Rauk

Rauk er et resultat av tidligere vulkansk aktivitet. Slike restfjell består ofte av basalt, og de har en karakteristisk form.

Bak kulissene

Lurer du på hvordan vårt digitale innhold lages? Ta en titt bak kulissene.

Fire årstider

Kontinentalklimaet karakteriseres av fire årstider: varm sommer, kald vinter, og to sesonger i overgangen mellom disse.

Papirfugler

Se hvordan du lager fugler av papir! Jo flere farger du bruker for å lage fuglen din, jo stiligere blir den!

Saltproduksjon

Fordamping av salt gir en utmerket mulighet for kystlandene til å produsere salt.

Hellas

Hellas sees på som et utspring for Europeisk kultur. I dag er Hellas' største innkomstkilde utvilsomt turisme.

Hundreårskrig

Århundres krig mellom England og Frankrike markerte slutten på det middelalderske europeiske samfunnet.

Ramsløk

Ramsløk blir også kalt kalles bjørnens hvitløk, men liker bjørner det? Det kan du finne ut her, og du kan også lære mer om denne planten som har medisinske...

Oase

I ødemarken kan liv eksistere bare hvis det finnes store vannkilder. Her trives planter, dyr finner dikke, campingvogner kan hvile og mennesker kan utvikle...

På stranda

Å dra på stranda er en flott måte å slappe av på solrike dager.

mozaik3D app

Promotional video of our new native app on Android.

Cuboid

A cuboid is a polyhedron with six rectangular faces.

Nets of a cuboid

This animation demonstrates the different nets of a cuboid and includes a game.

Added to your cart.