Celuloza (C₆H₁₀O₅)n

Celuloza (C₆H₁₀O₅)n

Składnik budulcowy ścian komórek i włókien roślinnych.

Chemia

Etykiety

celuloza, Cząsteczka celulozy, włókno, węglowodan, polisacharydy, celobioza, Ściana komórkowa roślin, wiązanie wodorowe, Chemia organiczna, chemia

Powiązane treści

Sceny

Kula i pałeczka

Celuloza (C₆H₁₀O₅)n

Właściwości

Celuloza jest polisacharydem, nierozpuszczalnym w wodzie i innych rozpuszczalnikach. Nie wykazuje właściwości redukujących. Gotowana z kwasami ulega hydrolizie do glukozy, a pod wpływem lekko kwasowej hydrolizy ulega rozkładowi na celobiozę. Celuloza tworzy łańcuchy złożone z wielu tysięcy cząsteczek β-D-glukopiranozy, połączonych wiązaniami β-1,4-glikozydowymi. Tworzące łańcuchy cząsteczki obrócone są o 180° względem siebie, dzięki czemu tworzą się długie, sztywne nitki. Strukturę łańcucha stabilizują mostki wodorowe. Łańcuchy układają się równolegle, tworząc micele, połączone również mostkami wodorowymi. Równoległe wiązki łańcuchów tworzą włókna celulozowe.

Występowanie i otrzymywanie

Celuloza jest składnikiem budulcowym ściany komórkowej roślin i włókien roślinnych. W najczystszej postaci występuje we włoskach okrywających nasiona bawełny. Przeciętne drzewo zawiera ok. 50% celulozy.

Włókno roślinne jest niestrawne i nieprzyswajalne dla człowieka, odgrywa jednak ważną rolę w normalnej pracy jego układu pokarmowego. Celulozę zdolne są strawić przeżuwacze, jak na przykład bydło rogate. Pozyskuje się ją z drewna, trzciny, słomy oraz łodyg kukurydzy i słonecznika specjalną metodą, polegającą na oddzielaniu ligniny od celulozy.

Zastosowanie

W przemyśle służy do wyrobu papieru, tkanin, tworzyw sztucznych i materiałów wybuchowych.

Wypełnienie przestrzeni

Animacja

Powiązane treści

Beta-D-glukoza (C₆H₁₂O₆)

Beta-D-glukoza jest jednym ze stereoizomerów glukozy, w tym D-glukozy.

Celobioza (C₁₂H₂₂O₁₁)

Celobioza to podstawowa jednostka strukturalna celulozy.

Alfa-D-glukoza (C₆H₁₂O₆)

Alfa-D-glukoza jest jednym ze stereoizomerów glukozy, w tym D-glukozy.

Amyloza ((C₆H₁₀O₅) n)

Jest jednym z podstawowych składników ziaren skrobi. Cząsteczka amylozy to śrubowo skręcony łańcuch złożony z merów alfa-D-glukozy.

Beta-D-fruktoza (cukier owocowy) (C₆H₁₂O₆)

Fruktoza, znana również jako cukier owocowy, to najsłodszy węglowodan prosty.

D-glukoza (cukier gronowy) (C₆H₁₂O₆)

Jest podstawowym związkiem energetycznym dla komórek.

Glukoza tworząca związki pierścieniowe.

Animacja ilustruje powstanie pierścieniowej struktury D-glukozy (alfa i beta) w formie otwartołańcuchowej.

Jak działa żelazko parowe?

Dzięki animacji możemy poznać konstrukcję i działanie żelazka parowego.

Kwiat

Dzięki animacji możemy poznać budowę typowego kwiatu.

Produkcja papieru

Papier został wynaleziony ponad dwa tysiące lat temu.

Sacharoza (cukier buraczany, cukier trzcinowy) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Organiczny związek chemiczny o słodkim smaku, bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie, znany powszechnie jako cukier.

Komórka zwierzęca, roślinna, organellum

W komórkach eukariontów znajdują się liczne organella.

Maltoza (cukier słodowy) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Disacharyd zbudowany z dwóch reszt D-glukozy połączonych wiązaniem alfa-1,4 glikozydowym.

Polimeryzacja etenu

W procesie polimeryzacji etenu (etylenu) otrzymuje się tworzywo sztuczne zwane polietylenem.

6 zadanie z molekułami (Węglowodany)

Zadanie służące zrozumieniu zagadnień dotyczących grupowania i struktury monosacharydów, disacharydów i polisacharydów.

Added to your cart.