Isoleucin

En av de 20 aminosyrene som utgjør proteiner.

Metylformiat (C₂H₄O₂)

Metylformiat er esteren av maursyre og metanol, et aromastoff som finnes i enkelte frukter.

Serin

En av de 20 aminosyrene som utgjør proteiner.

Tyrosin

En av de 20 aminosyrene som utgjør proteiner. Den inneholder en aromatisk ring som en del...

Histidin

En av de 20 aminosyrene som utgjør proteiner.

Treonin

En av de 20 aminosyrene som utgjør proteiner.

Slaget ved Varna (1444)

Den ungarske kongen Vladislav I døde i den tapte krigen mot osmanerne.

Fyr

Fyr blir brukt som navigeringshjelp i kystnære farvann.

Palmitinsyre (heksadekansyre) (C₁₅H₃₁COOH)

En hvit, voksaktig substans, en karboksylsyre med høyt karbontall.

Folding (middels)

Laterale kompresjonskrefter gjør at folder kan oppstå i bergarter. Foldefjell dannes på...

Beleiringen av Beograd (4.-22. juli 1456)

Et stort slag i historien om osmanske-ungarske kriger i det 15. århundre. Dets minne er...

John den tapre, husarenes rute

Følg John den tapre på hans søken beskrevet i Sándor Petőfis dikt.

Pentan (C₅H₁₂)

Det femte elementet i den homologe serien av alkaner. En fargeløs, brennbar væske.

Jodkrystall

En fast, grå substans som sublimerer ved oppvarming. Dens oppløsning i alkohol kalles...

1-Butanol (C₄H₁₀O)

En alkohol med 4 karbonatomer som ofte brukes som løsemiddel.

Benediktinerkloster (Tihany, Ungarn)

Dette benediktinerklosteret ble grunnlagt av kong Andreas I av Ungarn i 1055.

Ildhjul

Forsvarerne av Eger slott fant opp et dødelig våpen, et vannhjul preparert med krutt og...

Added to your cart.