Planaria gonocephala

En av de mest vanlige typene flatormer.

Tidsmåling

De første kalenderne og instrumentene for måling av tid ble allerede tatt i bruk av...

De Havilland DH-106 Comet 1 (1949)

Flyet som ble produsert av det britiske flyselskapet de Havilland var verdens første...

Kneleddet

Kneleddet innbefatter lårbenet, skinnebenet og kneskålen.

Laktose (C₁₂H₂₂O₁₁)

En type sukker som finnes i pattedyrs melk.

Oldenborre

Oldenborren er et utbredt insekt i Europa, og oldenborrens larver regnes som skadedyr.

Europeisk muldvarp

Muldvarper er små underjordiske pattedyr med modifiserte, spade-liknende forben.

Stor kålsommerfugl

Den store kålsommerfuglen er en vanlig sommerfuglart, og ved hjelp av denne vil vi...

Beinstruktur

Denne scenen forklarer strukturen og funksjonene til beina.

Buorm

En type orm med karakteristiske flekker i nakken.

Hjort

Hjort er et partået hovdyr og drøvtyggere. Hjortebukker har spektakulære gevir.

Elvemusling

En bløtdyrart som er utspredt i ferskvann.

Meitemark

Leddormers anatomi demonstreres gjennom dette eksemplet av en meitemark.

Keramikk i antikkens Hellas

Mesterverkene laget av keramikere i den greske antikken er viktige arkeologiske gjenstander.

Hybridfrosk

Denne animasjonen viser anatomien til amfibier med en utbredt froskeart som eksempel.

Strukturen til prokaryotiske og eukaryote celler

Det er to grunnleggende celletyper: prokaryotiske og eukaryote celler.

Svamper

Den eldste dyregruppen. De lever under vann, de mangler ordentlig bindevev og kroppssymmetri.

Binyrene

Binyrene er ansvarlige for å opprettholde homeostase og gi et raskt svar i stressende...

Manet

Frittsvømmende marinedyr, en nesledyr-art, den eldste dyregruppen som har ekte vev.

Paramecium caudatum (tøffeldyr)

Encellede eukaryote organismer som er utbredt i ferskvann.

Added to your cart.