Alanina (C₃H₇NO₂)

Alanina (C₃H₇NO₂)

Jest aminokwasem niepolarnym alifatycznym. Cząsteczki o konfiguracji L i D są swoim lustrzanym odbiciem.

Chemia

Etykiety

alanina, Ala, aminokwas, białko, peptyd, polipeptyd, niepolarnymi łańcuchami bocznymi, jedwab, amfoteryczny, wiązanie peptydowe, wiązanie amidowe, Sekwencja aminokwasowa, Molekuła, chemia, biochemia, biologia

Powiązane treści

Sceny

Kula i pałeczka

Alanina (C₃H₇NO₂)

Ogólne informacje

Masa molowa: 89,09 g/mol

Temperatura topnienia: 297 °C

Temperatura wrzenia: 250 °C

Gęstość: 1,424 g/cm³

Właściwości

Alanina to bezbarwna, krystaliczna substancja, nierozpuszczalna w eterze, trudno rozpuszczalna w alkoholu i dobrze rozpuszczalna w wodzie. Jest aminokwasem niepolarnym alifatycznym. Występująca w postaci izomeru L alanina jest jednym z najważniejszych aminokwasów, obecnym niemal we wszystkich białkach. Wśród aminokwasów znajdziemy wiele podstawionych pochodnych alaniny.

Występowanie, otrzymywanie

Powszechnie występuje w białkach: na przykład jedwab naturalny zawiera 25% enancjomeru alfa-alaniny o konfiguracji L. W organizmach żywych powstaje w wyniku reakcji kwasu mlekowego i amoniaku, a w warunkach laboratoryjnych otrzymywana jest z kwasu pirogronowego i amoniaku.

Wypełnienie przestrzeni

Narracja

Powiązane treści

Izomeria optyczna

Wzajemnie nienakładalne odbicia lustrzane asymetrycznych molekuł.

Nić przędna, pajęczyna

Gęstość nici przędnej jest mniejsza niż nylonu, ale jej wytrzymałość mechaniczna jest większa niż stali.

Wiązania peptydowe

Aminokwasy będące budulcem białek połączone są ze sobą wiązaniami peptydowymi.

Added to your cart.