Chlorek sodu (NaCl)

Chlorek sodu (NaCl)

Jest podstawowym składnikiem soli kuchennej, soli warzonej oraz soli drogowej. Niezbędny dla żywych organizmów.

Chemia

Etykiety

chlorek sodu, sól kuchenna, związkiem jonowym, Przestrzenne jonowa, anion, kation, sieci krystalicznej, słona woda, Chemia nieorganiczna, chemia

Powiązane treści

Rozpuszczanie NaCl

Sól kuchenna rozpuszcza się w wodzie, polarne molekuły wody tworzą wokół jonów otoczkę hydratów.

Chlor (Cl₂)

Jeden z przedstawicieli halogenów. Zółtozielony gaz o nieprzyjemnym duszącym zapachu, silnie trujący.

Odsalanie wody morskiej

Odsalanie jest metodą uzyskiwania wody pitnej z wody morskiej.

Sieć regularna ściennie centrowana

Sieć regularna ściennie centrowana umożliwia najściślejszy układ rdzeni atomowych

Bromek srebra (AgBr)

Jasnożółty, krystaliczny związek chemiczny, który rozkłada się pod wpływem światła.

Chlorek berylu (BeCl₂)

Stosowany jest w produkcji berylu i jako katalizator.

Chlorek srebra (AgCl)

Biały, krystaliczny związek chemiczny, który rozkłada się pod wpływem światła.

Jodek srebra (AgI)

Nieorganiczny związek chemiczny o żółtym zabarwieniu, który powstaje w wyniku reakcji azotanu srebra z jodkiem potasu.

Added to your cart.