Addycja

Addycja

Połączenie dwóch cząsteczek w jedną bez produktów ubocznych.

Chemia

Etykiety

dodatek, stowarzyszenie, reakcja, chemiczny, dodatek halogenowy, molekuła etenu, molekuła bromu, dibromoetan, Zmiana koloru, obligacji nasycone, nienasycone wiązanie, etylen, Test chemiczny, brom wody, Chemia organiczna, chemia

Powiązane treści

Sceny

Powiązane treści

Brom (Br₂)

Jeden z przedstawicieli halogenów. W zetknięciu ze skórą powoduje groźne oparzenia.

Eten (etylen) (C₂H₅OH)

Pierwszy człon szeregu homologicznego alk-1-enu.

Chlorowanie metanu (reakcja substytucji)

Reakcja substytucji podczas chlorowania metanu powoduje wymianę atomów wodoru na atomy chlorku, a jako produkt uboczny powstaje HCl.

Konformacje molekuły etanu

Molekuła etanu może przyjąć konformer naprzeciwległy lub trwalszy naprzemianległy.

Polimeryzacja etenu

W procesie polimeryzacji etenu (etylenu) otrzymuje się tworzywo sztuczne zwane polietylenem.

1,1,2,2-tetrafluoroetan (C₂F₄)

Bezbarwny, bezwonny gaz, monomer teflonu.

Porównanie halogenów

Pierwiastki chemiczne VII głównej grupy układu okresowego: fluor, chlor, brom, jod, astat. Astat jest znany tylko w postaci izotopu radioaktywnego.

Rozpuszczanie HCl w wodzie

Wodny roztwór kwasu chlorowodorowego to kwas solny.

Fluoro-bromo-chlorometan (CHClBrF)

Cząsteczki konstytutycyjne są swymi lustrzanymi odbiciami, są nienakładalne. Stanowią parę enancjomerów.

Added to your cart.