Działanie śluzy wodnej

Działanie śluzy wodnej

Dzięki śluzie wodnej statki żeglugi rzecznej mogą pokonać różnice w poziomach wód rzek.

Geografia

Etykiety

Zamki rzeka, ozdobna brama, komora śluzowa, System blokady, transport, transport wodny, Dostawa, statek, rzeka, Poziom wody, różnica wysokości, geografia

Powiązane treści

Sceny

Widok z góry

  • woda w dolnym zbiorniku
  • woda w górnym zbiorniku
  • wrota śluzy
  • komora śluzowa

Rzeki o dużym spadzie pokonują dużą różnicę poziomu wody na krótkich odcinkach, co jest niebezpieczne dla żeglugi wodnej. W celu zapewnienia bezpiecznej żeglugi, systemy śluz są tak skonstruowane, aby wyrównywały te różnice poziomu.

System śluz to w rzeczywistości seria komór wodnych, oddzielonych od siebie zamykanymi wrotami. Komory te budowane są po to, aby móc kontrolować ilość, a tym samym poziom wody w śluzie. Gdy wrota jednej ze śluz zostają otwarte, to woda przepływa z wyższego poziomu w kierunku dolnego poziomu aż do wyrównania się poziomu wód. Gdy to nastąpi, jednostka pływająca łatwo przepływa przez wrota do następnej komory. W ten sposób przenosi się z komory do kolejnej komory.

Gdy płynący w dół rzeki statek przypłynie do układu śluzy, poziom spiętrzenia górnej wody jest wyższy niż poziom wody w pierwszej komorze. Dlatego poziom wody w komorze musi zostać podniesiony, tak, aby statek mógł przepłynąć przez przegrodę do pierwszej komory. Kiedy górne wrota zostają zamknięte, poziom wody w komorze zostaje obniżony do poziomu wody w drugiej komorze. Wtedy otwiera się dolną przegrodę i statek przepływa do kolejnej komory. Na końcu poziom wody w ostatniej komorze jest obniżany, aż wyrówna się z poziomem dolnej wody.
Wtedy zostają otworzone ostatnie wrota i statek opuszcza układ śluzy. Oznacza to, że poziom wody pod statkiem jest obniżany stopniowo.

Podczas żeglugi w górę rzeki, poziom wody w kolejnych komorach śluzowych jest stopniowo podnoszony.

Widok z boku

  • woda w dolnym zbiorniku
  • woda w górnym zbiorniku
  • dolne wrota śluzy
  • górne wrota śluzy
  • komora śluzowa

Teraz możesz zobaczyć, jak działa system śluz, czyli jak poziom wody w śluzie jest podnoszony lub obniżany. Możesz zaobserwować, że w rzeczywistości wrota śluzy składają się z dwóch części. Do tej pory widziałeś jedynie górną parę wrót, a teraz możesz zobaczyć, co dzieje się z wodą w komorze.

Gdy górne wrota śluzy otwierają się, otwierają się też dolne wrota. Te dolne wrota są jak rzędy schodów. Podczas otwierania wrót, schody te spłaszczają się, działając podobnie do początku i końca schodów ruchomych.

Spłaszczone schody pozwalają na przepływ wody w kierunku dolnego poziomu. Woda w dolnej części wiruje i kołysze statkiem. Dlatego podczas śluzowania ludzie na łodzi muszą się czegoś chwycić, zwłaszcza na małych łodziach.

Widok z przodu

Teraz obejrzyj proces śluzowania z pokładu łodzi. Płyniesz łodzią w dół rzeki i właśnie dotarłeś do wrót systemu śluz. Musisz poczekać aż sygnał świetlny będzie wskazywał, że komora jest gotowa na przyjęcie twojej łodzi.

Wkrótce wrota otworzą się i możesz przez nie przepłynąć. Jeśli spojrzysz do tyłu, zobaczysz, że wrota już zostały za tobą zamknięte. Niebawem poczujesz opadanie poziomu wody. Będzie ci się wydawało, że ściany wokół ciebie rosną, choć w rzeczywistości to ty opadasz w komorze, gdyż zmniejszana jest ilość wody.
Potem zaświeci się światło na kolejnych wrotach, które się otworzą i wpłyniesz do następnej komory. Trwa to do momentu, aż znajdziesz się na poziomie dolnego odcinka rzeki.

Powiązane treści

Elektrownia pływowa

Do produkcji prądu elektrycznego wykorzystuje dzienne pływy morskie.

Elektrownia wodna (Zapora Hoovera, USA)

Wybudowana w USA, na rzece Colorado, ogromna zapora wodna otrzymała swoją nazwę od jednego z amerykańskich prezydentów.

Jak działa sonar?

Sonar tworzy obraz na podstawie odbitych, wcześniej wysłanych fal dźwiękowych.

Jak działają schody ruchome?

Dzięki animacji możemy poznać konstrukcję i działanie schodów ruchomych.

Kanał Panamski

Kanał Panamski to sztuczna droga wodna, zbudowana na kontynencie amerykańskim w celu skrócenia morskiej trasy.

Kształtowanie terenu przez rzeki

Woda płynąca, jako siła zewnętrzna odgrywa ważną rolę w kształtowaniu terenu: powoduje zniszczenia, transportuje i gromadzi osady.

Syryjskie koło wodne (Hama, XIII wiek)

Za pomocą średniowiecznych arabskich kół wodnych można było dostarczyć wodę nawet na odległe tereny.

System ochrony przeciwpowodziowej

Ochronę przeciwpowodziową zapewniają wały ochronne, a w przypadku mniejszych letnich powodzi wały letnie.

System tam i zapór wodnych w Holandii

Holandia już od stuleci prowadzi walkę z morzem.

Turbina wodna, generator

Przetwarza energię kinetyczną wody w energię elektryczną.

Zmagania Hollandii z morzem (XVII wiek)

Mieszkańcy północnej części Holandii już w średniowieczu i w czasach nowożytnych skutecznie zmagali się z morzem.

Kontenerowiec

Handlowe szlaki morskie kontenerowców, które rozpowszechniły się po II wojnie światowej, tworzą globalną sieć żeglugową na całym świecie.

Added to your cart.