Bastylia (Paryż, XVIII wiek)

Bastylia (Paryż, XVIII wiek)

Paryskie więzienie stało się legendarne po wydarzeniach rozpoczynających rewolucję w 1789 roku.

Historia

Etykiety

Bastille, twierdza, rewolucja, brama Św.Antoniego, Paryż, więzienie, Francja, Wieża, wieża strażnicza, parapet, okrągła baszta, Karol V, mur kamienny, czasy nowożytne, oblężenie, historia

Powiązane treści

Pytania

 • W którym mieście znajdowała się Bastylia?
 • Kiedy budowano Bastylię?
 • Kto wydał polecenie wybudowania Bastylii?
 • Jaka była pierwotna funkcja Bastylii?
 • Jaką rolę pełniła Bastylia\n po wojnie stuletniej?
 • Jaki kształt ma podstawa Bastylii?
 • Czy to prawda,\n że wieże Bastylii są tak samo wysokie jak jej mury?
 • Co zostało zbudowane\n na szczycie wież i murów?
 • Ile Bastylia miała wież?
 • Jak wysokie były mury Bastylii?
 • Ile wejść miała Bastylia pełniąc funkcję więzienia?
 • Co NIE wspomogło obrony Bastylii?
 • Kiedy lud Paryża zajął Bastylię?
 • Którego dnia miało miejsce legendarne oblężenie Bastylii?
 • Dlaczego lud Paryża\n oblegało Bastylię?
 • Co stało się z Bastylią?
 • Ilu więźniów zostało uwolnionych z Bastylii podczas legendarnego oblężenia?
 • Podczas panowania którego króla doszło do oblężenia Bastylii?
 • Dlaczego Bastylia była takim tajemniczym miejscem dla mieszkańców Paryża?
 • Czy to prawda,\n że Bastylia była o wiele przyjemniejszym miejscm niż inne paryskie więzienia?
 • Dlaczego Bastylia była przyjemniejszym miejsce niż inne paryskie więzienia?
 • Kto nie mógł być świadkiem pożaru Bastylii?
 • Kto mógł być świadkiem pożaru Bastylii?

Sceny

Powiązane treści

Rodzaje wież i baszt średniowiecznych

Konstrukcja fortyfikacji rozwijała się równolegle z techniką wojskową.

Średniowieczne więzienie zamkowe

W średniowiecznych i nowożytnych więzieniach zamkowych bardzo wymyślne narzędzia tortur.

Akropol (Ateny, V wiek p.n.e.)

Akropol ateński jest najsłynniejszą na świecie twierdzą, zbudowaną w 5 wieku p.n.e, w okresie zwanym złotym wiekiem peryklejskim.

Gilotyna

Narzędzie egzekucji "bardziej humanitarne" w porównaniu do wcześniejszych tego typu urządzeń, nazwane zostało od nazwiska francuskiego lekarza, propagatora...

Koń trojański

Według eposu Homera miasto Troja zostało zdobyte przez Odyseusza podstępem.

Radziecki obóz pracy ( lata 1930.)

Radzieckie obozy pracy przymusowej były usytuowane daleko od obszarów zamieszkałych.

Tower of London (XVI wiek)

Intrygująca historia tego zabytkowego kompleksu zamkowego obejmuje prawie tysiąc lat.

Ubiory z epoki nowożytnej w Europie Zachodniej (XVIII w.)

Ubiory zdradzają sposób życia i kulturę ludności danej epoki i obszarów.

Wojny napoleońskie

Napoleon I, który sam koronował się na cesarza Francuzów, był jednym z najwybitniejszych dowódców w historii.

Zamek w Gyula

Najstarsze części wspaniałego, ceglanego zamku, wybudowanego na terenach zalewowych Białego Kereszu, pochodzą prawdopodobnie z końca XIV wieku.

Żołnierz Napoleona (XIX w.)

Wielka Armia Napoleona I, tzw. Grande Armée, była uważana przez współczesnych za "niezwyciężoną".

Łuk triumfalny (Paryż, 1836)

Budowa "Arc de Triomphe" została zakończona dopiero po upadku Napoleona, w 1836 roku.

Ludwik XIV (Król-Słońce)

Francuski monarcha absolutny, który swój przydomek zawdzięcza wystawnemu stylowi życia, był jednym z najdłużej panujących monarchów europejskich.

Panteon (Paryż, XVIII w.)

W 1790 roku ukończono największą i najważniejszą budowlę klasycystyczną we Francji, która stała się mauzoleum wybitnych Francuzów.

Działanie armaty (XVIII wiek)

Ważnym elementem nowożytnej artylerii stała się armata, używana zarówno na morzu jak i na lądzie.

Wieża Eiffla (Paryż, 1889)

Wieża metalowa o konstrukcji kratowej, zbudowana specjalnie na paryską Wystawę Światową, stała się symbolem Paryża jako prawdziwy cud inżynierii.

Added to your cart.