Utviklingen av godstransport

Denne animasjonen demonstrerer utviklingen av godstransport, fra hestetrukne kjerrer til moderne lastebiler.

Kaie

Kaieflokker finnes ofte i byer. Konrad Lorenz analyserte den komplekse sosiale oppførselen til disse dyrene.

Tysk soldat (andre verdenskrig)

Soldater fra Wehrmacht i andre verdenskrig var veltrente, og godt utrustede med moderne våpen.

Luftputefartøy, mark III SR N4

Luftputefartøy er i stand til å bevege seg over vannflaten med høy hastighet.

Jod (I₂)

En fast, grå substans som sublimerer ved oppvarming. Dens oppløsning i alkohol kalles jodtinktur, som er et desinfeksjonsmiddel.

Søppelbiler

Søppelbiler spiller en viktig rolle for dagliglivet i byer og tettsteder.

Metanol (metylalkohol) (CH₃OH)

Den enkleste mettede alkoholen. Et svært giftig stoff som lett forveksles med etanol.

Jurt

Et rundt, hvelvet, mobilt telt dekket med filt, som vanligvis ble brukt av nomadefolk.

Arbeidsleir i Ungarn (Recsk)

Rundt 1500 mennesker ble sendt til arbeidsleiren, som også er kjent som den "ungarske Gulag", under Rákosi-epoken.

Metan (CH₄)

Det første elementet i den homologe serien av alkaner.

Hydrogenfluorid (HF)

Ett av hydrogenhalogenidene, et meget aggressivt stoff - det angriper til og med glass.

Cellobiose (C₁₂H₂₂O₁₁)

Cellobiose er den grunnleggende strukturenheten i cellulose.

Oljesyre (cis-oktadec-9-ensyre) (C₁₇H₃₃COOH)

En umettet monokarboksylsyre. Molekylet har dobbeltbinding i cis-konfigurasjon.

Hydrogenjodid (HI)

En fargeløs, tyngre-enn-luft gass med en stikkende lukt.

Hydroksidion (OH-)

En ioneforbindelse som dannes når et vannmolekyl frigjør et proton.

Added to your cart.