Chlorofil

Chlorofil

Zielony barwnik roślin, niezbędny w procesie wychwytywania kwantów światła, a więc w procesie fotosyntezy.

Biologia

Etykiety

Chlorofil, Zielony pigment, chlorofil, Chlorofil b, fotosynteza, pierścienia porfiryny, pigment, chloroplastów, pierścień pirolu, jon magnezu, biologia, biochemia, chemia

Powiązane treści

Sceny

Clorofil A

Chlorofil A (C₅₅H₇₂O₅N₄Mg)

Ogólne informacje

Masa molowa: 893,50g/mol

Temperatura topnienia: 153,2 °C

Gęstość: 1,079 g/cm³

Właściwości

Chlorofil to zielony barwnik, niezbędny w procesie fotosyntezy. W cząsteczce chlorofilu centralne miejsce zajmuje jon magnezu, otoczony czterema pierścieniami pirolowymi, tworzącymi układ porfiryny. W roślinach zielonych występują dwa rodzaje cząsteczek chlorofilu: bardziej rozpowszechniony chlorofil a i nieco mniej - chlorofil b. Ich budowa różni się tym, że w chlorofilu a do atomu węgla jednego z pierścieni pirolowych przyłączona jest grupa metylowa, natomiast w chlorofilu b - grupa formylowa. Chlorofil jest dobrze rozpuszczalny w alkoholu, eterze i acetonie.

Występowanie, otrzymywanie

Cząsteczki chlorofilu obecne są w komórkach roślin, bakterii i glonów fotosyntezujących. Do otrzymania wyciągu chlorofilu używamy liści pokrzywy, które najpierw rozgniatamy piaskiem kwarcowym, następnie rozgniecione na papkę tkanki roślinne namaczamy w acetonie, na koniec zaś przecedzamy.

Zastosowanie

Chlorofil używany jest jako barwnik w przemyśle spożywczym i kosmetycznym.

Chlorofil A, wypełniony model

Chlorofil B

Chlorofil B (C₅₅H₇₀O₆N₄Mg)

Ogólne infromacje

Masa molowa: 907,5g/mol

Temperatura topnienia: 125 °C

Właściwości

Chlorofil to zielony barwnik, niezbędny w procesie fotosyntezy. W cząsteczce chlorofilu centralne miejsce zajmuje jon magnezu, otoczony czterema pierścieniami pirolowymi, tworzącymi układ porfiryny. W roślinach zielonych występują dwa rodzaje cząsteczek chlorofilu: bardziej rozpowszechniony chlorofil a i nieco mniej - chlorofil b. Ich budowa różni się tym, że w chlorofilu a do atomu węgla jednego z pierścieni pirolowych przyłączona jest grupa metylowa, natomiast w chlorofilu b - grupa formylowa. Chlorofil jest dobrze rozpuszczalny w alkoholu, eterze i acetonie.

Występowanie, otrzymywanie

Cząsteczki chlorofilu obecne są w komórkach roślin, bakterii i glonów fotosyntezujących. Do otrzymania wyciągu chlorofilu używamy liści pokrzywy, które najpierw rozgniatamy piaskiem kwarcowym, następnie rozgniecione na papkę tkanki roślinne namaczamy w acetonie, na koniec zaś przecedzamy.

Zastosowanie

Chlorofil używany jest jako barwnik w przemyśle spożywczym i kosmetycznym.

Chlorofil B, wypełniony model

Narracja

Powiązane treści

Fotosynteza

Rośliny są w stanie wytworzyć organiczny cukier z nieorganicznych związków (dwutlenku węgla i wody).

Euglena zielona

Jednokomórkowce żyjące w słodkich wodach, zdolne zarówno do autotroficznej, jak i do heterotroficznej przemiany materii.

Fotosynteza (podstawowy)

Rośliny są w stanie wytworzyć organiczny cukier z nieorganicznych związków (dwutlenku węgla i wody).

Komórka zwierzęca, roślinna, organellum

W komórkach eukariontów znajdują się liczne organella.

Kwiat

Dzięki animacji możemy poznać budowę typowego kwiatu.

Pirol (C₄H₅N)

Organiczny związek chemiczny z grupy heterocyklicznych, zawierających azot.

Porównanie roślin jednoliściennych i dwuliściennych

Rośliny jednoliścienne i dwuliścienne stanowią dwie duże klasy roślin okrytonasiennych.

Added to your cart.