Avsaltning av sjøvann

Avsaltingsprosessen produserer drikkevann fra sjøvann.

Utnyttelse av naturgass, Norge

Troll A er en platform for gassproduksjon, den størse oljeplattformen som noensinne er...

Gruvedrift under den industrielle revolusjonen

På slutten av 1700-tallet fikk gruvedriften et oppsving på grunn av det store behovet for...

Fusjonsreaktor

Kjernefysisk fusjon vil sørge for en miljøvennlig og praktisk talt ubegrenset energikilde.

Vindmølle

Maskiner som konverterer vindenergi til andre nyttige former for energi var i bruk...

Kjernekraftverk

Kjernekraftverk omdanner energien som frigjøres under fisjon til elektrisk kraft.

Elektriske lyskilder i hjemmet

Denne animasjonen viser kjennetegnene til lyskilder i hjemmet, fra tradisjonelle lyspærer...

Aluminiumsverk

I aluminiumsverk fremstilles aluminium fra alumina gjennom elektrolyse.

Antikk romersk akvedukt og vei

Det utmerkede vei- og akveduktsystemet som dekket hele imperiet gir et godt bilde av den...

Drivhuseffekten

Menneskelige aktiviteter forsterker drivhuseffekten og fører til global oppvarming.

Vannmølle

Maskiner som konverterer energien i rennende eller fallende vann til nyttige former for...

Vannkraftverk (Hooverdammen, USA)

Den enorme demningen bygget på Coloradoelven i USA ble oppkalt etter en tidligere...

Hvordan fungerer det? - Vannkran

Denne animasjonen demonstrerer funksjonen til de 3 vanlige typene vannkraner.

Vannforsyningssystem

Vannforsyningssystemet gir forbrukerne rent og trygt drikkevann.

Offentlige tjenester

Tjenester som tilfredsstiller forbrukernes krav til vannforsyning, avløp, elektrisitet,...

Biogassanlegg

Biogass kan produseres fra organisk materiale (gjødsel, planteavfall, organisk avfall)...

Hestevandring

Maskiner drevet av dyr (eller mennesker) ble hovedsakelig brukt i møller, for maling av korn.

Vannturbin, generator

Vannturbiner transformerer den kinetiske energien i vann til elektrisk energi.

Underjordisk kullgruve

I motsetning til dagbrudd, blir ikke jordlagene som dekker kullreservene fjernet i...

Oljeplattform

En lang borestreng sentralt i boretårnet penetrerer havbunnen til den når det laget som...

Added to your cart.