Bakterie (ziarenkowce, pałeczkowce, śrubowce)

Bakterie (ziarenkowce, pałeczkowce, śrubowce)

Bakterie można grupować także na podstawie ich kształtu.

Biologia

Etykiety

Bakteria, prokariont, jednokomórkowy, Patogen, antybiotyk, mikroorganizm, choroba, zakażenie, Stan zapalny, E coli, tężec, plaga, cholera, zakażenie gonokokowe, zapalenie opon mózgowych, rzeżączka, zapalenie płuc, Salmonella, Choroba legionistów, Borelioza, syfilis, kij, spiral, kulisty, monococcus, vibrio, ropa, staphylococcus, streptococcus, bakcyl, śrubowiec, ziarniak, komórka, Ściana komórkowa, Gram dodatnie, barwienie metodą grama, tok, migawka, Pasteur, Gram ujemne, morfologia, bakteriologia, Mikrobiologia, biologia

Powiązane treści

Pytania

 • Które bakterie NIE są ziarniakami?
 • Który kształt NIE jest charakterystyczny dla bakterii?
 • Jaki jest kształt bakterii wywołującej dżumę?
 • Jaki jest kształt bakterii wywołującej tężec?
 • Którą chorobę wywołują bakterie?
 • Którą chorobę wywołują bakterie?
 • Którą chorobę wywołują bakterie?
 • Która choroba NIE jest pochodzenia bakteryjnego?
 • Która choroba NIE jest pochodzenia bakteryjnego?
 • Która choroba NIE jest pochodzenia bakteryjnego?
 • Na podstawie zabarwienia którego składnika komórki rozróżniamy bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne?
 • Która substancja jest budulcem ściany komórkowej bakterii?
 • Które bakterie wykorzystuje przemysł mleczarski do produkcji żywności?
 • Czy to prawda,\nże bakterie azotowe dostając się do organizmu człowieka wywołują stany zapalne?
 • Czy to prawda,\nże bakterie azotowe żyją na korzeniach roślin motylkowych?
 • Czy to prawda,\nże w wabiku ryby żabnicy żyją bakterie emitujące światło?
 • Czy to prawda,\nże w jelitach człowieka żyją bakterie E. coli?
 • Czy to prawda,\nże bakteria wywołująca tężec wydziela toksynę, która powoduje niegroźny skurcz mięśni?
 • Czy to prawda,\nże bakterie to przedjądrowce, jednokomórkowe prokarionty?
 • Czy to prawda,\nże bakterie to jednokomórkowe eukarionty?

Sceny

Ziarniaki

 • ziarniak pojedynczy - Zwykłe bakterie o kształcie kulistym.
 • dwoinka - Na przykład: wywołuje chorobę weneryczą zwaną rzeżączką (Neisseria gonorrheae), lub jest jedną z przyczyn zapalenia opon mózgowych (Meningococcus).
 • paciorkowiec - Należy do nich wiele bakterii wywołujących choroby zapalne. Na przykład: zapalenie płuc, zapalenie górnych dróg oddechowych, często zapalenie opon mózgowych wywoływane jest przez Streptococcus pneumoniae.
 • gronkowiec - Bakterie ropotwórcze, występują w pęczkach. Na przykład Staphylococcus aureus często wywołuje zakażenie ran.

Formy cylindryczne

 • pałeczki - Na przykład: występująca w naszym układzie jelitowym bakteria E. coli (Escherichia coli) lub bakterie produkujące kwas mlekowy, często stosowane w przemyśle mleczarskim. Mogą ponadto wywoływać choroby takie jak dżuma, choroba legionistów, tężec czy salmonella.
 • przecinkowce - Na przykład: wywołująca cholerę (Vibrio cholerae); świecące bakterie (Photobacterium), które występują w wabiku żabnic.

Formy śrubowe

 • śrubowiec - Na przykład: stan zapalny pojawiający się po ugryzieniu gryzonia, wywołuję gorączkę po ugryzieniu szczura (Spirillum minus).
 • krętki - Na przykład: wywołuje boreliozę (Borellia burgdorferi), leptospirozę, chorobę weneryczną zwaną kiłą, wywołuje choroby przenoszone drogą płciową (Treponema pallidum).

Budowa

 • otoczka - Zewnętrzna otoczka chroniąca komórkę. Jest charakterystyczna przede wszystkim dla komórek bakterii chorobotwórczych.
 • ściana komórkowa - Występuje u większości bakterii. Wytrzymała, sztywna struktura zbudowana z polisacharydów i białek. Zapewnia komórkom barterii kształt i ochronę.
 • błona komórkowa - Podwójna wartstwa lipidowa.
 • DNA - Mają kształt pierścieni. Nie posiadają błony komórkowej jądra, dlatego bakterie nawyzwa się również organizmami prokariotycznymi.
 • cytoplazma
 • rzęska - Służy poruszaniu się bakterii. Może być krótka lub długa. Długa nazywana jest wicią. Nie każda bakteria ją posiada.
 • plazmid - Mała cząsteczka DNA, która jest fizycznie oddzielona od chromosomalnego DNA, mająca zdolność do samodzielnej replikacji. U bakterii najczęściej przyjmuje kształt kolisty.

Ściana komórkowa

 • Gram-dodatnie
 • polisacharydy - Ściana komórkowa zbudowana jest z polisacharydu zwanego peptydoglikanem. Podczas barwienia Grama barwnik wnika między jego warstwy.
 • błona komórkowa
 • Gram-ujemne
 • błona komórkowa
 • polisacharydy - Ściana komórkowa zbudowana jest z polisacharydu zwanego peptydoglikanem.
 • zewnętrzna membrana lipidowa - Podczas barwienia Grama zapobiega wniknięciu barwnika do warstwy polisacharydowej. Z tego powodu ściana komórkowa źle zabarwia się tą metodą.

Animacja

 • otoczka - Zewnętrzna otoczka chroniąca komórkę. Jest charakterystyczna przede wszystkim dla komórek bakterii chorobotwórczych.
 • ściana komórkowa - Występuje u większości bakterii. Wytrzymała, sztywna struktura zbudowana z polisacharydów i białek. Zapewnia komórkom barterii kształt i ochronę.
 • błona komórkowa - Podwójna wartstwa lipidowa.
 • DNA - Mają kształt pierścieni. Nie posiadają błony komórkowej jądra, dlatego bakterie nawyzwa się również organizmami prokariotycznymi.
 • cytoplazma
 • rzęska - Służy poruszaniu się bakterii. Może być krótka lub długa. Długa nazywana jest wicią. Nie każda bakteria ją posiada.
 • plazmid - Mała cząsteczka DNA, która jest fizycznie oddzielona od chromosomalnego DNA, mająca zdolność do samodzielnej replikacji. U bakterii najczęściej przyjmuje kształt kolisty.
 • Gram-dodatnie
 • polisacharydy - Ściana komórkowa zbudowana jest z polisacharydu zwanego peptydoglikanem. Podczas barwienia Grama barwnik wnika między jego warstwy.
 • błona komórkowa
 • Gram-ujemne
 • błona komórkowa
 • polisacharydy - Ściana komórkowa zbudowana jest z polisacharydu zwanego peptydoglikanem.
 • zewnętrzna membrana lipidowa - Podczas barwienia Grama zapobiega wniknięciu barwnika do warstwy polisacharydowej. Z tego powodu ściana komórkowa źle zabarwia się tą metodą.
 • ziarniak pojedynczy - Zwykłe bakterie o kształcie kulistym.
 • dwoinka - Na przykład: wywołuje chorobę weneryczą zwaną rzeżączką (Neisseria gonorrheae), lub jest jedną z przyczyn zapalenia opon mózgowych (Meningococcus).
 • paciorkowiec - Należy do nich wiele bakterii wywołujących choroby zapalne. Na przykład: zapalenie płuc, zapalenie górnych dróg oddechowych, często zapalenie opon mózgowych wywoływane jest przez Streptococcus pneumoniae.
 • gronkowiec - Bakterie ropotwórcze, występują w pęczkach. Na przykład Staphylococcus aureus często wywołuje zakażenie ran.
 • pałeczki - Na przykład: występująca w naszym układzie jelitowym bakteria E. coli (Escherichia coli) lub bakterie produkujące kwas mlekowy, często stosowane w przemyśle mleczarskim. Mogą ponadto wywoływać choroby takie jak dżuma, choroba legionistów, tężec czy salmonella.
 • przecinkowce - Na przykład: wywołująca cholerę (Vibrio cholerae); świecące bakterie (Photobacterium), które występują w wabiku żabnic.
 • śrubowiec - Na przykład: stan zapalny pojawiający się po ugryzieniu gryzonia, wywołuję gorączkę po ugryzieniu szczura (Spirillum minus).
 • krętki - Na przykład: wywołuje boreliozę (Borellia burgdorferi), leptospirozę, chorobę weneryczną zwaną kiłą, wywołuje choroby przenoszone drogą płciową (Treponema pallidum).

Narracja

Bakterie to jednokomórkowe prokarionty, z którymi spoktykamy się w wielu obszarach naszego życia. Przodkowie żyjących dzisiaj bakterii pojawili się na Ziemi 3,5 miliarda lat temu.

Podstawę komórki bakterii stanowi cytoplazma. W niej znajduje się nukleoid z kolistą nicią DNA, z którą nie łączą się histony, w przeciwieństwie do DNA komórek eukariontów. Cytoplazmę otacza błona komórkowa.

Ściana komórkowa występuje u większości bakterii. To wytrzymała i sztywna struktura zbudowana przede wszystkim z polisacharydów i białek. Nie tylko utrzymuje kształt komórki, ale również pełni funkcję ochronną komórki.

Z zewnątrz otoczona jest błoną zewnętrzną zbudowaną głównie z polisacharydów. Błona zewnętrzna chroni komórkę, lecz często odgrywa też rolę chorobotwórczą w organiźmie gospodarza. Część bakterii jest zdolna do aktywnego ruchu. Ruch umożliwiają bakteriom rzęski.

Bakterie rozprzestrzeniają się dzięki doskonałej umiejętności rozmnażania i dostosowywania się do środowiska. Zdolne są do rozmnażania zarówno bezpłciowego jak i płciowego. Bezpłciowo rozmnażają się poprzez podział lub pączkowanie, dzięki czemu może powstać ogromna liczba osobników.

Ich kształt może być niezwykle zróżnicowany, mogą przyjmować kształt kulisty, cylidryczny czy spiralny.

Ziarenkowce (łac. coccus) mogą występować jako pojedyncze komórki oraz w parach, w łańcuchach lub w pęczkach. Taki kształt posiadają niektóre bakterie wywołujące stany ropne, zapalenie płuc, ale kształt kulisty mają również bakterie wywołujące rzeżączkę.

Jeden z typów bakterii pałeczkowatych to bakterie bacillus. Bakterie te mogą być nieszkodliwe, jak wykorzystywane w przemyśle spożywczym bakterie kwasu mlekowego. Mogą być to również bakterie chorobotwórcze wywołujące dżumę, gruźlicę, salmonellę czy tężec. Należą do nich także zwykłe bakterie jelitowe, czyli bakterie E. coli.

Bakterie o kształcie spiralnym wywołują kiłę, boreliozę i leptospirozę.

Barwienie metodą Grama pozwala na podział bakterii na dwie grupy, na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne. Podstawą podziału jest to, że ściana komórkowa pewnych szczepów bakterii inaczej reaguje na procesy barwienia. Ten podział jest ważny dlatego, że na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne oddziaływują inne antybiotyki.

Powiązane treści

Biogazownia

Biogaz pozyskiwany jets z biomasy (odchody zwierzęce, odpady roślinne, odpady organiczne) przy udziale bakterii. Biogaz jest mieszaniną metanu i dwutlenku...

Obieg azotu w przyrodzie

Azot znajdujący się w atmosferze wiązany jest przez bakterie, a następnie wykorzystywany jest w różnych formach związków chemicznych.

Wirusy

Zbudowane są z białka i DNA lub RNA. Wykorzystują one zakażone komórki do namnażania wirusów.

Bakterie (poziom zaawansowany)

Bakterie to mikroorganizmy o budowie prokariotycznej.

Budowa komórek prokariotycznych i eukariotycznych

Komórki prokariotyczne i eukariotyczne to dwa podstawowe typy komórek występujące w przyrodzie.

Cząsteczka oleju

Trójglicerydy zawierające nienasycone kwasy tłuszczowe, w temperaturze pokojowej są z reguły bezbarwnymi cieczami.

Cząsteczka tłuszczu

Trzy nasycone kwasy tłuszczowe wchodzą w reakcję z gliceryną.

Dżdżownica ziemna

Zwierzę żyjące w glebie, na przykładzie którego możemy poznać budowę anatomiczną pierścienic.

Dżuma "Czarna Śmierć" (Europa, 1347-1353)

Choroba bakteryjna znana jako dżuma jest jedną z najgroźniejszych chorób zakaźnych w historii ludzkości.

DNA

Nośnik informacji genetycznej w komórkach.

Edycja genomu

Edycja genomu to rodzaj inżynierii genetycznej, która wprowadza zmiany w genomie żywego organizmu. Ta animacja przedstawia jeden z najbardziej znanych...

Porównanie grzybów jadalnch i grzybów trujących

Niektóre grzyby mogą powodować śmiertelne lub zagrażające życiu zatrucia, inne natomiast są ważnym źródłem pożywienia.

Żabnica

Ryba o dziwacznym wyglądzie do zdobycia łupu używa świetlistego wabika. Animacja prezentuje jego działanie.

Budowa białek

Budowa łańcuchów polipeptydowych i ich przestrzenne ułożenie tworzy struktury przestrzenne białka.

Euglena zielona

Jednokomórkowce żyjące w słodkich wodach, zdolne zarówno do autotroficznej, jak i do heterotroficznej przemiany materii.

Komórka zwierzęca, roślinna, organellum

W komórkach eukariontów znajdują się liczne organella.

Pantofelek

Pokryty rzęskami, jednokomórkowy eukariont, pospolity pantofelek słodkowodny.

Pełzak odmieniec

Słodkowodny pospolity heterotrof jednokomórkowy, którego kształt stale się zmienia.

Added to your cart.