Cis-pent-2-en (C₅H₁₀)

Jest jednym z izomerów pentenu.

Powiązane treści

Kwas palmitynowy (kwas heksadekanowy) (C₁₅H₃₁COOH)

Jest to kwas tłuszczowy (karboksylowy) w postaci białej, woskowatej substancji o dużej...

Metyloamina (NH₂CH₃)

Jest najprostszą pierwszorzędową aminą alifatyczną.

Glutamina

Jeden z dwudziestu aminokwasów białkowych.

Etan (C₂H₆)

Drugi człon szeregu homologiczego alkanów o budowie normalnych łańcuchów.

Utlenianie alkoholu (obserwacja)

Badanie koloru kawałka miedzi pod wpływem ciepła, a następnie oparów etanolu.

Wytwarzanie etylenu i jego reakcja z wodą bromową (obserwacja)

Etylen, wytwarzany przez ogrzewanie polietylenu odbarwia wodę bromową.

Leucyna

Jeden z dwudziestu aminokwasów białkowych.

Added to your cart.