Budowa serca

Budowa serca

Animacja zapoznaje nas z położeniem, budową i funkcją serca, centralnego narządu układu krwionośnego.

Biologia

Etykiety

serce, komora serca, przedsionkowo, zastawka serca, Układ krążenia, klucz, tętnica płucna, aortalnej, wieńcowa, górna żyła główna, żyła płucna, zawór dwupłatkowy, zastawka półksiężycowata, punkty orientacyjne osłuchiwania, przegroda międzykomorowa, ściana serca, mięśnie brodawkowate, żyła, tętnica, kapilara, żebro, mostek, wsierdzie (endocardium), osierdzie surowicze, krążenie, krążenie płucne, diaphgram, płuca, skrzynia, klatka piersiowa, naczynia krwionośne, Obieg krwi, Krew, stetoskop, biologia, anatomia, antropologia

Powiązane treści

Sceny

Powiązane treści

Serce

Centralna pompa układu krążenia, która podczas naszego życia kurczy się kilka miliardów razy.

Układ bodźcotwórczo-przewodzący serca

Nasze serce samo wytwarza bodźce elektryczne koniecznie do czynności serca. Zapisując elektryczną aktywność serca otrzymujemy krzywą elektrokardiograficzną.

Układ krążenia

Krwiobieg duży dostarcza tlenu do tkanek, a krwiobieg mały zapewnia pobranie tlenu z płuc.

Zawał mięśnia sercowego

Zawał mięśnia sercowego powstaje w wyniku niedrożności tętnicy wieńcowej. Jest on najczęstszą przyczyną zgonu.

Szkielet klatki piersiowej

Szkielet kostny klatki piersiowej tworzą żebra, mostek i kręgosłup.

Added to your cart.