Globe Theatre (London, 17. århundre)

En av regissørene ved dette runde, åpne renessanse-teateret i London, var William...

Hus fra antikkens Egypt

Et vanlig egyptisk bosted besto av jevnlig arrangerte rom.

De egyptiske pyramidene (Giza, 26. århundre f.Kr.)

Giza nekropolis er det eneste av de gamle underverkene som fremdeles er intakt.

Solens bane over de store breddesirklene

Solens tilsynelatende bevegelse forårsakes av Jordens rotasjon rundt sin egen akse.

Drift av elvesluser

Elvesluser gjør elver med store nivåforskjeller trygge for båtliv.

Geografiske oppdagelser (15.-17. århundre)

Legendariske geografiske oppdagelser ved begynnelsen av den moderne tid tegnet ikke bare...

Elementærpartikler

Materie består av kvarker og leptoner, mens interaksjoner utføres av bosoner.

Korsedderkopp

Animasjonen viser edderkoppens kroppsbygning med en utbredt europeisk edderkopp som eksempel.

Ulike deler av menneskekroppen

Denne animasjonen demonstrerer deler av hodet, overkroppen og lemmene.

Geometriske transformasjoner - refleksjon

Denne animasjonen demonstrerer geometrisk refleksjon, en type geometrisk transformasjon...

Vannets kretsløp (middels)

Vannet på jorden er i kontinuerlig forandring. Vannets kretsløp omfatter prosesser som...

Synsmekanismen

Kurvaturen i øyets linse forandres når vi ser på et fjernt eller nært objekt, for å sikre...

Geometriske transformasjoner – translasjon

Denne animasjonen demonstrerer geometrisk translasjon både i plan og rom.

Geometriske transformasjoner – rotasjon

Denne animasjonen demonstrerer geometrisk rotasjon, en type geometrisk transformasjon...

Folding (avansert)

Laterale kompresjonskrefter gjør at folder kan oppstå i bergarter. Foldefjell dannes på...

Tektoniske plater

Tektoniske plater kan bevege seg i forhold til hverandre.

Forkastning (middels)

Vertikale krefter kan bryte lag med bergarter til forkastningsblokker, som forskyver seg...

Sammenligning av spiselige og giftige sopper

Visse sopper er giftige og kan være dødelige for mennesker, mens andre er spiselige og...

Taj Mahal (Agra, 1700-tallet)

Senteret av det indiske mausoleet består av en grav i hvit marmor som Shah Jahan bygget...

Konstruksjon av biler

Disse animasjonene viser utvendig og innvendig konstruksjon av biler, samt hvordan de drives.

Added to your cart.