Czaszka i kręgosłup

Czaszka i kręgosłup

Mózgowie i rdzeń kręgowy, dwie główne części ośrodkowego układu nerwowego, chronione są przez kości czaszki i kręgosłup.

Biologia

Etykiety

czaszka, kręgosłup, Obrona, kości twarzy, mózgoczaszka, kręgi, kość jarzmowa, kość przednia, kość skroniowa, kości potylicznej, Kość nosowa, szczęka, kręgów szyjnych, kręg piersiowy, Kręg
lędźwiowy, kość krzyżowa, Kość, rdzeń kręgowy, mózg, człowiek, szkielet, biologia

Powiązane treści

Sceny

Czaszka i
kręgosłup

 • twarzoczaszka
 • mózgoczaszka
 • kręgi szyjne (7 szt.)
 • kręgi piersiowe (12 szt.)
 • kręgi lędźwiowe (5 szt.)
 • kręgi krzyżowe (5 szt.)
 • kręgi ogonowe (3-5 szt.)

Czaszka

 • kość czołowa - Ogranicza od przodu i od góry jamę czaszki. Kość nieparzysta, która u noworodka składa się jeszcze z dwóch kości, zrastających się w drugim roku życia.
 • kości oczodołowe
 • kość nosowa
 • kość jarzmowa - Parzysta kość twarzoczaszki. Wyrostek skroniowy tej kości łączy się wyrostkiem jarzmowym kości skroniowej w łuk jarzmowy. Od ustawienia łuku jarzmowego zależy w dużej mierze kształt i szerokość twarzy.
 • kość szczękowa - Stanowi część jamy ustnej, jamy nosowej i oczodołu. Osadzone są w niej zęby górnego łuku uzębienia.
 • żuchwa - Jedyna kość czaszki połączona z nią stawem. U człowieka przechodzi w guzowatość bródkową, która jest ważnym miejscem przyczepu mięśni, nieodzownym do artykułowania mowy. Na górnej powierzchni trzonu znajdują się zębodoły, w które wklinowane są zęby dolnego łuku uzębienia.
 • kość ciemieniowa - Masywna parzysta kość budująca sklepienie czaszki.
 • szwy
 • kość skroniowa - Dwie kości wchodzące w skład mózgoczaszki, znajdujące się po obu jej stronach. Od każdej z nich odchodzi skierowany ku przodowi wyrostek.
 • kość potyliczna - Nieparzysta część mózgoczaszki, położona w jej tylnej okolicy. Sięga aż do podstawy czaszki i odgranicza od przodu otwór wielki.
 • otwór wielki - Jest to otwór w podstawie czaszki, przez który rdzeń kręgowy łączy się z mózgiem. Po obu stronach otworu znajdują się kłykcie potyliczne, które łączą się stawowo z pierwszym kręgiem odcinka szyjnego kręgosłupa.

Kręgosłup

 • kręgi szyjne (7 szt.)
 • kręgi piersiowe (12 szt.)
 • kręgi lędźwiowe (5 szt.)
 • kręgi krzyżowe (5 szt.)
 • kręgi ogonowe (3-5 szt.)

Kręgi szyjne

 • dźwigacz (kręg szczytowy, atlas) - Pierwszy kręg kręgosłupa, połączony z czaszką dwoma stawami. Umożliwia poruszanie głową do przodu i do tyłu. Jest nietypowym kręgiem, nie ma w swej budowie trzonu oraz właściwego wyrostka kolczystego kręgu.
 • kręg obrotowy (axis) - Drugi kręg kręgosłupa. Posiada tzw. ząb odchodzący od trzonu ku górze i wchodzący w otwór kręgowy dźwigacza, na którym ten się obraca. Pozwala to na ruch głowy w płaszczyźnie horyzontalnej.

Kręg
piersiowy

 • trzon kręgu - Największa i najbardziej obciążona część kręgu. Wewnętrzna część trzonu zbudowana jest z tkanki kostnej gąbczastej, a zewnętrzna z tkanki kostnej zbitej.
 • wyrostek poprzeczny
 • wyrostek kolczysty - Powstaje w wyniku zrośnięcia łuku kręgu, skierowany jest w dół i ku tyłowi. Jest miejscem przyczepu ważnych mięśni i zapobiega nadmiernemu przegięciu kręgosłupa ku tyłowi.
 • otwór kręgowy - Otwór utworzony przez trzon i łuk kręgu. Znajdujące się jeden nad drugim otwory kręgowe wszystkich kręgów tworzą kanał kręgowy, wewnątrz którego biegnie rdzeń kręgowy.
 • łuk kręgu
 • wyrostek stawowy - Skierowane ku górze i ku dołowi parzyste wyrostki stawowe górne i dolne pokryte chrząstka, stanowią połączenia stawowe z sąsiednimi kręgami. Dzięki nim kręgi są dokładnie dopasowane do siebie.

Kręg
lędźwiowy

 • trzon kręgu - Największa i najbardziej obciążona część kręgu. Wewnętrzna część trzonu zbudowana jest z tkanki kostnej gąbczastej, a zewnętrzna z tkanki kostnej zbitej.
 • wyrostek poprzeczny
 • wyrostek kolczysty - Powstaje w wyniku zrośnięcia łuku kręgu, skierowany jest w dół i ku tyłowi. Jest miejscem przyczepu ważnych mięśni i zapobiega nadmiernemu przegięciu kręgosłupa ku tyłowi.
 • otwór kręgowy - Otwór utworzony przez trzon i łuk kręgu. Znajdujące się jeden nad drugim otwory kręgowe wszystkich kręgów tworzą kanał kręgowy, wewnątrz którego biegnie rdzeń kręgowy.
 • łuk kręgu

Przeciągnij na właściwe miejsce!

Szkielet i narządy
wewnętrzne

Powiązane treści

Budowa rdzenia kręgowego

Rdzeń kręgowy jest biegnącą w kanale kręgowym kręgosłupa częścią ośrodkowego układu nerwowego, z którego odchodzą nerwy rdzeniowe.

Części mózgowia człowieka

Główne części mózgowia to pień mózgu, móżdżek, międzymózgowie, podzielone na płaty kresomózgowie.

Mózg człowieka

Główne części mózgowia to pień mózgu, międzymózgowie, kresomózgowie i móżdżek.

Ruchy głowy

Ta animacja pokazuje działanie kręgów i głównych mięśni, które poruszają głową.

Szkielet człowieka

Twarda konstrukcja wewnętrzna, do której przyczepione są mięśnie.

Budowa kości

Niniejsza wizualizacja przedstawia budowę i funkcjonowanie kości.

Budowa mięśni

Animacja zaprezentuje delikatną strukturę mięśni i mechanizm ich działania na poziomie molekularnym.

Ciało ludzkie (mężczyzna)

Animacja prezentuje główne układy narządów organizmu człowieka.

Etapy ewolucji człowieka

Ujawnione cechy czaszki i mózgu przedstawicieli rodzaju Homo stanowią kamienie milowe na drodze ewolucji człowieka.

Homo erectus (człowiek wyprostowany)

"Człowiek wyprostowany" tworzył już swoje narzędzia i używał ognia.

Kości kończyn dolnych

Kości kończyn dolnych składają się z obręczy miednicznej i z samej kończyny.

Komory mózgowia i główne jądra substancji szarej

Animacja pozwala zajrzeć do wnętrza naszego mózgu.

Mięśnie ramienia

Ruch kończyn odbywa się dzięki antagonistycznie działającym mięśniom zginającym i prostującym.

Odruch kolanowy (rzepkowy)

Odruch kolanowy jest reakcją na pobudzenie ścięgna rzepki. Ośrodek tego odruchu znajduje się w rdzeniu kręgowym.

Połączenia międzykostne

Kości ludzkie mogą łączyć się ze sobą za pomocą stawów, chrząstek, szwów lub zrostów.

Problemy z kręgosłupem

Skolioza jest bocznym skrzywieniem kręgosłupa, które jest spowodowane przesunięciem kręgów.

Rodzaje stawów człowieka

Jednym z kryteriów podziału stawów człowieka jest iczba osi, wzdłuż których wykonywany jest ruch.

Staw kolanowy

Staw kolanowy składa się z kości udowej, kości piszczelowej i rzepki kolanowej.

Ucho, proces słyszenia

Nasz narząd słuchu przekształca drgania powietrza w impulsy nerwowe, które następnie są przetwarzane przez mózg.

Układ limbiczny

Układ limbiczny odgrywa ważną rolę w regulacji zachowań emocjonalnych i w procesach uczenia się.

Uzębienie człowieka

Uzębienie składa się z siekaczy, kłów, zębów przedtrzonowych i trznonowych.

Zapalenie ucha środkowego

Animacja prezentuje możliwe następstwa ropnego zapalenia ucha środkowego oraz jego leczenie.

Ewolucja mózgu kręgowców

W wyniku ewolucji kręgowców zmienił się względny poziom rozwoju niektórych obszarów mózgu.

Jak działa tomograf komputerowy?

Dzięki animacji możemy poznać konstrukcję i działanie tomografu komputerowego

Kości kończyn górnych

Kości kończyn górnych tworzą szkielet kończyn górnych oraz obręcze barkowe.

Szkielet klatki piersiowej

Szkielet kostny klatki piersiowej tworzą żebra, mostek i kręgosłup.

Umięśnienie człowieka

Mięśnie szkieletowe są narządem czynnym układu ruchowego człowieka: przyczepione są do kości, którymi poruszają.

Gilotyna

Narzędzie egzekucji "bardziej humanitarne" w porównaniu do wcześniejszych tego typu urządzeń, nazwane zostało od nazwiska francuskiego lekarza, propagatora...

Added to your cart.