Góry lodowe

Góry lodowe to mniejsze lub większe zwarte bryły lodowe słodkiej wody, pływające po morzach.

Powiązane treści

Cyrkulacja wód (poziom średni)

Zasób wód naszej planety w wyniku parowania, skraplania, topnienia i zamarzania znajduje...

Mapa dna morskiego

Na dnie morskim dobrze widać granice płyt tektonicznych.

The Formation of the Atacama

The Atacama Desert is the highest-elevation and dryest desert on Earth.

Działalność rzeźbotwórcza wiatru na pustyniach

Wiatr jako czynnik zewnętrzny odgrywa rolę w budowie i niszczeniu pustyń.

Pionowe strefy (piętra)

Na obszarach górskich klimat, gleba, flora i fauna zmieniają się w zależności od wysokości.

Where all water disappears - The Desert

Deserts cover nearly one-seventh of the Earth's land surface.

How are rocks made?

You can follow the process of the formation of rocks.

Zjawisko El Niño

Anomalia atmosferyczna pojawiająca się mniej więcej co pięć lat w strefie tropikalnej...

Added to your cart.