Vulkansk aktivitet

Animasjonen viser forskjellige typer vulkanutbrudd.

Tornadoer

Kortvarige, men ekstremt kraftige tornadoer kan forårsake stor skade.

Tsunami

Tsunamibølger er svært høye bølger med enormt destruktiv kraft.

Skydannelse, skytyper

Overflatevann som fordamper danner skyer i ulike former, og fra disse faller vannet...

Vannets kretsløp (middels)

Vannet på jorden er i kontinuerlig forandring. Vannets kretsløp omfatter prosesser som...

Tektoniske plater

Tektoniske plater kan bevege seg i forhold til hverandre.

Folding (avansert)

Laterale kompresjonskrefter gjør at folder kan oppstå i bergarter. Foldefjell dannes på...

Varmepunkter

Varmepunkter er de stedene på jordskorpen hvor magma ofte stiger til overflaten og...

Forkastning (middels)

Vertikale krefter kan bryte lag med bergarter til forkastningsblokker, som forskyver seg...

Havlag

Fysiske egenskaper, samt flora og fauna i havet, endrer seg med dybden.

Eoliske landformer i ørkenområder

Vind, som en ekstern kraft, spiller en viktig rolle i utformingen av ørkenområder.

Høydesoner

I fjellområder varierer klima, jordegenskaper, flora og fauna, i forhold til høyde.

Jordskjelv

Jordskjelv er ett av verdens mest ødeleggende naturfenomen.

Hvordan former hav jordens overflate?

Sjøvann, som en ekstern kraft, spiller en viktig rolle i utformingen av kystlinjer.

Tidevann

Stigning og fall av havnivåene som følge av gravitasjonskraften fra Månen.

Elver og landformer

Elver spiller en viktig rolle for utformingen av Jordens overflate: de forårsaker...

Lyn

Et lyn er en plutselig elektrostatisk utladning, fulgt av en lyd kjent som torden.

Terminologi innen fysisk geografi

Denne animasjonen demonstrerer de viktigste terrengkjennetegn, overflatevann og deres...

Drivhuseffekten

Menneskelige aktiviteter forsterker drivhuseffekten og fører til global oppvarming.

Atmosfærisk sirkulasjon

Forskjellen mellom temperaturene i polarsoner og ekvatorsoner forårsaker atmosfærisk...

Added to your cart.