Budowa mięśni

Budowa mięśni

Animacja zaprezentuje delikatną strukturę mięśni i mechanizm ich działania na poziomie molekularnym.

Biologia

Etykiety

mięśnie, Czynność mięśni, ruch, skurcz, relaks, praca mięśni, mięsień szkieletowy, mięsień poprzecznie prążkowany, pęczek mięśniowy, włókien mięśniowych, Miofibryle, powięź, aktyna, miozyna, białko mięśni, przeniesienie, ścięgno, sarcomere, człowiek, biologia

Powiązane treści

Sceny

Powiązane treści

Tkanki mięśniowe

W naszym organizmie znajdują się trzy rodzaje tkanki mięśniowej: gładka, poprzecznie prążkowana szkieletowa i poprzecznie prążkowana serca.

Umięśnienie człowieka

Mięśnie szkieletowe są narządem czynnym układu ruchowego człowieka: przyczepione są do kości, którymi poruszają.

Ciało człowieka - dla dzieci

Projekcja prezentuje podstawowe układy i narządy organizmu człowieka w wersji dla najmłodszych.

Ciało ludzkie (mężczyzna)

Animacja prezentuje główne układy narządów organizmu człowieka.

Czaszka i kręgosłup

Mózgowie i rdzeń kręgowy, dwie główne części ośrodkowego układu nerwowego, chronione są przez kości czaszki i kręgosłup.

Kości kończyn dolnych

Układ kostny kończyn dolnych składa się z obręczy miednicznej i z kości części wolnej kończyny dolnej.

Kości kończyn górnych

Kości kończyn górnych tworzą szkielet kończyn górnych oraz obręcze barkowe.

Nabłonek

Nabłonek pokrywa wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie ciała zwierząt.

Połączenia międzykostne

Kości ludzkie mogą łączyć się ze sobą za pomocą stawów, chrząstek, szwów lub zrostów.

Rodzaje stawów człowieka

Jednym z kryteriów podziału stawów człowieka jest iczba osi, wzdłuż których wykonywany jest ruch.

Serce

Centralna pompa układu krążenia, która podczas naszego życia kurczy się kilka miliardów razy.

Szkielet człowieka

Twarda konstrukcja wewnętrzna, do której przyczepione są mięśnie.

Staw kolanowy

Staw kolanowy składa się z kości udowej, kości piszczelowej i rzepki kolanowej.

Tkanka łączna i podporowa

Należą do nich drobnowłóknista i długowłóknista tkanka podporowa, tkanki: tłuszczowa, krwiotwórcza, chrzęstna i kostna.

Układ nerwowy

Ośrodkowy układ nerwowy składa się z mózgowia i rdzenia kręgowego. Obwodowy układ nerwowy to nerwy i zwoje nerwowe.

Warstwy skóry

Zewnętrzną powłoką naszego ciała jest skóra, która składa się z trzech warstw: naskórka, skóry właściwej i tkanki podskórnej.

Z czego zbudowane jest ciało ludzkie?

Prezentacja zapoznaje nas ze składnikami ciała ludzkiego.

Mięśnie ramienia

Ruch kończyn odbywa się dzięki antagonistycznie działającym mięśniom zginającym i prostującym.

Odruch kolanowy (rzepkowy)

Odruch kolanowy jest reakcją na pobudzenie ścięgna rzepki. Ośrodek tego odruchu znajduje się w rdzeniu kręgowym.

Odruchowa reakcja na ból

Odruchowa reakcja na ból jest refleksem rdzenia kręgowego, który służy ucieczce od szkodliwego bodźca.

Added to your cart.