Kodeknekker

Kodeknekker

Avkode ord og fraser ved hjelp av tegnespråk, flaggsignaler, strekkoder og hieroglyfer.

Morsmål

Ferdighetsutvikling, Instruksjon

Flash

Nøkkelord

tåke, dekoding, dekoding, Sett sammen, tåke, kodesystem, strekkode, runealfabetet, dyr spor, Braille, manuelle alfabetet, Tangram, dyrefigur, kileskrift

Relaterte verktøy

Added to your cart.