Middelalderby

Middelalderhus ble bygget av stein eller murstein, og var flere etasjer høye.

Greske guder

De olympiske gudene i gresk mytologi var alle ulike hverandre.

Miljøvennlige biler

Ved å kombinere en konvensjonell forbrenningsmotor med et elektrisk fremdriftssystem kan...

Jordens struktur (middels)

Jorden består av flere sfæriske lag.

ISS (den internasjonale romstasjonen)

Den internasjonale romstasjonen er en beboelig romstasjon bygget i samarbeid mellom 16 land.

Menneskets øye

Øyet er et av våre viktigste sanseorganer. Reseptorene i øyet produserer elektriske...

Tolvfingertarmens kjertler

Bukspyttkjertelen og leveren tømmer fordøyelsesvæsker ut i tolvfingertarmen.

Atmosfærisk sirkulasjon

Forskjellen mellom temperaturene i polarsoner og ekvatorsoner forårsaker atmosfærisk...

Sommereik

Denne animasjonen viser hvordan trær forandrer seg gjennom årstidene, demonstrert med...

Solsystem, planetbaner

Banene til de 8 planetene i vårt solsystem er elliptiske.

Endring av årstider (middels)

På grunn av jordens tippede akse er vinkelen av solens stråler ved bestemte breddegrader...

Lymfesystemet

Lymfeårer frakter lymfer til blodårene, mens lymfeknuter er integrerte deler av...

Edelkreps

En stor ferskvannskreps som er spesielt utbredt i Europa.

Gruvedrift under den industrielle revolusjonen

På slutten av 1700-tallet fikk gruvedriften et oppsving på grunn av det store behovet for...

Nitrogenmolekylenes oppbygning

Denne animasjonen illustrerer strukturen av nitrogenmolekyler, med én sigma- og to...

Darwins legendariske reise

Darwins legendariske reise ombord på HMS Beagle spilte en avgjørende rolle i utviklingen...

Optisk illusjon

Informasjonen som samles inn av øyet blir feiltolket av hjernen.

Budtjeneste (Storbritannia, 18. århundre)

Før fremveksten av motoriserte kjøretøy ble brev og pakker levert av hest- og kjerre.

Vindmølle

Maskiner som konverterer vindenergi til andre nyttige former for energi var i bruk...

TGV POS-tog

Dette toget går mellom Paris og sør-Tyskland, normal fart er 320 km/t.

Added to your cart.