Gejzer

Gejzer

Gejzer okresowo wyrzuca, w formie fontanny, słup gorącej wody i pary wodnej.

Geografia

Etykiety

gejzer, woda termalna, Wytrysk, Komora wulkaniczna, wytryskujący słup wody, stożek gejzeru, komin, aktywność wulkaniczna, wulkan, Aktywność poerupcyjna wulkanu, natura, geografia

Powiązane treści

Sceny

Gejzer

Gejzer

Gejzer jest zjawiskiem postwulkanicznym, rodzajem gorącego źródła, które w bardziej lub mniej regularnych odstępach czasu gwałtownie wyrzuca słup wody o temperaturze wrzenia. Woda, przesiąkając do podziemnych zbiorników (do centralnego komina gejzera i odchodzących od niego pęknięć), zbiera się w nich i ulega ogrzaniu przez magmę, znajdującą się w położonej głębiej komorze wulkanicznej, a następnie, na kształt fontanny, wytryskuje na zewnątrz.

Przekrój

  • pęknięcia skalne
  • zbiornik
  • komora magmowa
  • stożek gejzeru

Wytrysk

  • pęknięcia skalne
  • zbiornik
  • komora wulkaniczna
  • wytryskujący słup wody
  • stożek gejzeru

Narracja

Woda przesiąka do podziemnych zbiorników przez mikroskopijne pęknięcia w skale i zbiera się w centralnym kominie gejzera oraz w odchodzących od niego korytarzach. Od dołu podgrzewana jest przez rozżarzoną magmę, aż zostaje wyrzucona na zewnątrz w postaci gorącej pary wodnej. W powietrzu para wodna ulega kondensacji i skroplona spada z powrotem na ziemię, do komina gejzera. Pęknięciami spływa ponownie do zbiornika i cały proces powtarza się od początku.

Wybuchy gejzeru są niezwykle regularne, chociaż odstępy pomiędzy nimi są różne: cykl może powtarzać się codziennie lub co miesiąc. Na skutek wytrącania się z wody osadów wapiennych, wokół otworu komina tworzy się niewielki stożek.

Powiązane treści

Elektrownia geotermiczna

Elektrownia geotermiczna przekształca energię podziemnej, znajdującą się pod wysokim ciśnieniem gorącej wody w energię elektryczną.

Biogazownia

Biogaz pozyskiwany jets z biomasy (odchody zwierzęce, odpady roślinne, odpady organiczne) przy udziale bakterii. Biogaz jest mieszaniną metanu i dwutlenku...

Cyrkulacja wód (poziom podstawowy)

Zasoby wodne naszej Ziemi w wyniku ciągłego parowania, skraplania, topnienia i zamarzania są w stałej cyrkulacji.

Elektrownia słoneczna

Produkuje energię elektryczną wykorzystując energię słoneczną.

Elektrownia wodna (Zapora Hoovera, USA)

Wybudowana w USA, na rzece Colorado, ogromna zapora wodna otrzymała swoją nazwę od jednego z amerykańskich prezydentów.

Fałdowanie gór (poziom średni)

Warstwy skalne na skutek siły bocznego nacisku fałdują się. W ten sposób powstają góry fałdowe.

Jak działa suszarka do włosów?

Animacja prezentuje budowę i zasadę działania suszarki do włosów.

Lodowiec górski (poziom średni)

Lodowiec jest powstałą ze śniegu masą lodu, która pozostaje w ciągłym, powolnym ruchu.

Powstawanie i aktywność stratowulkanu

Zbudowany jest z warstw gruzu skalnego, pyłu wulkanicznego oraz lawy.

Trzęsienie ziemi

Trzęsienie ziemi należy do najbardziej niszczycielskich zjawisk naturalnych.

Wiatrak głowicowy (górno-obrotowy)

Wiatrak przekształcający energię wietrzną na energię kinetyczną jest zdolny do wykonywania wielu rodzajów prac.

Wody przypowierzchniowe

Znajdujące się przy powierzchni wody gruntowe, zaskórne i krasowe.

Wulkanizm

Podczas aktywności wulkanu, ze skorupy ziemskiej na powierzchnię ziemi wydostaje się magma.

Zlodowacenie

Ostatnia epoka lodowa zakończyła się 13 tysięcy lat temu.

Plamy gorąca

Plama gorąca to miejsce, gdzie magma często wydostaje się na powierzchnię i można wtedy zaobserwować zjawisko wulkanizmu.

Równanie Clapeyrona (stan gazu doskonałego)

Równanie stanu gazu doskonałego opisuje zależność ciśnienia, objętości i temperatury gazu doskonałego.

Obszary krasowe (poziom średni)

Na obszarach krasowych powstają różne formy krasowe, jak np. doliny czy stalagmity.

Added to your cart.