Histydyna

Histydyna

Jeden z dwudziestu aminokwasów białkowych.

Chemia

Etykiety

Histydyna, jego, aminokwas, białko, peptyd, polipeptyd, polar łańcuch boczny, Struktura obojniaczojonowy, wiązanie peptydowe, wiązanie amidowe, Sekwencja aminokwasowa, Molekuła, Chemia organiczna, chemia, biologia, biochemia

Powiązane treści

Sceny

Struktura jonów obojnaczych

Histydyna (C₆H₉N₃O₂)

Ogólne informacje

Masa molowa: 155,15 g/mol

Temperatura topnienia: 282 °C

Temperatura wrzenia: 458 °C

Gęstość: 1,423 g/cm³

Właściwości

U ssaków histydyna należy do amiokwasów egzogennych. Jest słodkawym, bezbarwnym ciałem stałym, dobrze rozpuszczalnym w wodzie, słabo w etanolu, nierozpuszczalnym w eterze. W organizmach żywych bierze udział w syntezie hemoglobiny. Łatwo ulega dekarbolizacji, przechodząc w histaminę.

Występowanie, otrzymywanie

W postaci wolnego aminokwasu występuje w roślinach. W dużych ilościach obecna jest w kazeinie, białku jajek, fibrynie i keratynie. Synteza i rozpad histydyny to skomplikowane, wieloetapowe procesy.

Zastosowanie

Histydyna jest budulcem białek.

Jon obojnaczy (Model wypełnienie przestrzeni)

Molekuła

Molekula (Model wypełnienie przestrzeni)

Animacja

Powiązane treści

Added to your cart.