Ewolucja mózgu kręgowców

Ewolucja mózgu kręgowców

W wyniku ewolucji kręgowców zmienił się względny poziom rozwoju niektórych obszarów mózgu.

Biologia

Etykiety

mózg, Rodzaje, cephalisation, móżdżek, pień mózgu, zwierzę, Kręgowce, gad, ssaki, ryby, biologia

Powiązane treści

Sceny

Typy mózgu kręgowców

Ewolucja mózgu

Animacja

  • ryby
  • gady
  • ssaki
  • kresomózgowie - U ryb kresomózgowie jest stosunkowo niewielkie i służy do powonienia. U człowieka jest to najbardziej rozwinięta część mózgu, odpowiedzialna za wyższe funkcje nerwowe takie jak odczuwanie, koordynację ruchu, mowę, logiczne myślenie itp.
  • móżdżek - Obszar ten odgrywa ważną rolę w kontrolowaniu ruchu.
  • pień mózgu - To najstarsza pod względem ewolucji część mózgu, będąca kontynuacją rdzenia kręgowego. U człowieka jest to centrum najważniejszych odruchów życiowych, tj. oddychanie, regulacja ciśnienia krwi, kaszel, kichanie, wymioty itp.
  • włókna węchowe

Narracja

W trakcie procesu ewolucji, mózgowie kręgowców rozwija się w jednakowym stopniu pod względem wielkości i funkcjonalności, i staje się centrum najwyższych ośrodków nerwowych, umieszczonym w wyodrębnionej jamie czaszki. Proces ten znany jest jako cefalizacja.

Główne części mózgowia to pień mózgu, móżdżek, międzymózgowie i przodomózgowie. W pniu mózgu znajdują się ośrodki życiowych odruchów wegetatywnych. Jedną z części pnia mózgu jest śródmózgowie, będące centrum ważnych ośrodków, odpowiadających za ruchowe i wegetatywne reakcje na bodźce świetlne i akustyczne. Międzymózgowie jest ośrodkiem hormonalnym i wegetatywnym, osłoniętym przez przodomózgowie. Przodomózgowie u ryb pełni jedynie funkcję zmysłu węchu, ale w trakcie ewolucji rozwinęły się jego nowe funkcje.
W trakcie ewolucji, poszczególne części mózgowia, rozwijały się w różnym stopniu.
Pień mózgu u ryb jest stosunkowo duży, podczas gdy przodomózgowie jest jeszcze mało rozwinięte i odpowiada za powonienie.

U gadów przodomózgowie jest stosunkowo duże i poza funkcją zmysłu węchu, spełnia również inne funkcje. To tu pojawia się kora mózgowa.

Charakterystyczne również u ssaków jest to, że ośrodki najstarszych, najbardziej podstawowych odruchów podtrzymywania życia, takich jak wymioty, kaszel, czy regulacja ciśnienia krwi, mogą się znajdować w pniu mózgowym. Funkcja pnia mózgu w percepcji zmysłowej zmalała, i w dużej mierze została przejęta przez kresomózgowie. W mózgowiu ssaków kresomózgowie jest dominujące. Pofałdowania kory mózgowej stanowią bruzdy i rowki, co znacznie zwiększa jej powierzchnię. Ta duża powierzchnia kory mózgowej pozwala kresomózgowi stać się ośrodkiem wyższych czynności mózgowych, odpowiedaza odczuwanie, koordynację ruchu, mowę, logiczne myślenie itp.

Powiązane treści

Mózg człowieka

Główne części mózgowia to pień mózgu, międzymózgowie, kresomózgowie i móżdżek.

Budowa rdzenia kręgowego

Rdzeń kręgowy jest biegnącą w kanale kręgowym kręgosłupa częścią ośrodkowego układu nerwowego, z którego odchodzą nerwy rdzeniowe.

Ciało ludzkie (mężczyzna)

Animacja prezentuje główne układy narządów organizmu człowieka.

Cykl życiowy kręgowców

Cykl życiowy kręgowców rozpoczyna się wraz z powstaniem komórek rozrodczych jednostki i kończy się wraz z powstaniem komórek rozrodczych następnej generacji.

Części mózgowia człowieka

Główne części mózgowia to pień mózgu, móżdżek, międzymózgowie, podzielone na płaty kresomózgowie.

Czaszka i kręgosłup

Mózgowie i rdzeń kręgowy, dwie główne części ośrodkowego układu nerwowego, chronione są przez kości czaszki i kręgosłup.

Flora i fauna w karbonie

Ta animacja przedstawia niektóre zwierzęta i rośliny, istniejące między epoką dewońską i permistyczną (358-299 milionów lat temu).

Kangur olbrzymi

Jeden z największych współcześnie żyjących torbaczy.

Legendarna podróż Darwina

Podróż Karola Darwina, XIX-wiecznego brytyjskiego przyrodnika, żaglowcem HMS Beagle walnie przyczyniła się do powstania jego teorii ewolucji.

Słoń afrykański

Największe zwierzę lądowe na Ziemi.

Układ nerwowy

Ośrodkowy układ nerwowy składa się z mózgowia i rdzenia kręgowego. Obwodowy układ nerwowy to nerwy i zwoje nerwowe.

Ichtiostega

Praprzodek płazów, wymarły 360 milionów lat temu, wczesny przedstawiciel czteronożnych kręgowców lądowych.

Latimeria (ryba)

Żyjąca skamieniałość, ważny gatunek z punktu widzenia ewolucji kręgowców lądowych.

Tiktaalik

Forma przejściowa w drodze ewolucji pomiędzy rybami a czworonożnymi kręgowcami lądowymi.

Added to your cart.