Akumulator kwasowo-ołowiowy

Akumulator kwasowo-ołowiowy

Dzięki procesom elektrochemicznym, zachodzącym w akumulatorze kwasowo-ołowiowym, produkowany jest prąd elektryczny.

Chemia

Etykiety

akumulator, Ogniwo galwaniczne, Kwas Siarkowy, dwutlenek ołowiu, prowadzić, anoda, katoda, biegun ujemny, biegun dodatni, prąd stały, napięcie na zaciskach, niebezpieczne odpady, kwaśny, prąd elektryczny, reakcja, żródło energii, ładować, utlenianie, redukcja, pojemność, nieorganiczny, elektrochemia, chemia

Powiązane treści

Sceny

Obudowa akumulatora

 • biegun ujemny
 • biegun dodatni
 • obudowa akumulatora
 • anoda
 • katoda
 • kwas siarkowy

Akumulator kwasowo-ołowiowy stosuje się w pojazdach mechanicznych: dopóki prądnica nie zacznie produkować prądu, energii elektrycznej, niezbędnej do działania samochodu, dostarcza akumulator. Akumulator wprowadzoną energię elektryczną przechowuje w postaci energii chemicznej.

Obudowa akumulatora wykonana jest zwykle ze sztucznego tworzywa. W niej znajdują się tzw. ogniwa, złożone z ułożonych naprzemiennie płyt dodatnich i ujemnych, połączonych ze sobą na kształt grzebienia. Napięcie każdego ogniwa w stanie naładowanym wynosi 2V. Połączone ze sobą szeregowo ogniwa tworzą źródło zasilania o większym napięciu. Akumulator zdolny jest przekazać 60-70% wprowadzonej energii elektrycznej.

Działanie

 • kwas siarkowy
 • katoda (dwutlenek ołowiu)
 • anoda (ołów)

Dwie elektrody w ogniwie akumulatora kwasowego zanurzone są w wodnym roztworze kwasu siarkowego. W stanie naładowanym jedną z elektrod jest wykonana z ditlenku ołowiu płyta o ładunku dodatnim, a drugą: wykonana z ołowiu płyta o ładunku ujemnym. Rozczieńczony kwas siarkowy pełni rolę elektrolitu: podłączenie odbiorcy do elektrod powoduje przepływ elektronów w obwodzie prądu. To zjawisko nazywamy rozładowaniem. Podłączenie prądu elektrycznego do akumulatora nazywamy ładowaniem akumulatora.

Reakcja

 • katoda (dwutlenek ołowiu)
 • anoda (ołów)

Reakcja

W trakcie rozładowania ołów, jak również ditlenek ołowiu przekształcają się w siarczan ołowiu, czemu towarzyszy wydzielanie się wody. Koncentracja kwasu siarkowego maleje, czyli elektrolit ulega rozrzedzeniu. W trakcie ładowania zachodzą dokładnie takie same reakcje, tyle, że w drugą stronę: na pozytywnej elektrodzie wydziela się ditlenek ołowiu, a na negatywnej - ołów metaliczny. Cząsteczki wody ulegają rozkładowi i powstaje kwas siarkowy, a więc stężenie elektrolitu rośnie. Takie reakcje zachodzą w czasie każdego rozładowania i ładowania. Podczas rozładowania prąd ma przeciwny kierunek, niż podczas ładowania.

Anoda

W trakcie rozładowania od płyty ołowiowej, tzn. od anody odłączają się jony ołowiu i tworzą się dwa elektrony. Jon ołowiu z kwasem siarkowym tworzy siarczan ołowiu. Zamknięcie obwodu prądu powoduje przepływ elektronów od płyty ołowiowej, czyli anody, w kierunku płyty z ditlenku ołowiu, czyli katody, poprzez odbiorcę.

Katoda

W trakcie rozładowania ditlenek ołowiu na płycie z niego wykonanej również tworzy z kwasem siarkowym siarczan ołowiu. Podczas tego procesu jon oksoniowy ditlenku ołowiu, łącząc się z jonem hydroniowym elektrolitu, tworzy wodę.

Podczas pracy akumulator kwasowo-ołowiowy wciąż się ładuje lub rozładowuje. Jeśli zostanie podłączony do odbiorcy prądu, na przykład do rozrusznika pojazdu mechanicznego, wówczas akumulator oddaje prąd, czyli rozładowuje się. Kiedy natomiast pojazd porusza się już bez innych odbiorców prądu, akumulator jest ładowany przy pomocy generatora. Ten cykl rozładowań i ładowań oznacza, że akumulator kwasowo-ołowiowy jest zdolny do stałego oddawania i przyjmowania energii elektrycznej.

Anoda

 • anoda (ołów)

Katoda

 • katoda (dwutlenek ołowiu)

Akumulator

 • akumulator
 • generator

Animacja

Powiązane treści

Bateria alkaliczna

W wyniku procesów elektrochemicznych wewnątrz baterii alkalicznej, powstaje prąd elektryczny.

Huta aluminium

W hutach aluminium, w procesie elektrolizy, z tlenku glinu otrzymuje się aluminium hutnicze.

Jon siarczanowy (SO₄²⁻)

Jon siarczanowy jest resztą kwasową kwasu siarkowego.

Kondensator

Kondensator to urządzenie służące do gromadzenia i przechowywania energii w postaci ładunku elektrycznego.

Kwas siarkowy (H₂SO₄)

Bezbarwna, oleista ciecz o silnie utleniających właściwościach, stosowana w wielu procesach przemysłowych.

Ogniwo paliwowe

Ogniwo paliwowe zapewnia przyjazny dla środowiska napęd samochodów. W wyniku utleniania wody i tlenu powstaje para wodna.

Prądnica (poziom podstawowy)

Prądnica z energii mechanicznej wytwarza energię elektryczną.

Rozpuszczanie NaCl

Sól kuchenna rozpuszcza się w wodzie, polarne molekuły wody tworzą wokół jonów otoczkę hydratów.

Samochód elektryczny

Tesla Model S jest jednym z pierwszych samochodów elektrycznych nadających się do codziennego użytku.

Silnik prądu stałego

Między magnesami trwałymi silnika zasilanego prądem stałym znajduje się jeden przewód (zwój), w którym płynie prąd.

Turbina wodna, generator

Przetwarza energię kinetyczną wody w energię elektryczną.

Wytwarzanie prądu przemiennego

Prąd elektryczny można wytworzyć obracając ramkę z przewodnika w polu magnetycznym

Transformator

Transformator jest urządzeniem służącym do zmiany napięcia elektrycznego.

Added to your cart.