Bromowodór (HBr)

Bromowodór (HBr)

Nieorganiczny związek chemiczny, zaliczany do halogenków wodoru, który używany jest w produkcji bromków alkilowych z alkoholi.

Chemia

Etykiety

bromowodorek, chlorowcowodór, Molekuła, polarny, wiązanie kowalencyjne, wiązanie sigma, trujący, nieorganiczny, Chemia ogólna, chemia

Powiązane treści

Porównanie halogenowodorów

W związkach halogenów z wodorem atomy łączą się wiązaniami kowalencyjnymi, tworząc cząsteczki polarne.

Brom (Br₂)

Jeden z przedstawicieli halogenów. W zetknięciu ze skórą powoduje groźne oparzenia.

Chlorowodór (HCl)

Bezbarwny gaz o ostrym zapachu, rozpuszczony w wodzie tworzy kwas solny

Fluorowodór (HF)

Związek chemiczny zaliczany do fluorowcowodorów o dużej aktywności chemicznej, może strawić nawet szkło.

Jodowodór (HI)

Bezbarwny gaz o ostrym zapachu i gęstości większej od powietrza.

Wodór (H₂)

Bezbarwny, bezwonny gaz o gęstości mniejszej od powietrza. Najpowszechniej występujący pierwiastek we Wszechświecie.

Added to your cart.