Cykl życiowy kręgowców

Cykl życiowy kręgowców

Cykl życiowy kręgowców rozpoczyna się wraz z powstaniem komórek rozrodczych jednostki i kończy się wraz z powstaniem komórek rozrodczych następnej generacji.

Biologia

Etykiety

Kręgowce, cykl życia, Rozwój, gad, amfibia, ptak, ssak, ryby, Karp, kangur, szybowiec, kos, czerwony jeleń, kurczak, żaba wodna, insessores, łożysko, imago, torbacz, zagniazdowniki, jajko, embrion, kijanka, wypatroszyć, płuca, nawożenie, gody, miękkiej skorupie jaj, jaj ptaków, pierś, mleko matki, płód, inkubacja, gniazdo, morula, piec, zwierzę, kręgosłup, biologia

Powiązane treści

Sceny

Dorosłe zwierzęta

 • Ryby
 • Płazy
 • Gady
 • Ptaki zagniazdowniki
 • Ptaki gniazdowniki
 • Torbacze
 • Ssaki łożyskowe

Ryby

 • ikra - Masa niezapłodnionych jaj uwalniana do wody przez samicę karpia. Zewnętrzna powierzchnia ikry jest lepka i dlatego łatwo przylega do roślin wodnych.
 • narybek - Rozwija się z zapłodnionych jaj. Początkowo odżywia się składnikami odżywczymi z woreczka żółtkowego leżącego pod brzuchem.
 • młoda ryba - Młody osobnik odżywiający się samodzielnie.
 • dorosły karp - W pełni dojrzała samica karpia może złożyć od 150.000 do 200.000 jaj w ikrze na kilogram masy swojego ciała. W sezonie lęgowym, samica (ikrzak) i samiec (mleczak) pływają blisko siebie i uwalniają swoje komórki rozrodcze (gamety) jedno po drugim, do wody.

Ryby to rozdzielnopłciowe zwierzęta, co oznacza, że w obrębie jednego gatunku osobników wyróżniamy dwie odmienne płci: samca i samicy. Zazwyczaj różnica między nimi jest znikoma. Samica ryby to ikrzak, a samiec to mleczak.
Termin rozpoczęcia okresu godowego czyli tarła zależny jest od
wystąpienia odpowiedniej temperatury wody. Proces tarła kończy się złożeniem ikry przez samiczkę. Zapłodnienie następuje poza organizmem samicy, gdy po złożeniu jaj samiec polewa ikrę nasieniem zwanym mleczem.
Typową cechą cyklu życiowego ryb jest rozwój bez metamorfozy. Potomstwo bardzo przypomina dorosłych rodziców, lecz jest mniejsze i słabsze.

Płazy

 • jajo
 • rozwijający się embrion
 • nowonarodzona kijanka
 • kijanka
 • rozwój tylnych kończyn
 • rozwój przednich kończyn
 • redukcja ogona
 • dojrzały osobnik żaby

Po widowiskowych godach u płazów zazwyczaj następuje zapłodnienie zewnętrzne.
Larwę, która wylęga się z zapłodnionego jaja nazywamy kijanką, która osiąga swoją dorosłą postać dopiero po skomplikowanych przeobrażeniach, przechodząc metamorfozę. Kijanka oddycha skrzelami, a ciało przypomina kształtem rybę. Podczas rozwoju stopniowo pojawiają się odnóża, a skrzela i ogon zanikają.

Gady

 • jajo
 • wykluwanie
 • młody wąż
 • dorosły wąż

W okresie godowym samiec umieszcza swoje komórki rozrodcze wewnątrz ciała samicy, czyli rozmnażanie gadów następuje poprzez zapłodnienie wewnętrzne. Zapłodniona komórka jajowa jest szybko otoczona żółtkiem bogatym w składniki odżywcze i miękką skorupką jaja.
Większość gadów swoje jaja składa do ziemi, gdyż promienie słoneczne zapewniają idealną temperaturę do inkubacji jaj.
Gady mają prosty cykl życiowy, ponieważ nie przechodzą metamorfozy, a ich rozwój nie zależy od obecności wody.

Ptaki zagniazdowniki

 • jajo - Ma jasny kolor i waży 50-60 g.
 • pisklę - Po 21 dniach inkubacji wykluwają się z jaja. Ich ciało jest pokryte piórami puchowymi.
 • kogut i kura - Samca nazywa się kogutem, a samicę kurą. Koguty są większe od kur i mają jaskrawo kolorowe upierzenie oraz duży, czerwony grzebień. Kury mają mniej kolorowe upierzenie, głównie brązowe, a na czubku głowy widnieje mniejszy grzebień. W ciele kury niemal stale dojrzewają komórki jajowe, z których następnie rozwijają się jaja, nawet jeśli nie są one zapłodnione przez koguta. Jednakże pisklęta rozwijają się tylko z zapłodnionych jaj.

Ptaki charakteryzuje wyraźny dymorfizm płciowy, co oznacza, że samce zazwyczaj mają wyjątkowo kolorowe upierzenie, a upierzenie samic jest skromniejsze, mniej barwne.
W okresie godowym samiec umieszcza swoje komórki rozrodcze wewnątrz ciała samicy przez stek, co oznacza, że ptaki rozmnażają się poprzez zapłodnienie wewnętrzne. Zapłodniona komórka jajowa jest szybko otoczona żółtkiem bogatym w składniki odżywcze i wapienną skorupką. Idealna temperatura potrzebna dla inkubacji jaj utrzymuje się dzięki ciepłu ciała wysiadującego w gnieździe rodzica.
Cykl życiowy ptaków odbywa się bez metamorfozy.

Potomstwo ptaków zagniazdowników jest wystarczająco rozwinięte, aby wkrótce po wylęgu podążać za swoimi rodzicami.

Ptaki gniazdowniki

 • jajo - Jest niebieskawo-zielonego koloru z brązowo-czerwonymi plamkami i waży około 6 -7 g.
 • pisklę - Rodzice karmią je gąsienicami, owadami i dżdżownicami.
 • młody kos - Zaczyna odżywiać się samodzielnie po 2 - 3 tygodniach od opuszczenia gniazda. Do tego czasu jest karmiony przez rodziców.
 • samiec i samica - Kosy samce mają czarne upierzenie i pomarańczowe dzioby, podczas gdy samiczki mają brązowo-szare upierzenie. W dokarmianiu piskląt samce odgrywają większą rolę, niż samice. Rodzina kosów rocznie może wychować nawet trzy lęgi piskląt.

Ptaki charakteryzuje wyraźny dymorfizm płciowy, co oznacza, że samce zazwyczaj mają wyjątkowo kolorowe upierzenie, a upierzenie samic jest skromniejsze, mniej barwne.
W okresie godowym samiec umieszcza swoje komórki rozrodcze wewnątrz ciała samicy przez stek, co oznacza, że ptaki rozmnażają się poprzez zapłodnienie wewnętrzne. Zapłodniona komórka jajowa jest szybko otoczona żółtkiem bogatym w składniki odżywcze i wapienną skorupką. Idealna temperatura potrzebna dla inkubacji jaj utrzymuje się dzięki ciepłu ciała wysiadującego w gnieździe rodzica.
Cykl życiowy ptaków odbywa się bez metamorfozy.

Potomstwo ptaków gniazdowników początkowo jest słabo rozwinięte. Pisklęta po urodzeniu nie są zdolne do samodzielnego życia i samowykarmienia się.

Torbacze

 • morula - Potomstwo rozwija się w łonie matki przez 32-36 dni.
 • nowonarodzony kangur - Masa ciała podobnego do embrionu, niewykształconego nowonarodzonego kangura waży zaledwie kilka gramów. Po urodzeniu samodzielnie wślizguje się do torby lęgowej matki.
 • kangur niemowlę
 • młody kangur - Młody kangur również wychowuje się przez kilka miesięcy w torbie lęgowej matki, z czasem jednak coraz częściej ją opuszczając. Ostatecznie, w wieku 10 miesięcy staje się niezależny od torby matki.
 • dorosły samiec i samica - Samiec jest znacznie większy niż samica. Samice osiągają dojrzałość płciową po 18 miesiącach.

Ssaki wywodzą swoją nazwę od znajdujących się na ich ciele gruczołów mlekowych, które są zmodyfikowanymi gruczołami potowymi. Młode są karmione mlekiem produkowanym przez gruczoły sutkowe matki.

Potomstwo torbaczy rozwija się w macicy matki tylko przez krótki okres czasu i po urodzeniu jest wyjątkowo słabo rozwinięte. Młode pierwszy etap swojego życia spędzają w torbie lęgowej znajdującej się na brzuchu matki-samicy.

Ssaki łożyskowe

 • morula - Potomstwo rozwija się w łonie matki przez 8 miesięcy.
 • embrion - Potomstwo rozwija się w łonie matki przez 8 miesięcy.
 • cielę - Ciężar ciała nowonarodzonego zwierzęcia wynosi 7-15 kg, i może ono stanąć na nogi niemalże zaraz po urodzeniu.
 • byk i łania - Samiec jelenia to byk, a samica to łania. Tylko jeleń byk nosi na głowie ogromne poroże, łanie nie wykształcają poroża.

Ssaki wywodzą swoją nazwę od znajdujących się na ich ciele gruczołów mlekowych, które są zmodyfikowanymi gruczołami potowymi. Młode są karmione mlekiem produkowanym przez gruczoły sutkowe matki.

Potomstwo ssaków łożyskowych rozwija się w macicy matki przez długi okres czasu i po urodzeniu jest wyjątkowo dobrze rozwinięte. Swoją nazwę zawdzięczają łożysku, które dostarcza składników odżywczych płodowi.

Powiązane treści

Żaba wodna

Znany gatunek żaby, na przykładzie której możemy poznać budowę anatomiczną płazów.

Żmija zygzakowata

Ukąszenie jadowatych żmij występujących w naszym kraju bardzo rzadko jest groźne dla człowieka.

Aksolotl meksykański

Aksolotl meksykański jest gatunkiem płaza ogoniastego, który zachowuje skrzela nawet jako dorosły osobnik.

Błotniak stawowy

Błotniak stawowy to gatunek dużego drapieżnego ptaka, żyjącego w trzcinowiskach położonych wokół jezior i płytkich wód.

Budowa rdzenia kręgowego

Rdzeń kręgowy jest biegnącą w kanale kręgowym kręgosłupa częścią ośrodkowego układu nerwowego, z którego odchodzą nerwy rdzeniowe.

Ewolucja mózgu kręgowców

W wyniku ewolucji kręgowców zmienił się względny poziom rozwoju niektórych obszarów mózgu.

Jeleń szlachetny

Jeleń szlachetny jest parzystokopytnym, przeżuwającym pokarm zwierzęciem, łatwo rozpoznawalnym dzięki porożu.

Kangur olbrzymi

Jeden z największych współcześnie żyjących torbaczy.

Karp

Ryba słodkowodna wykorzystywana do celów konsumpcyjnych.

Kawka zwyczajna

Kawki zwyczajne żyją w stadach. Często występują także w miastach. Ich złożone zachowania społeczne szczegółowo badał Konrad Lorenz.

Kos zwyczajny

Na przykładzie kosa zwyczajnego animacja prezentuje budowę ptasiego jaja i budowę ptasich kości.

Legendarna podróż Darwina

Podróż Karola Darwina, XIX-wiecznego brytyjskiego przyrodnika, żaglowcem HMS Beagle walnie przyczyniła się do powstania jego teorii ewolucji.

Oddychanie ryb

W skrzelach ryb biegną naczynia krwionośne, do których z wody przenika tlen, i z których uwalniany jest dwutlenek węgla.

Słoń afrykański

Największe zwierzę lądowe na Ziemi.

Typy uzębienia ssaków

Budowa uzębienia odzwierciedla charakterystyczne dla gatunku zwyczaje pokarmowe.

Zaskroniec zwyczajny

Gatunek węża łatwo rozpoznawalny dzięki żółtym plamom "za skroniami".

Zróżnicowane narządy światłoczułe

W procesie ewolucji wielokrotnie i niezależnie od siebie powstały różnego rodzaju narządy wzroku.

Zwierzęta gospodarskie

W sklepach można zakupić różne części mięsa wołowego, wieprzowego i drobiu.

Added to your cart.