Chlorek winylu (chloroeten) (C₂H₃Cl)

Chlorek winylu (chloroeten) (C₂H₃Cl)

Bezbarwna ciecz o ostrym, gryzącym zapachu podobnym do benzenu, monomer polistyrenu.

Chemia

Etykiety

chlorek winylu, chloroetylen, Halogenek alkilu, zawierający halogen związek organiczny, nienasycone, grupa winylu, monomerów, Polimer, Polimeryzacja, PCW, dodatek, trujący, Chemia organiczna, chemia

Powiązane treści

Sceny

Kula i pałeczka

Chlorek winylu (C₂H₃Cl)

Ogólne informacje

Masa molowa: 62,5 g/mol

Temperatura topnienia: –153,7 °C

Temperatura wrzenia: –13,4 °C

Gęstość: 0,0029 g/cm³

Gęstość względna (powietrze = 1): 2,2

Właściwości

Chlorek winylu to monomer polichlorku winylu (PVC): bezbarwny, bezwonny, gęstszy od powietrza gaz o toksycznych właściwościach, wysoce łatwopalny i wybuchowy. W wodzie rozpuszcza się słabo, dobrze rozpuszczalny w alkoholu i eterze. Charakterystyczne dla niego reakcje to addycja i polimeryzacja. Wskutek spalania rozpada się na trujące i żrące substancje.

Występowanie, otrzymywanie

Chlorek winylu otrzymuje się w wyniku pirolizy chlorku etanu, powstałego przez chlorowanie etylenu lub addycję HCL w obecności HgCL₂.

Zastosowanie

W drodze polimeryzacji chlorku winylu produkowany jest polichlorek winylu (PVC).

Wypełniona płaszczyzna

Animacja

Powiązane treści

Chlorometan (chlorek metylu) (CH₃Cl)

Powstaje w wyniku chlorowania metanu pod wpływem światła lub podwyższonej temperatury.

Czterochlorek węgla (Tetrachlorometan) (CCl₄)

Bezbarwna, trująca ciecz o słodkawym zapachu. Dobrze rozpuszcza tłuszcze i oleje.

Dichlorometan (CHgClg)

Używany jako środek do usuwania farby, może być wytworzony poprzez chlorowanie metanu w reakcji substytucyjnej.

Eten (etylen) (C₂H₅OH)

Pierwszy człon szeregu homologicznego alk-1-enu.

Trichlorometan (CHCl₃)

Inna nazwa trichlorometanu to chloroform. Używany jest jako rozpuszczalnik laboratoryjny. Dawniej stosowany był w anastezjologii.

Etan (C₂H₆)

Drugi człon szeregu homologiczego alkanów o budowie normalnych łańcuchów.

Polimeryzacja etenu

W procesie polimeryzacji etenu (etylenu) otrzymuje się tworzywo sztuczne zwane polietylenem.

1,1,2,2-tetrafluoroetan (C₂F₄)

Bezbarwny, bezwonny gaz, monomer teflonu.

Chlor (Cl₂)

Jeden z przedstawicieli halogenów. Zółtozielony gaz o nieprzyjemnym duszącym zapachu, silnie trujący.

Added to your cart.