Formamid (amid kwasu mrówkowego) (HCONH₂)

Formamid (amid kwasu mrówkowego) (HCONH₂)

Bezbarwna, nieco lepka, higroskopijna ciecz, stosowana do wytwarzania kwasu mrówkowego, cyjanowodoru i innych organicznych związków chemicznych.

Chemia

Etykiety

formamid, methanamide, amid, azot containingcompound, pierwszorzędowy amid, Chemia organiczna, chemia

Powiązane treści

Sceny

Powiązane treści

Acetamid (etanomid) (C₂H₅NO)

Biała, bezwonna, krystaliczna substancja.

Mocznik (CO(NH₂)₂)

Związek chemiczny występujący w moczu ssaków, który wykorzystywany jest również do produkcji azotowych nawozów sztucznych.

7 zadanie z molekułami (związki węgla z azotem)

Zadanie służące zrozumieniu zagadnień dotyczących grupowania i struktury związków organicznych zawierających azot.

Metanol (alkohol metylowy) (CH₃OH)

Najprostszy alkohol alifatyczny. Jest silną trucizną, łatwo go pomylić z alkoholem etylowym.

N-metyletanamid (C₃H₇NO)

Związek chemiczny, ciało stałe, krystaliczne.

Amoniak (NH₃)

Bezbarwny gaz o intensywnym zapachu, dobrze rozpuszcza się w wodzie, czego efektem jest woda amoniakalna.

Dimetyloamina (NH (CH₃) ₂)

Bezbarwny gaz o ostrym zapachu, mający wiele zastosowań.

Metan (CH₄)

Pierwszy człon z szeregu homologicznego alkanów.

Metyloamina (NH₂CH₃)

Jest najprostszą pierwszorzędową aminą alifatyczną.

Trimetyloamina, (N(CH₃)₃

Najprostsza amina trzeciorzędowa, odpowiedzialna za zapach nieświeżych artykułów spożywczych.

Added to your cart.