Budowa komórek prokariotycznych i eukariotycznych

Budowa komórek prokariotycznych i eukariotycznych

Komórki prokariotyczne i eukariotyczne to dwa podstawowe typy komórek występujące w przyrodzie.

Biologia

Etykiety

komórka, jądro, Bakteria, wić, migawka, Ściana komórkowa, plazmid, membrana nuklearna, cytoszkielet, siateczka śródplazmatyczna, polisacharydy, peptyd, DNA, chromosom

Powiązane treści

Bakterie (ziarenkowce, pałeczkowce, śrubowce)

Bakterie można grupować także na podstawie ich kształtu.

Komórka zwierzęca, roślinna, organellum

W komórkach eukariontów znajdują się liczne organella.

Dżuma "Czarna Śmierć" (Europa, 1347-1353)

Choroba bakteryjna znana jako dżuma jest jedną z najgroźniejszych chorób zakaźnych w historii ludzkości.

DNA

Nośnik informacji genetycznej w komórkach.

Euglena zielona

Jednokomórkowce żyjące w słodkich wodach, zdolne zarówno do autotroficznej, jak i do heterotroficznej przemiany materii.

Pantofelek

Pokryty rzęskami, jednokomórkowy eukariont, pospolity pantofelek słodkowodny.

Pełzak odmieniec

Słodkowodny pospolity heterotrof jednokomórkowy, którego kształt stale się zmienia.

Added to your cart.