Flyktningleir i Afrika (Darfur)

På grunn av militærkonflikten i Sudan måtte millioner av mennesker flykte fra hjemmene sine.

Moderne kontorbygg

Spare energi og beskytte miljøet er viktige faktorer i utformingen av moderne kontorbygg.

Landsbyer

Landsbyene var de første bosetningene menneskene skapte.

Hvordan fungerer det? - Impulsturbin (vann)

Denne animasjonen demonstrerer strukturen og driften av impulsturbiner med vann.

Flomsikring

Jordvoller (diker) og sommer-diker langs elvebredden gir økt beskyttelse mot oversvømmelser og flomskader.

Utviklingen av godstransport

Denne animasjonen demonstrerer utviklingen av godstransport, fra hestetrukne kjerrer til moderne lastebiler.

Utvikling av biler

Biler har utviklet seg mye siden slutten av det 19. århundre.

Vinregion

Viner fra vinregionen Tokaj er godt kjent verden over.

Gullgraving (19. århundre)

Gullrushet i California startet i 1848, nær San Francisco.

Sputnik 1 (1957)

Den sovjetiske satellitten var det første romfartøyet som ble sendt ut i verdensrommet (i oktober 1957).

Høye bygninger

Høye bygninger er påminnelser om menneskenes historie og den teknologiske utviklingen.

Verdensreligioner i dag

Den geografiske fordelingen av store (verdens) religioner har blitt påvirket av historiske hendelser.

Satellittnavigasjon, GPS

Det globale posisjoneringssystemet (GPS) består av 24 satellitter, men bare 4 må være synlige for posisjonering.

Luftputefartøy, mark III SR N4

Luftputefartøy er i stand til å bevege seg over vannflaten med høy hastighet.

Fyr

Fyr blir brukt som navigeringshjelp i kystnære farvann.

Bygging av et elementhus

Bygninger som var konstruert med forhåndsproduserte betongblokker var utbredte i de tidligere sosialistiske landene.

Industriområde

Industriområder tilrettelegger infrastruktur og tjenester for bedrifter.

Livet på gården (Ungarn)

Gårdsdrift består av spesielle jordbruksaktiviteter.

Added to your cart.