Eten (etylen) (C₂H₅OH)

Eten (etylen) (C₂H₅OH)

Pierwszy człon szeregu homologicznego alk-1-enu.

Chemia

Etykiety

eten, etylen, alken, olefiny, nienasycony węglowodór, homologiczne serii, dodatek, Polimeryzacja, hormon roślinny, dojrzewanie, Chemia organiczna, chemia

Powiązane treści

Sceny

Powiązane treści

Addycja

Połączenie dwóch cząsteczek w jedną bez produktów ubocznych.

Chlorek winylu (chloroeten) (C₂H₃Cl)

Bezbarwna ciecz o ostrym, gryzącym zapachu podobnym do benzenu, monomer polistyrenu.

Etan (C₂H₆)

Drugi człon szeregu homologiczego alkanów o budowie normalnych łańcuchów.

Etyn (acetylen) (C₂H₂)

Pierwszy węglowodór z szeregu homologicznego alkinów.

Polimeryzacja etenu

W procesie polimeryzacji etenu (etylenu) otrzymuje się tworzywo sztuczne zwane polietylenem.

1,1,2,2-tetrafluoroetan (C₂F₄)

Bezbarwny, bezwonny gaz, monomer teflonu.

Alkany

Alkany to węglowodory nasycone, które można ułożyć w szereg homologiczny.

Benzen (C₆H₆)

Benzen jest najprostszym przedstawicielem związków aromatycznych.

Konformacje molekuły etanu

Molekuła etanu może przyjąć konformer naprzeciwległy lub trwalszy naprzemianległy.

Politetrafluoroetylen, teflon (C₂F₄)n

Jeden z najbardziej znanych tworzyw sztucznych otrzymywanych w procesie polimeryzacji.

Prop-1-en (C₃H₆)

Prop-1-en jest monomerem polipropylenu

Added to your cart.