tysiąc lat.

Władca Azteków (XV wiek)

Władca Azteków stał na czele Imperium o militarnym charakterze i despotycznym ustroju.

Wojny napoleońskie

Napoleon I, który sam koronował się na cesarza Francuzów, był jednym z najwybitniejszych dowódców w historii.

Wojownicy Azteków (XV wiek)

Wojownicy azteccy mimo swojego przerażającego wyglądu nie potrafili prymitywną bronią zatrzymać hiszpańskich najeźdźców.

Wojownik Inków (XV wiek)

Prymitywna broń wojowników Inków okazała się niewystarczająca w walce z hiszpańskimi konkwiskadorami.

Zamek w Mirze (XVII wiek)

Zamek, położony w mieście Mir na Białorusi, zbudowany został w stylu gotycko-renesansowym.

Added to your cart.