Veitransport, lastebiler

Tunge lastebiler har stor betydning for veitransporten

Skifergass

Denne animasjonen forklarer teknologien for utvinning av skifergass.

Tidevannskraftverk

Tidevannskraftverk bruker den daglige endringen i vannivået til å produsere elektrisitet.

Underjordisk kullgruve

I motsetning til dagbrudd, blir ikke jordlagene som dekker kullreservene fjernet i underjordiske gruver, kullet utvinnes i gruvesjakter.

Flyplass

Flyplasser gir infrastruktur og tjenester som er nødvendige for luftfart.

Oljeplattform

En lang borestreng sentralt i boretårnet penetrerer havbunnen til den når det laget som inneholder olje.

Oase

Oaser er områder i ørkener hvor det er tilgang på vann.

Vannturbin, generator

Vannturbiner transformerer den kinetiske energien i vann til elektrisk energi.

Hvordan fungerer det? – Solpanel, solfanger

Denne animasjonen demonstrerer hvordan solenergi kan utnyttes.

Offentlige tjenester

Tjenester som tilfredsstiller forbrukernes krav til vannforsyning, avløp, elektrisitet, varme og gass, samt telekommunikasjon.

Typer broer

Forskjellige typer broer inkluderer bjelke-, bue-, henge-, fritt frambygg- og skråkabelbroer.

Havn

Havner tilbyr nødvendig infrastruktur og viktige tjenester for industri og sjøfart.

Luftforurensning

Denne animasjonen demonstrerer hovedkildene til luftforurensning: jordbruk, industri og urban luftforurensning.

Tradisjonell eskimo-livsstil

Igloer var de vanligste boligtypene som ble bygget av eskimoer i den arktiske sonen.

Jernmetallurgi (middels)

Råjern fremstilles av jernmalm i jernsmelteverk.

Transportnett

Animasjonen presenterer de viktigste transportrutene gjennom luft, sjø, og land, samt knutepunkter.

Keplerteleskopet

Keplerteleskopet ble utsendt av NASA for å oppdage jordlignende planeter som kretser rundt andre stjerner.

Golden Gate Bridge (San Francisco, 1937)

Hengebroen som strekker seg over sundet mellom San Francisco-bukten og Stillehavet ble åpnet i 1937.

Solkraftverk

Solkraftverk omdanner solenergi til elektrisitet.

Papirproduksjon

Papir ble oppfunnet for over to tusen år siden.

Added to your cart.