Folding (middels)

Laterale kompresjonskrefter gjør at folder kan oppstå i bergarter. Foldefjell dannes på denne måten.

Politiske og økonomiske unioner

Flere politiske og økonomiske unioner har blitt dannet mellom land gjennom de siste tiårene.

Dynamo (grunnleggende)

En dynamo omdanner mekanisk energi til elektrisk likestrøm.

Amylose ((C₆H₁₀O₅) n)

Et spiralformet molekyl som består av alfa-D-glukoseenheter. Det er en av de grunnleggende komponentene i stivelse.

Jurt

Et rundt, hvelvet, mobilt telt dekket med filt, som vanligvis ble brukt av nomadefolk.

Jodkrystall

En fast, grå substans som sublimerer ved oppvarming. Dens oppløsning i alkohol kalles "jodtinktur", den er et desinfeksjonsmiddel.

Vannets kretsløp (grunnleggende)

Vannet på jorden er i kontinuerlig forandring. Vannets kretsløp omfatter prosesser som for eksempel fordampning, utfelling, smelting og frysing.

Dimetyleter (C₂H₆O)

En fargeløs gass med en typisk lukt, fremstilt ved dehydrering av metanol.

Fibroin

Fibroin er et fibrillært protein som utskilles av silkeormer.

Oksygen (O₂) (grunnleggende)

En fargeløs, luktfri gass, en viktig bestanddel av atmosfæren, uunnværlig for å opprettholde liv på jorda.

Karbonmonoksid (CO) (begynner)

Fargeløs, luktfri gass, svært giftig for mennesker og dyr i høy konsentrasjon.

Karbondioksid (CO₂) (begynner)

Fargeløs, luktfri, tyngre-enn-luft gass. Nødvendig for plantenes fotosyntese.

Nitrogen (N₂) (begynner)

En fargeløs, luktfri, ikke-reaktiv gass, utgjør 78.1% av jordens atmosfære.

Evaporation and boiling

What happens in a liquid during evaporation and boiling? What does its boiling point depend on?

The Alhambra in the 16th century (Spain)

The name of this magnificent palace complex originates in Arabic and means 'the red one'.

The Forbidden City (Beijing, 17th century)

The Forbidden City is one of the most magnificent and mysterious monuments of imperial China.

Metropolises

A metropolis is a large city with a population of over 1 million people.

What is the human body composed of?

This scene presents the basic components of the human body.

Chengdu J-20 Mighty Dragon (China, 2017)

The Chengdu J-20, also known as Mighty Dragon, is a multiple function stealth fighter aircraft.

The anatomy of the heart

This scene presents the location, anatomy and functioning of the central organ of the human circulatory system.

Added to your cart.