Hutnictwo żelaza (poziom średni)

Hutnictwo żelaza (poziom średni)

W hutach żelaza produkowana jest z rudy żelaza surówka odlewnicza.

Geografia

Etykiety

Produkcja żelaza, Przemysł żelaza, hutnictwo żelaza, przemysł ciężki, produkcja stali, Huta żelaza, ruda żelaza, surówka, wapień, koks, żużel, węgiel, Wydobycie rud żelaza, prąd elektryczny, kopalnia Wegla, elektrownia, produkcja maszyn, mój, walcownia, przemysł, geografia

Powiązane treści

Sceny

Czynniki decydujące o budowie huty

 • ruda żelaza
 • powietrze
 • wapno
 • węgiel koksujący
 • prąd elektryczny

Żelazo nie występuje na Ziemi w postaci surowej ale jest pozyskiwane z rud żelaza w ramach przemysłu hutniczego. W hutnictwie oprócz rud żelaza potrzebny jest również węgiel, wapno lub dolomit oraz elektrownia, skąd można pozyskać energię elektryczną.

Obiekty

 • kopalnia rud żelaza
 • huta żelaza
 • kopalnia wapna
 • kopalnia węgla kamiennego
 • elektrownia
 • huta stali
 • fabryka maszyn

Z przyczyn ekonomicznych huty stawia się więc w pobliżu kopalni i elektrowni. W procesie hutniczym z rud żelaza uzyskuje się surowe żelazo, które następnie wykorzystywane jest do dalszych celów, np.w przemyśle maszynowym lub do produkcji stali.

Produkty

 • stal i płyty stalowe
 • stalowe maszyny i części zamienne
 • surówka

Rudy żelaza uzyskane w kopalniach rozbijane są na grudy wielkości pięści, kawałki o małej zawartości żelaza zostają usunięte. Rozdrobnione rudy żelaza przewożone są następnie do huty żelaza, gdzie przy użyciu koksu produkowane jest surowe żelazo.

Surówka występuje w dwóch postaciach, szarej surówki i białej surówki. Szara surówka jest miękka, płynna, łatwa do obróbki i dlatego jest dalej wykorzystywana do odlewów żeliwnych. Biała surówka jest sztywna, nie nadaje się do obróbki czy odlewania i dlatego jest używana do produkcji stali.
W tym procesie surówka oczyszczana jest z węgla i szkodliwych substancji, a następnie stapiana jest z innymi pierwiastkami.

Huta żelaza

 • odprowadzanie dymu i sadzy
 • wdmuchiwanie powietrza
 • odlewanie surówki hutniczej
 • dawkowanie koksu, rudy żelaza, wapna
 • odprowadzanie żużlu

Kawałki rud żelaza trafiają do wielkich pieców służących wytapianiu surówki, których paliwem jest węgiel czyli koks. Podczas spalania koksu powstaje ciepło i gaz redukujący. Ponadto koks nadaje żelazu zawartość węgla.

Przekrój huty żelaza

 • odprowadzanie dymu i sadzy
 • wdmuchiwanie powietrza
 • odlewanie surówki hutniczej
 • dawkowanie koksu, rudy żelaza, wapna
 • odprowadzanie żużlu

Węgiel spala się dzięki pompowanemu do pieca powietrzu, w wyniku czego powstaje dwutlenek i tlenek węgla. Tlenek węgla redukuje znajdujący się w rudzie żelaza tlenek żelaza, usuwa z niego tlen, a tlenek węgla utlenia się w dwutlenek węgla. W rudzie żelaza znajdują się również zanieczyszczenia, które można wiązać wapniem lub dolomitem. Stopniałe żelazo zbiera się na dnie wielkiego pieca, żużel natomiast zbiera się na powierzchni stopniałego żelaza. W procesie produkcyjnym powstaje dwa razy tyle żużlu co surówki.

Strefy wielkopiecowe

 • strefa wstępnego nagrzewania
 • strefa redukcji
 • strefa topienia
 • 200 °C
 • 500 °C
 • 900 °C
 • 1000 °C
 • 1400 °C
 • 2000 °C

Animacja

 • ruda żelaza
 • wapno
 • węgiel koksujący
 • kopalnia rud żelaza
 • huta żelaza
 • kopalnia wapna
 • kopalnia węgla kamiennego
 • elektrownia
 • huta stali
 • fabryka maszyn
 • odprowadzanie dymu i sadzy
 • wdmuchiwanie powietrza
 • odlewanie surówki hutniczej
 • dawkowanie koksu, rudy żelaza, wapna
 • odprowadzanie żużlu

Narracja

Żelazo nie występuje na Ziemi w postaci surowej ale jest pozyskiwane z rud żelaza w ramach przemysłu hutniczego. W hutnictwie oprócz rud żelaza potrzebny jest również węgiel, wapno lub dolomit oraz elektrownia, skąd można pozyskać energię elektryczną. Z przyczyn ekonomicznych huty stawia się więc w pobliżu kopalni i elektrowni. W procesie hutniczym z rud żelaza uzyskuje się surowe żelazo, które następnie wykorzystywane jest do dalszych celów, np.w przemyśle maszynowym lub do produkcji stali.

Rudy żelaza uzyskane w kopalniach rozbijane są na grudy wielkości pięści, kawałki o małej zawartości żelaza zostają usunięte. Rozdrobnione rudy żelaza przewożone są następnie do huty żelaza, gdzie przy użyciu koksu produkowane jest surowe żelazo.

Kawałki rud żelaza trafiają do wielkich pieców służących wytapianiu surówki, których paliwem jest węgiel czyli koks. Podczas spalania koksu powstaje ciepło i gaz redukujący. Ponadto koks nadaje żelazu zawartość węgla.

Węgiel spala się dzięki pompowanemu do pieca powietrzu, w wyniku czego powstaje dwutlenek i tlenek węgla. Tlenek węgla redukuje znajdujący się w rudzie żelaza tlenek żelaza, usuwa z niego tlen, a tlenek węgla utlenia się w dwutlenek węgla. W rudzie żelaza znajdują się również zanieczyszczenia, które można wiązać wapniem lub dolomitem. Stopniałe żelazo zbiera się na dnie wielkiego pieca, żużel natomiast zbiera się na powierzchni stopniałego żelaza. W procesie produkcyjnym powstaje dwa razy tyle żużlu co surówki.

Surówka występuje w dwóch postaciach, szarej surówki i białej surówki. Szara surówka jest miękka, płynna, łatwa do obróbki i dlatego jest dalej wykorzystywana do odlewów żeliwnych. Biała surówka jest sztywna, nie nadaje się do obróbki czy odlewania i dlatego jest używana do produkcji stali.
W tym procesie surówka oczyszczana jest z węgla i szkodliwych substancji, a następnie stapiana jest z innymi pierwiastkami.

Powiązane treści

Huta aluminium

W hutach aluminium, w procesie elektrolizy, z tlenku glinu otrzymuje się aluminium hutnicze.

Średniowieczna kuźnia

Kowalstwo, jako jedno z pierwszych rzemiosł w historii, w okresie średniowiecza zyskało jeszcze na ważności.

Hutnictwo żelaza (poziom podstawowy)

W hutach żelaza produkowana jest z rudy żelaza surówka odlewnicza.

Produkcja cementu

Prezentujemy cały proces produkcji cementu, począwszy od wydobycia surowców, a skończywszy na wykorzystaniu ostatecznego produktu.

Rafinacja ropy naftowej

W procesie rektyfikacji ropy naftowej powstają takie produkty jak olej napędowy, benzyna czy olej smarowy.

Wydobycie złota (XIX wiek)

"Wielka gorączka złota" z XIX wieku, rozpoczęła się w okolicach San Francisco, w roku 1848.

Metale

Atomy metali charakteryzują się regularną strukturą sieci krystalicznej.

Od epoki kamienia do epoki żelaza

Scena ta pokazuje nam, jak zmieniała się siekiera, starożytne narzędzie użytkowe, w kolejnych epokach archeologicznych.

Sieć krystaliczna heksagonalna

Metale tworzące sześciokątną (heksagonalną) sieć krystaliczną są kruche i trudne do obróbki.

Sieć regularna ściennie centrowana

Sieć regularna ściennie centrowana umożliwia najściślejszy układ rdzeni atomowych

Sieć regularna przestrzennie centrowana

Sieć regularna przestrzennie centrowana jest najluźniej upakowaną strukturą krystaliczną.

Added to your cart.