Bogowie greccy

Bogowie greccy

Bogowie Olimpu starożytnej mitologii greckiej podobnie do ludzi różnili się od siebie.

Język dla klas 1-3

Etykiety

starożytność, Grecki, Olimp, Hades, Apollo, Posseidon, Hermes, Artemida, Hera, Zeus, Hestia, Ares, Pallas Atena, Hefaistos, Afrodyta, historia, religia, głównym bogiem

Powiązane treści

Pytania

 • Jak według greckiej mitologii przyszły na świat Pallas Atena?
 • Ilu, według mitologii greckiej, było głównych bogów Olimpu?
 • Kto w greckiej mitologii był boginią nauk i rzemiosła?
 • Kto w mitologii greckiej był bogiem zaświatów?
 • Kto był głównym bogiem mitologii greckiej?
 • Kto w greckiej mitologii był władcą mórz?
 • Co było pożywieniem greckich bogów?
 • Gdzie, według mitologii greckiej, mieszkali najważniejsi bogowie?
 • Jak według greckiej mitologii przyszła na świat Afrodyta?
 • Kto w greckiej mitologii był boginią miłości?
 • Kto, z poniżej wymienionych, nie był rodzeństwem Zeusa?
 • Kto był żoną Zeusa?
 • Na terenie którego dzisiejszego kraju znajduje się góra Olimp?
 • Co było napojem greckich bogów?
 • Kto w greckiej mitologii był bogiem wojny?
 • Kto w greckiej mitologii był bogiem ognia i kowalem bogów?
 • Kto w greckiej mitologii był posłańcem bogów?
 • Kim w greckiej mitologii był Apollo?
 • Kim w greckiej mitologii był Artemida?
 • Z czego słynęła świątynia w Delfach?
 • Czym różnili się greccy bogowie od ludzi?
 • Kto spośród poniższych bogów nie był dzieckiem Zeusa?
 • Kim była w greckiej mitologii Hestia?
 • Której bogini, według greckiej mitologii, trojański Pars podarował złote jabłko, przeznaczone dla najpiękniejszej bogini?
 • Kim według greckiej mitologii była Helena?

Sceny

Bogowie Olimpu

Animacja

Narracja

Greków rozproszonych na znacznym terenie i żyjących w różnych polisach obok wspólnego pochodzenia utrzymywał w jedności język i wierzenia. Mity obfitowały w różne dziwne stworzenia i piękne istoty, choć bezsprzecznie najważniejszymi postaciami mitologii greckiej byli bogowie. W epoce hellenistycznej bogowie pojawiający się w mitach znajdowali się w świetle reflektorów. Byli to tak zwani bogowie Olimpu. Nazwa ta stąd pochodzi, że dwunastu nieśmiertelnych bogów odprawiało biesiady w pałacu Zeusa na szczycie Olimpu, znajdującym się ponad chmurami.

Na szczycie panteonu starożytnej Grecji stał najwyższy z bogów Zeus, syn Rei i Kronosa, rodzeństwa tytanów. Było on władcą niebios, wichrów i błyskawic jak również ojcem wielu półbogów. Małżonką Zeusa była Hera, zwana "krowiooką" (siostra Zeusa), królowa Olimpu, opiekunka małżeństwa i płodności.

Zeus ze swoim rodzeństwem dokonał podziału świata. Poseidon został władcą mórz, Hades natomiast władcą podziemnego świata zmarłych.

Wśród nieśmiertelnych żyjących na Olimpie, znajdowała się również para bliźniąt. Apollo był patronem poezji i wróżby, a jego siostra Artemida patronką polowań i dzikich zwierząt.

Zeus spłodził także Hermesa, który był posłańcem bogów, patronem kupców i złodziei.

Do kręgu nieśmiertelnych należała także siostra Zeusa, Hestia, opiekunka ogniska domowego.
Syn Zeusa i Hery, Ares, bóg walki i wojny, swoim charakterem odbiegał od najgrzeczniejszych i najskromniejszych bogów.

Aczkolwiek była boginią wojny i opiekunką miast, to Pallas Atena, która wyskoczyła z głowy Zeusa, znana jest przede wszytkim jako bogini nauk i mądrości.

W dziwnych okolicznościach narodziła się Afrodyta, bogini piękna i miłości, która wyłoniła się z piany morskiej.

Panteon zamykał Hefajstos, syn Hery, kowal bogów, patron ognia i kowalstwa.

Politeistyczni Grecy wyobrażali sobie swoich bogów na podobieństwo ludzi, obdarzali ich ludzkimi cechami (tzw. antropomorficzni bogowie). A oni, nieśmiertelni, swoimi czynami i zachowaniem zasługiwali na określenie "ludzcy".

Powiązane treści

Akropol (Ateny, V wiek p.n.e.)

Akropol ateński jest najsłynniejszą na świecie twierdzą, zbudowaną w 5 wieku p.n.e, w okresie zwanym złotym wiekiem peryklejskim.

Arka Noego

Według Biblii Noe wybudował arkę na polecenie Boga, aby ocalić przed potopem swoją rodzinę i zwierzęta.

Bogowie starożytnego Egiptu

Mitologia starożytnego Egiptu roi się aż od niezwykłych stworzeń, którym Egipcjanie przypisywali boskie moce.

Dedal i Ikar

Grecki mit opisujący tragedię ojca i syna, którzy pragnęli opuścić wyspę Kretę.

Kamienie milowe historii rzeźbiarstwa

Animacja pozwoli nam poznać pięć wyjątkowych dzieł sztuki w historii rzeźbiarstwa.

Mykeny (2 tysiąclecie p.n.e.)

Miasto, od którego nazwano całą rozwiniętą kulturę, było pierwszą miejscowością w historii, która posiadała cytadelę.

Olimpia (V wiek p.n.e.)

Począwszy od 776 roku p.n.e., organizowane co cztery lata wydarzenia religijne i sportowe uczyniły to miasto jednym z ośrodków starożytnej Hellady.

Pałac w Knossos (2 tysiąclecie p.n.e.)

Znajdujący się na wyspie Krecie największy zespół budynków z epoki brązu, stanowił prawdopodobnie centrum kultury minojskiej.

Panteon (Rzym, II wiek n.e.)

˝Świątynia wszystkich bogów˝ w całej okazałości została wybudowana za czasów cesarza Hadriana.

Skarbiec Atreusza (Mykeny, XIV w. p.n.e.)

Grobowiec kopułowy w starożytnych Mykenach tradycja łączy z imieniem mitologicznego króla Myken.

Starożytny teatr grecki (teatr Dionizosa)

Teatr o charakterystycznym kształcie i znakomitej akustyce znajduje się na stoku ateńskiego Akropolu.

Starożytne greckie kolumny

Kolumny porządku doryckiego, jońskiego i korynckiego różnią się rozmiarami i zdobnictwem głowic (kapiteli).

Starożytne wazy greckie

Wazy starożytnych helleńskich mistrzów także dzisiaj stanowią ważne źródło do badań historycznych.

Wynalazki wojskowe Archimedesa (III wiek p.n.e.)

Jeden z najwybitniejszych greckich uczonych czasów starożytnych zapisał się w historii również dzięki swym wynalazkom wojskowym.

Koń trojański

Według eposu Homera miasto Troja zostało zdobyte przez Odyseusza podstępem.

Grecki hoplita (V wiek p.n.e.)

Starożytny grecki, ciężkozbrojny żołnierz piechoty.

Starożytny ateński obywatel i jego żona

Ateńskie polis to demokratyczna wspólnota pełnoprawnych obywateli, którzy rządzą się sami, nie tworząc oderwanych od społeczeństwa struktur państwowych.

Added to your cart.