Bania Herona

Bania Herona

Wynalazca, Heron z Aleksandrii, jest ojcem turbiny parowej mimo, że on sam nazywał swoje urządzenie zabawką.

Technika, zajęcia z gospodarstwa domowego

Etykiety

aeolipile Bohatera, aeolipile, starożytność, silnik parowy, turbina, gotująca się woda, przychodzące parowa, wypływających parowa, praca, wynalazca, naukowiec, wynalazek, historia, technika

Powiązane treści

Pytania

 • W jakim mieście żył Heron?
 • W którym obecnie istniejącym kraju znajduje się rodzinne miasto Herona?
 • Która praca Herona zawiera studia maszyn zasilanych powietrzem, parą lub ciśnieniem wody?
 • Kiedy żył Heron?
 • Konstrukcją jakich urządzeń zasłynął Heron?
 • Kto wynalazł nowoczesną maszynę parową?
 • Co obraca banię Herona?
 • Wybierz FAŁSZYWE stwierdzenie.
 • Wybierz FAŁSZYWE stwierdzenie.
 • Dlaczego maszyny Herona nie znalazły zastosowania w przemyśle?
 • Wybierz FAŁSZYWE stwierdzenie.
 • Wybierz FAŁSZYWE stwierdzenie.
 • Wybierz FAŁSZYWE stwierdzenie.
 • Wybierz FAŁSZYWE stwierdzenie.
 • Jaka jest logicznie poprawna kolejność w przypadku bani Herona?
 • Głównie jakimi dziedzinami nauki zajmował się Heron?
 • Jakie rośliny mógł spożywać Heron?
 • Do jakiego zadania miała służyć "maszyna parowa" Herona?
 • Z jakim zwierzęciem mógł się spotkać Heron?

Sceny

Bania Herona

Wielki naukowiec

Heron z Aleksandrii - podobnie jak inni ówcześni mu naukowcy - przede wszystkim zajmował się matematyką i fizyką.

Napisał wiele prac naukowych (na przykład rękopis "Pneumatika", opisujący maszyny zasilane powietrzem, parą wodną lub ciśnieniem wody, który pod koniec średniowiecza znajdował się w zbiorach biblioteki króla Węgier, Macieja Korwina), jak również był wynalazcą wielu ciekawych urządzeń.

Swoimi wynalazkami, które sam Heron uważał za zwykłe zabawki, znacznie wyprzedził swoją epokę. Wśród nich była turbina parowa, powszechnie uważana za pierwsze urządzenie poruszane parą w historii mechaniki.

Przekrój

 • napływ pary
 • wrząca woda
 • wypływ pary
 • wygięte dysze
 • zamknięty kocioł miedziany

Pierwsza turbina parowa

Pierwszy opis zasady lotu rakiety można znaleźć w pracy naukowej napisanej przez Herona o nazwie "Pneumatyka".

Heron, opierając się na powyższej zasadzie, jak również wykorzystując pierwotną zasadę zachowania pędu, skonstruował swoją turbinę parową. Urządzenie to, zbudowane w I wieku naszej ery, wpisało się do historii techniki jako Bania Herona (turbina Herona, aeolipile).

Bania Herona było urządzeniem przekształcającym energię cieplną pary wodnej w pracę mechaniczną. Składało się z dużego zamkniętego kotła o grubych ścianach, częściowo wypełnionego wodą. W kotle, na obu końcach zamontowane były rury, których dolna otwarta część znajdowała się nad poziomem wody.

Ogień rozpalony pod kotłem podgrzewał do wrzenia wodę w kotle. Powstająca w kotle para doprowadzana była do kuli przez rury i wydostawała się z niej poprzez zagięte na końcu dysze co wprawiało kulę w ruch obrotowy.

Animacja

Narracja

Heron z Aleksandrii prawdopodobnie żył i pracował w I wieku naszej ery. Jego rodzinne miasto, Aleksandria - obecnie leżące w Egipcie - było jednym z centrów antycznej greckiej kultury i nauki. Choć Heron jest znany głównie dzięki swoim osiągnięciom matematycznym, (np."Wzór Herona"), był również twórcą kilku praktycznych urządzeń.

Jednym z nich był aeolipile, znany także jako turbina Herona lub bania Herona. To urządzenie jest powszechnie uważane za pierwowzór maszyny parowej, którą 1700 lat później udoskonalił wynalazca, James Watt.

Bania Herona była pustą kulą zamontowaną na zamkniętym miedzianym kotle, częściowo wypełnionym wodą. Woda, podgrzewana przez ogień umieszczony pod kotłem, wrzała wytwarzając parę.

Kocioł połączony był z wydrążoną kulą za pomocą paru rur, które przenosiły parę do kuli. Z kuli para wydobywała się na zewnątrz dzięki zakrzywionym dyszom.

Para wypływająca przez dysze wytwarzała moment obrotowy, który obracał kulę dokoła jej własnej osi, czyli urządzenie to przekształcało energię cieplną na pracę mechaniczną.

Chociaż Heron znał zasadę pracy tłoków, nie połączył jednak tych dwóch urządzeń ze sobą, przez co to nie on został uznanym wynalazcą silnika parowego. Bania Herona nigdy nie znalazła praktycznego wykorzystania, nawet sam Heron traktował ją jedynie jako ciekawą zabawkę. Pomimo to turbina Herona jest uważana za pierwszy silnik napędzany parą wodną w historii techniki.

Powiązane treści

Maszyna parowa Jamesa Watta (XVIII wiek)

Silnik parowy, ulepszony przez szkockiego inżyniera, zrewolucjonizował rozwój techniki, dzięki różnorodnym możliwościom zastosowania.

Ford Model-T

Popularny model amerykańskiej fabryki samochodów był pierwszym na świecie samochodem wyprodukowanym na taśmie montażowej.

Jak działa silnik turboodrzutowy?

Silniki turboodrzutowe stosowane są do napędzania samolotów.

Młyn wodny

Urządzenie mechaniczne, wykorzystujące energią wodną miało wielorakie zastosowanie już w średniowieczu.

Parowanie i wrzenie

Co zachodzi w cieczy podczas parowania, a co podczas wrzenia? Od czego zależy temperatura wrzenia cieczy?

Wiatrak głowicowy (górno-obrotowy)

Wiatrak przekształcający energię wietrzną na energię kinetyczną jest zdolny do wykonywania wielu rodzajów prac.

Śruba Archimedesa (III wiek p.n.e.)

Wynalazkiem Archimedesa nazywano maszynę używaną do nawadniania kanałów irygacyjnych.

Silnik czterosuwowy o cyklu Otta

Animacja zaprezentuje działanie typu silnika występującego najczęściej w pojazdach samochodowych.

Silnik Diesla

Rudolf Diesel, niemiecki inżynier, w 1893 roku opatentował zasadę działania silnika o wewnętrznym spalaniu.

Silnik dwusuwowy

Silnik dwusuwowy jest specjalnym, wewnątrz spalinowym silnikiem, którego cykl pracy przebiega podczas dwóch suwów tłoka.

Silnik Stirlinga-silnik cieplny

Specyfika silnika Stirlinga polega na tym, że jest to silnik o spalaniu zewnętrznym, w którym spalanie odbywa się poza cylindrem, w przeciwieństwie do...

Silnik Wankla

Silnik o dużej wydajności, z tłokiem obrotowym.

Wynalazki wojskowe Archimedesa (III wiek p.n.e.)

Jeden z najwybitniejszych greckich uczonych czasów starożytnych zapisał się w historii również dzięki swym wynalazkom wojskowym.

Młockarnia (XIX wiek)

Ta maszyna rolnicza służy do oddzielania ziaren zboża od kłosów.

Parowiec Clermont (1807)

Amerykański inżynier, Robert Fulton skonstruował pierwszy zdolny do żeglugi parowiec, którego koła łopatkowe napędzane były maszyną parową.

Parowóz BR Standard Class 3 2-6-2T

Parowozy będące w regularnej służbie British Railways, tworzyły osobny tabor maszyn, i były wykonane w latach 50 XX wieku.

Parowóz Rakieta (1829)

Parowóz zbudowany przez angielskiego inżyniera, George'a Stephensona ruszył na podbój świata po wygraniu konkursu w 1829 roku.

Statek parowy Kisfaludyiego (1846)

Próbny rejs pierwszego statku parowego z kołem łopatkowym, pływającego po Balatonie odbył się w 1846 roku.

Added to your cart.