Endring av årstider (middels)

På grunn av jordens tippede akse er vinkelen av solens stråler ved bestemte breddegrader...

Solsystem, planetbaner

Banene til de 8 planetene i vårt solsystem er elliptiske.

Det geografiske koordinatsystemet

Ved hjelp av det geografiske koordinatsystemet kan vi angi den eksakte plasseringen for...

Atmosfærisk sirkulasjon

Forskjellen mellom temperaturene i polarsoner og ekvatorsoner forårsaker atmosfærisk...

ISS (den internasjonale romstasjonen)

Den internasjonale romstasjonen er en beboelig romstasjon bygget i samarbeid mellom 16 land.

Jordens struktur (middels)

Jorden består av flere sfæriske lag.

Solen

Solens diameter er omtrent 109 ganger så stor som Jordens. Det meste av dens masse består...

Stonehenge (Storbritannia, Bronsealderen)

Det verdensberømte monumentet i England utgjør fortsatt et mysterium for arkeologer.

Hus fra antikkens Hellas

Et gjennomsnittlig hus i antikkens Hellas hadde en rektangulær, geometrisk planløsning og...

Berlinmuren (1961-1989)

Berlinmuren ble et symbol på splittelse og undertrykkelse, muren delte ikke bare byen i...

Middelalderby

Middelalderhus ble bygget av stein eller murstein, og var flere etasjer høye.

Gutenbergs trykkeri (Mainz, 15. århundre)

Life Magazine plukket ut Gutenbergs oppfinnelse av en mekanisk bevegelig boktrykking som...

Ryggmargens anatomi

Ryggmargen er en del av det sentrale nervesystemet som ligger inne i ryggraden som...

Blomst

Animasjonene viser strukturen av en typisk blomst.

Maglevtog

Et av de mest moderne transportmidler er Maglev, som er i stand til å reise med...

Tykktarmens oppbygning

Tykktarmen er den delen av tarmsystemet hvor vann, mineraler og vitaminer absorberes.

Telegraf (Samuel F. B. Morse)

Den amerikanske oppfinneren presenterte sin revolusjonerende oppfinnelse innen...

Telefon (Alexander Graham Bell)

Enheten som overfører menneskelige stemme som elektriske signaler ble oppfunnet av Bell i...

Vannmølle

Maskiner som konverterer energien i rennende eller fallende vann til nyttige former for...

Menneskelige muskler

Skjelettmuskulaturen er den aktive delen av bevegelsessystemet: de flytter bena de er...

Added to your cart.