6 zadanie z molekułami (Węglowodany)

6 zadanie z molekułami (Węglowodany)

Zadanie służące zrozumieniu zagadnień dotyczących grupowania i struktury monosacharydów, disacharydów i polisacharydów.

Chemia

Etykiety

Molekuła, węglowodan, cukier, monosacharydem, disacharydem, polisacharydy, cukier złożony, ketozy, aldozową, zmniejszając efekt, nieredukujących, izomer, ćwiczenie, prosty cukier, praktykujący, chemia

Powiązane treści

Pytania

  • Który związek należy do heksoz?
  • Który związek jest disacharydą?
  • Izomer glukozy znajdujący się w roztworze wody po rozpuszczeniu kryształowego cukru gronowego.
  • Jest nieredukujący.
  • Część składowa kwasu nukleinowego.
  • Który związek jest pentozą?
  • Mniejsze jednostki budujące cząsteczki wiązane są wiązaniami 1,4.
  • Który związek jest polisacharydem?
  • Który związek jest triozą?
  • Który związek jest cząsteczką cukru buraczanego?

Sceny

Powiązane treści

5 zadanie z molekułami (Związki węgla z tlenem)

Zadanie służące zrozumieniu zagadnień dotyczących grupowania i struktury związków organicznych zawierających tlen.

7 zadanie z molekułami (związki węgla z azotem)

Zadanie służące zrozumieniu zagadnień dotyczących grupowania i struktury związków organicznych zawierających azot.

Alfa-D-glukoza (C₆H₁₂O₆)

Alfa-D-glukoza jest jednym ze stereoizomerów glukozy, w tym D-glukozy.

Amyloza ((C₆H₁₀O₅) n)

Jest jednym z podstawowych składników ziaren skrobi. Cząsteczka amylozy to śrubowo skręcony łańcuch złożony z merów alfa-D-glukozy.

Beta-D-glukoza (C₆H₁₂O₆)

Beta-D-glukoza jest jednym ze stereoizomerów glukozy, w tym D-glukozy.

Beta-D-ryboza (C₅H₁₀O₅)

Bezbarwna substancja krystaliczna, występująca w kwasach nukleinowych, koenzymach, nukleotydach i nukleozydach.

Celobioza (C₁₂H₂₂O₁₁)

Celobioza to podstawowa jednostka strukturalna celulozy.

Celuloza (C₆H₁₀O₅)n

Składnik budulcowy ścian komórek i włókien roślinnych.

D-glukoza (cukier gronowy) (C₆H₁₂O₆)

Jest podstawowym związkiem energetycznym dla komórek.

D-ryboza (C₅H₁₀O₅)

Ryboza w formie łańcuchowej, występująca w kwasach nukleinowych, koenzymach, nukleotydach i nukleozydach.

Glukoza tworząca związki pierścieniowe.

Animacja ilustruje powstanie pierścieniowej struktury D-glukozy (alfa i beta) w formie otwartołańcuchowej.

Maltoza (cukier słodowy) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Disacharyd zbudowany z dwóch reszt D-glukozy połączonych wiązaniem alfa-1,4 glikozydowym.

Sacharoza (cukier buraczany, cukier trzcinowy) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Organiczny związek chemiczny o słodkim smaku, bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie, znany powszechnie jako cukier.

2-dezoksy-beta-D-ryboza (C₅H₁₀O4)

Komponent DNA, który zawiera o jedną grupę hydroksylową mniej niż β-D-ryboza.

Beta-D-fruktoza (cukier owocowy) (C₆H₁₂O₆)

Fruktoza, znana również jako cukier owocowy, to najsłodszy węglowodan prosty.

Added to your cart.