Elektrownia jądrowa

Około 40% energii elektrycznej produkowanej w naszym kraju wytwarzane jest w elektrowni jądrowej w Paks.

Powiązane treści

Boisko do piłki ręcznej

Piłka ręczna jest jedną z najpopularniejszych gier zespołowych naszych czasów.

Ludność Ziemi w 2150 roku

Jesteśmy świadkami gwałtownego wzrostu liczby ludności na świecie. W ciągu kilku lat populacja...

Suburbanizacja

Stopniowy odpływ mieszkańców z centrum miasta w kierunku okolic.

Boisko do piłki koszykowej

Koszykówka jest jedną z najbardziej popularnych gier grupowych naszych czasów.

Dom rodzinny nie emitujący dwutlenku węgla

Planując i budując nowoczesne domy rodzinne możemy w znacznym stopniu przyczynić się do...

Hutnictwo żelaza (poziom średni)

W hutach żelaza produkowana jest z rudy żelaza surówka odlewnicza.

The distribution of food on Earth

Much more food is produced on Earth than is required to feed the population. While most people...

Zmierzch miast przemysłowych

Istnieją różne plany dotyczące likwidacji terenów poprzemysłowych w miastach, ale istnieją...

Added to your cart.