Ciało ludzkie (mężczyzna)

Ciało ludzkie (mężczyzna)

Animacja prezentuje główne układy narządów organizmu człowieka.

Biologia

Etykiety

ciało, męskie ciało, Ciało ludzkie, Organizm, układ trawienny, Układ oddechowy, skóra, Układ krążenia, mięśnie, szkielet, Układ limfatyczny, Układ wydalniczy, genitalia, system nerwowy, Układ hormonalny, Narządy rozrodcze, Przewód pokarmowy, oddychanie, powłoka, układ krążenia, trawienie, system odprnościowy, usuwanie, człowiek, czaszka, płciowy, narząd zmysłu, Synapsa, krążenie, kręgosłup, przełyk, żołądek, jelito środkowe, dwukropek, odbytnica, jama ustna, jama nosowa, płuca, tchawica, krtań, aortalnej, serce, żyła, migdał, Statek chłonnych, węzeł chłonny, nerka, pęcherz moczowy, moczowód, cewka moczowa, jądro, pęcherzyk nasienny, prostata, mózg, przysadka mózgowa, podwzgórze, Tarczyca, przytarczyce, trzustka, żółć, rdzeń kręgowy, nerw, penis, grasica, kończyna, Górna kończyna, kończyna dolna, skrzynia, wątroba, krążenie płucne, nadnercze, hormon, Syszem organów, organ, biologia

Powiązane treści

Sceny

Skóra

Skóra jest naszym największym organem: powierzchnia skóry dorosłego człowieka wynosi 1,5 metra kwadratowego, a jej masa (razem z warstwą tłuszczową tkanki podskórnej) średnio wynosi 12 kilogramów. Skóra chroni przed oddziaływaniem czynników mechanicznych, promieniami UV, chorobotwórczymi drobnoustrojami, a warstwa rogowa zapobiega utracie wody oraz odgrywa istotną rolę w termoregulacji.
Skóra jest również największym organem percepcji bodźców. Jej receptory pełnią rolę w odczuwaniu ciepła, zimna i bodźców mechanicznych.

Mięśnie

Mięśnie są czynnymi narządami ruchu. Umięśnienie człowieka składa się z około 350 mięśni szkieletowych, które mogą stanowić nawet 50% wagi naszego ciała. Rozróżniamy mięśnie długie, krótkie, płaskie i okrężne. Mięśnie łączą się z kośćmi za pomocą ścięgien.

Szkielet

Układ kostny dorosłego człowieka składa się z 206 kości. Kości są jednocześnie twarde i elastyczne, dzięki czemu wytrzymują duże obciążenie. Przemiany tkanki kostnej, a więc i jej leczenie jest proscesem wolnym. W przypadku złamania kość potrzebuje co najmniej 6 tygodni, aby się zrosła. W celu uniknięcia osteoporozy, należy każdego dnia dbać o przyjmowanie odpowiedniej ilości wapnia (dla młodego organizmu 1500 miligramów).

Układ pokarmowy

Układ trawienny odpowiada za trawienie i wchłanianie składników pokarmowych.
Zęby w jamie ustnej rozdrabniają pokarm i już tutaj rozpoczyna się trawienie skrobi. W żołądku, w silnie kwasowym środowisku, odbywa się trawienia białek.
Następnie, w jelicie cienkim zostają dalej trawione i wchłaniane wszystkie trzy główne rodzaje składników pokarmowych a więc białka, węglowodany i tłuszcze.
Do jelita cienkiego spływa produkowany przez trzustkę sok trzustkowy, który zawiera enzymy trawienne, oraz produkowana przez wątrobę żółć, wspomagająca trawienie tłuszczów.
W jelicie grubym wchłaniana jest woda i sole mineralne oraz, dzięki znajdującym się tutaj bakteriom symbiotycznym, odbywa się w nim produkcja witamin.

Układ oddechowy

Do egzoenergetycznych procesów metabolicznych niezbędny jest tlen, z którego w wyniku reakcji powstaje dwutlenek węgla. Pobieranie tlenu i wydalanie dwutlenku węgla odbywa się w płucach. W stanie spoczynku średnia ilość wdechów na minutę wynosi ok. 16, a podczas każdego z nich dochodzi do wymiany ok. pół litra powietrza. Częstą chorobą płuc jest rak płuc, którego ryzyko podnosi w znacznym stopniu palenie papierosów.

Układ krążenia

Nasze ciało oplata sieć naczyń krwionośnych, które tworzą dwa obiegi krwi. Duży obieg krwi dostarcza do naszych narządów krew wzbogaconą w tlen i wydala dwutlenek węgla, powstający w wyniku procesów metabolicznych. Mały obieg krwi, tzw.płucny obieg krwi, dostarcza do płuc krew bogatą w dwutlenek węgla. W płucach dochodzi do wymiany gazowej, oddania dwutlenku węgla i utlenowania krwi. Utlenowana krew powraca do serca małym obiegiem krwi. Przepływ krwi jest wynikiem skurczów mięśnia sercowego. Na zdrowie serca i układu krążenia wpływa regularny ruch, beztłuszowe odżywianie i niepalenie papierosów.

Układ nerwowy

Układ nerwowy wraz z układem hormonalnym odpowiada za zsynchronizowane, uregulowane działanie naszego organizmu. Elementami ośrodkowego układu nerwowegordzeń kręgowy i mózgowie. Obwodowy układ nerwowy składa się z nerwów, które przekazują informacje między ośrodkowym układem nerwowym a poszczególnymi narządami w postaci impulsów nerwowych. 12 par nerwów czaszkowych wychodzi z obszaru mózgowia a 31 par nerwów rdzeniowych z obszaru rdzenia.

Układ wydalniczy

Substancje zbyteczne bądź szkodliwe dla organizmu wydalane są przez nerki. Nerki każdego dnia produkują ok. 1,5 litra moczu. Mocz spływa do pęcherza moczowego, skąd następnie zostaje wydalony przez cewkę moczową.
Częstą chorobą układu wydalniczego jest zapalenie miedniczek nerkowych. Rozpoznaje się go po obecności w moczu białych krwinek. Równie częste jest występowanie kamienia nerkowego. Wówczas na skutek drobnych mechanicznych uszkodzeń w moczu pojawia się krew.

Animacja

Układ limfatyczny

Limfa to płyn tkankowy, będący cieczą międzykomórkową. Limfa powstaje z osocza krwi przenikając przez ścianki naczyń włosowatych. Do limfy dostają się powstające w komórkach substancje, będące wynikiem procesów metabolicznych.
Płyn tkankowy przepływa do systemu krwionośnego naczyniami limfatycznymi, a następnie przez węzły chłonne. Substancje chorobotwórcze, znajdujące się w limfie, napotykają w węzłach chłonnych na białe ciałka krwi, które odgrywają istotną rolę w układzie odpornościowym organizmu.
Ważnymi gruczołami układu limfatycznego są grasica, śledziona i migdały, istotne z punktu widzenia dojrzewania białych ciałek krwi i w ochronie immunologicznej.

Układ rozrodczy

Narządy płciowe służą prokreacji. Produkują one komórki rozrodcze. Nasienie w procesie zapłodnienia łączy się z komórką jajową, w wyniku czego powstaje zygota, z której rozwinie się potomek.
Męski gruczoł płciowy składa się z parzystych jąder, które produkują męskie komórki płciowe czyli plemniki. Męskie komórki rozrodcze gromadzone są w najądrzu, skąd w procesie ejakulacji, czyli wytrysku nasienia, przez nasieniowody wydostają się wraz ze spermą. W produkcji spermy bierze udział gruczoł krokowy i parzysty pęcherzyk nasienny.

Układ hormonalny

Hormony produkowane są przez guczoły układu wewnątrzwydzielniczego, na przykład adrenalina produkowana jest przez nadnercze, insulina przez trzustkę a tyroksyna przez tarczycę.
Ośrodkiem układu hormonalnego jest podwzgórze-gruczoł przysadki mózgowej. Podwzgórze wydziela takie hormony, które oddziaływują na przysadkę mózgową. Na skutek tego przysadka mózgowa produkuje hormony, które pobudzają inne gruczoły wewnętrznowydzielnicze, takie jak tarczyca, nadnercze czy gruczoły płciowe. Podwzgórze-układ gruczołów przysadki mózgowej nie kieruje działaniem trzustki.

Części ciała

Narracja

Skóra jest naszym największym organem: powierzchnia skóry dorosłego człowieka wynosi 1,5 metra kwadratowego, a jej masa (razem z warstwą tłuszczową tkanki podskórnej) średnio wynosi 12 kilogramów. Skóra chroni przed oddziaływaniem czynników mechanicznych, promieniami UV, chorobotwórczymi drobnoustrojami, a warstwa rogowa zapobiega utracie wody oraz odgrywa istotną rolę w termoregulacji.
Skóra jest również największym organem percepcji bodźców. Jej receptory pełnią rolę w odczuwaniu ciepła, zimna i bodźców mechanicznych.

Mięśnie są czynnymi narządami ruchu. Umięśnienie człowieka składa się z około 350 mięśni szkieletowych, które mogą stanowić nawet 50% wagi naszego ciała. Rozróżniamy mięśnie długie, krótkie, płaskie i okrężne. Mięśnie łączą się z kośćmi za pomocą ścięgien.

Układ kostny dorosłego człowieka składa się z 206 kości. Kości są jednocześnie twarde i elastyczne, dzięki czemu wytrzymują duże obciążenie. Przemiany tkanki kostnej, a więc i jej leczenie jest proscesem wolnym. W przypadku złamania kość potrzebuje co najmniej 6 tygodni, aby się zrosła. W celu uniknięcia osteoporozy należy każdego dnia dbać o przyjmowanie odpowiedniej ilości wapnia (dla młodego organizmu 1500 miligramów).

Układ trawienny odpowiada za trawienie i wchłanianie składników pokarmowych. Zęby w jamie ustnej rozdrabniają pokarm i już tutaj rozpoczyna się trawienie skrobi. W żołądku, w silnie kwasowym środowisku, odbywa się trawienia białek.
Następnie, w jelicie cienkim zostają dalej trawione i wchłaniane wszystkie trzy główne rodzaje składników pokarmowych a więc białka, węglowodany i tłuszcze. Do jelita cienkiego spływa produkowany przez trzustkę sok trzustkowy, który zawiera enzymy trawienne, oraz produkowana przez wątrobę żółć wspomagająca trawienie tłuszczów. W jelicie grubym wchłaniana jest woda i sole mineralne oraz, dzięki znajdującym się tutaj bakteriom symbiotycznym, odbywa się w nim produkcja witamin.

Do egzoenergetycznych procesów metabolicznych niezbędny jest tlen, z którego w wyniku reakcji powstaje dwutlenek węgla. Pobieranie tlenu i wydalanie dwutlenku węgla odbywa się w płucach. W stanie spoczynku średnia ilość wdechów na minutę wynosi ok. 16, a podczas każdego z nich dochodzi do wymiany ok. pół litra powietrza.
Częstą chorobą płuc jest rak płuc, którego ryzyko podnosi w znacznym stopniu palenie papierosów.

Nasze ciało oplata sieć naczyń krwionośnych, które tworzą dwa obiegi krwi. Duży obieg krwi dostarcza do naszych narządów krew wzbogaconą w tlen i wydala dwutlenek węgla powstający w wyniku procesów metabolicznych. Mały obieg krwi, tzw.płucny obieg krwi, dostarcza do płuc krew bogatą w dwutlenek węgla. W płucach dochodzi do wymiany gazowej, oddania dwutlenku węgla i utlenowania krwi. Utlenowana krew powraca do serca małym obiegiem krwi. Przepływ krwi jest wynikiem skurczów mięśnia sercowego. Na zdrowie serca i układu krążenia wpływa regularny ruch, beztłuszowe odżywianie i niepalenie papierosów.

Substancje zbyteczne bądź szkodliwe dla organizmu wydalane są przez nerki. Nerki każdego dnia produkują ok. 1,5 litra moczu. Mocz spływa do pęcherza moczowego, skąd następnie zostaje wydalony przez cewkę moczową.
Częstą chorobą układu wydalniczego jest zapalenie miedniczek nerkowych. Rozpoznaje się go po obecności w moczu białych krwinek. Równie częste jest występowanie kamienia nerkowego. Wówczas na skutek drobnych mechanicznych uszkodzeń w moczu pojawia się krew.

Układ nerwowy wraz z układem hormonalnym odpowiadają za zsynchronizowane, uregulowane działanie naszego organizmu. Elementami ośrodkowego układu nerwowegordzeń kręgowy i mózgowie. Obwodowy układ nerwowy składa się z nerwów, które przekazują informacje między ośrodkowym układem nerwowym a poszczególnymi narządami w postaci impulsów nerwowych. 12 par nerwów czaszkowych wychodzi z obszaru mózgowia a 31 par nerwów rdzeniowych z obszaru rdzenia.

Hormony produkowane są przez gruczoły układu wewnątrzwydzielniczego, na przykład adrenalina produkowana jest przez nadnercze, insulina przez trzustkę a tyroksyna przez tarczycę. Ośrodkiem układu hormonalnego jest podwzgórze-gruczoł przysadki mózgowej. Podwzgórze wydziela takie hormony, które oddziaływują na przysadkę mózgową. Na skutek tego przysadka mózgowa produkuje hormony, które pobudzają inne gruczoły wewnętrznowydzielnicze, takie jak tarczyca, nadnercze czy gruczoły płciowe. Podwzgórze, układ gruczołów przysadki mózgowej, nie kieruje działaniem trzustki.

Limfa to płyn tkankowy, będący cieczą międzykomórkową. Limfa powstaje z osocza krwi przenikając przez ścianki naczyń włosowatych. Do limfy dostają się powstające w komórkach substancje, będące wynikiem procesów metabolicznych. Płyn tkankowy przepływa do systemu krwionośnego naczyniami limfatycznymi, a następnie przez węzły chłonne. Substancje chorobotwórcze, znajdujące się w limfie, napotykają w węzłach chłonnych na białe ciałka krwi, które odgrywają istotną rolę w układzie odpornościowym organizmu. Ważnymi gruczołami układu limfatycznego są grasica, śledziona i migdały, istotne z punktu widzenia dojrzewania białych ciałek krwi i w ochronie immunologicznej.

Narządy płciowe służą prokreacji. Produkują one komórki rozrodcze. Nasienie w procesie zapłodnienia łączy się z komórką jajową, w wyniku czego powstaje zygota, z której rozwinie się potomek. Męski gruczoł płciowy składa się z parzystych jąder, które produkują męskie komórki płciowe czyli plemniki. Męskie komórki rozrodcze gromadzone są w najądrzu, skąd w procesie ejakulacji, czyli wytrysku nasienia, przez nasieniowody wydostają się wraz ze spermą. W produkcji spermy bierze udział gruczoł krokowy i parzysty pęcherzyk nasienny.

Powiązane treści

Ciało ludzkie (kobieta)

Animacja prezentuje główne układy narządów organizmu człowieka.

Budowa jelita cienkiego

Najdłuższy odcinek jelita, w którym odbywa się większa część trawienia i wchłanianie pokarmu.

Części ciała

Przedstawienie części ciała człowieka na podstawie modelu anatomii mężczyzny.

Narządy zmysłów

Narządy zmysłów to narządy, które rejestrują docierające do organizmu bodźce ze środowiska zewnętrznego oraz wewnętrznego i przekazują je do mózgu w postaci...

Szkielet człowieka

Twarda konstrukcja wewnętrzna, do której przyczepione są mięśnie.

Układ krążenia

Krwiobieg duży dostarcza tlenu do tkanek, a krwiobieg mały zapewnia pobranie tlenu z płuc.

Układ limfatyczny

Naczynia limfatyczne doprowadzają limfę do krwiobiegu, a węzły chłonne odgrywają ważną rolę w działaniu układu odpornościowego.

Układ nerwowy

Ośrodkowy układ nerwowy składa się z mózgowia i rdzenia kręgowego. Obwodowy układ nerwowy to nerwy i zwoje nerwowe.

Umięśnienie człowieka

Mięśnie szkieletowe są narządem czynnym układu ruchowego człowieka: przyczepione są do kości, którymi poruszają.

Z czego zbudowane jest ciało ludzkie?

Prezentacja zapoznaje nas ze składnikami ciała ludzkiego.

Żeński układ rozrodczy (poziom średni)

Układ rozrodczy tworzą narządy służące prokreacji.

Budowa jelita grubego

Odcinek jelita, będący kontynuacją jelita cienkiego, w którym odbywa się wchłanianie wody, soli mineralnych i witamin.

Budowa mięśni

Animacja zaprezentuje delikatną strukturę mięśni i mechanizm ich działania na poziomie molekularnym.

Części mózgowia człowieka

Główne części mózgowia to pień mózgu, móżdżek, międzymózgowie, podzielone na płaty kresomózgowie.

Czaszka i kręgosłup

Mózgowie i rdzeń kręgowy, dwie główne części ośrodkowego układu nerwowego, chronione są przez kości czaszki i kręgosłup.

Klatka piersiowa

Klatkę piersiową, w której znajduje się serce i płuca tworzą żebra, mostek i kręgosłup.

Komórki rozrodcze

W procesie połączenia się komórek rozrodczych powstaje zygota, pierwsza komórka potomnego organizmu.

Mózg człowieka

Główne części mózgowia to pień mózgu, międzymózgowie, kresomózgowie i móżdżek.

Odcinek przedjelitowy

Pokarm podczas przełykania dostaje się z jamy ustnej do żołądka, który jest ostatnim etapem odcinka przedjelitowego.

Oko

Jeden z naszych najważniejszych narządów. Pod wpływem światła w jego receptorach powstają bodźce elektryczne.

Serce

Centralna pompa układu krążenia, która podczas naszego życia kurczy się kilka miliardów razy.

Warstwy skóry

Zewnętrzną powłoką naszego ciała jest skóra, która składa się z trzech warstw: naskórka, skóry właściwej i tkanki podskórnej.

Budowa i działanie wątroby

Wątroba jest ważnym narządem, niezbędnym z punktu widzenia funkcji życiowych, który odgrywa główną rolę w trawieniu tłuszczy, dezaktywacji toksyn i w...

Budowa rdzenia kręgowego

Rdzeń kręgowy jest biegnącą w kanale kręgowym kręgosłupa częścią ośrodkowego układu nerwowego, z którego odchodzą nerwy rdzeniowe.

Części ciała

Animacja prezentuje głowę, korpus i części kończyn.

Ewolucja mózgu kręgowców

W wyniku ewolucji kręgowców zmienił się względny poziom rozwoju niektórych obszarów mózgu.

Kości kończyn dolnych

Kości kończyn dolnych składają się z obręczy miednicznej i z samej kończyny.

Kości kończyn górnych

Kości kończyn górnych tworzą szkielet kończyn górnych oraz obręcze barkowe.

Połączenia międzykostne

Kości ludzkie mogą łączyć się ze sobą za pomocą stawów, chrząstek, szwów lub zrostów.

Rodzaje stawów człowieka

Jednym z kryteriów podziału stawów człowieka jest iczba osi, wzdłuż których wykonywany jest ruch.

Ucho, proces słyszenia

Nasz narząd słuchu przekształca drgania powietrza w impulsy nerwowe, które następnie są przetwarzane przez mózg.

Układ wydalniczy (moczowy)

Układ wydalniczy (moczowy) jest odpowiedzialny za usuwanie z organizmu zbędnych i szkodliwych produktów przemiany materii.

Żeński układ rozrodczy (poziom podstawowy)

Układ rozrodczy tworzą organy służące prokreacji.

Homo erectus (człowiek wyprostowany)

"Człowiek wyprostowany" tworzył już swoje narzędzia i używał ognia.

Męski układ rozrodczy

Układ rozrodczy składa się z organów służących do prokreacji.

Mięśnie ramienia

Ruch kończyn odbywa się dzięki antagonistycznie działającym mięśniom zginającym i prostującym.

Naczynia krwionośne

Trzy główne rodzaje naczyń krwionośnych, z których składa się układ krwionośny organizmu, to tętnice, żyły i naczynia włosowate (kapilary).

Odruch kolanowy (rzepkowy)

Odruch kolanowy jest reakcją na pobudzenie ścięgna rzepki. Ośrodek tego odruchu znajduje się w rdzeniu kręgowym.

Poziom organizacji żywej materii poniżej pojedynczego osobnika

Animacja prezentuje organizację żywej materii od poziomu pojedynczego osobnika przez organy, tkanki aż po poziom komórek.

Problemy z kręgosłupem

Skolioza jest bocznym skrzywieniem kręgosłupa, które jest spowodowane przesunięciem kręgów.

Staw kolanowy

Staw kolanowy składa się z kości udowej, kości piszczelowej i rzepki kolanowej.

Zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna

Zakrzep krwi tworzący się w żyłach głębokich kończyn dolnych, jeśli dotrze do płuc, może spowodować śmiertelny zator tętnicy płucnej.

Zawał mięśnia sercowego

Zawał mięśnia sercowego powstaje w wyniku niedrożności tętnicy wieńcowej. Jest on najczęstszą przyczyną zgonu.

Added to your cart.