D-ryboza (C₅H₁₀O₅)

D-ryboza (C₅H₁₀O₅)

Ryboza w formie łańcuchowej, występująca w kwasach nukleinowych, koenzymach, nukleotydach i nukleozydach.

Chemia

Etykiety

D-rybozy, monosacharydem, węglowodan, cukier, prosty cukier, aldozową, aldopentoza, pentose, otwarty łańcuch, Kwas nukleinowy, RNA, Chemia organiczna, chemia

Powiązane treści

Sceny

Kula i pałeczka

D-ryboza (C₅H₁₀O₅)

Ogólne informacje

Masa molowa: 150,13 g/mol

Temperatura topnienia: 95 °C

Właściwości

D-ryboza to bezbarwna, bezwonna substancja krystaliczna, która dobrze rozpuszcza się w wodzie, a słabo w alkoholach.
Należy do grupy aldopentoz.
Po rozpuszczeniu rybozy krystalicznej w wodzie część cząsteczek pierścieniowych rybozy ulega otwarciu, przekształcając się w cząsteczki w formie otwartego łańcucha węglowego. W zbalansowanym roztworze wodnym rybozy wykazano prawie 8% cząsteczek w formie łańcuchowej.
Litera "D" oznacza, że konfiguracja chiralnego centrum, położonego dalej od grupy okso, jest zgodna z konfiguracją D-aldehydu glicerynowego.

Występowanie, otrzymywanie

W formie pierścieniowej występuje we wszystkich organizmach żywych jako węglowodan kwasu rybonukleinowego (RNA). Ryboza i cząsteczki fosforanowe są elementami strukturalnymi szkieletu RNA. Do rybozy przyłączają się organiczne zasady azotowe. D-ryboza występuje ponadto w nukleotydach i koenzymach, np. w koenzymie A, NAD, NADP lub ATP.

Wypełnienie przestrzeni

Animacja

Powiązane treści

Beta-D-ryboza (C₅H₁₀O₅)

Bezbarwna substancja krystaliczna, występująca w kwasach nukleinowych, koenzymach, nukleotydach i nukleozydach.

RNA

Kwasy nukleinowe zbudowane z kwasu fosforowego, rybozy oraz zasad (cytozyny, uracylu, adeniny i guaniny).

2-dezoksy-beta-D-ryboza (C₅H₁₀O4)

Komponent DNA, który zawiera o jedną grupę hydroksylową mniej niż β-D-ryboza.

ADP, ATP

ATP jest najważniejszą molekularną jednostką, dostarczającą komórkom energię.

NAD,NADP,NADPH

NADPH to koenzym ważny w procesach przemiany materii jako nośnik H, NAD występuje jako reduktor, a NADP głównie jako utleniacz.

6 zadanie z molekułami (Węglowodany)

Zadanie służące zrozumieniu zagadnień dotyczących grupowania i struktury monosacharydów, disacharydów i polisacharydów.

Added to your cart.