Avsaltning av sjøvann

Avsaltingsprosessen produserer drikkevann fra sjøvann.

Airbus A380 (2005)

Det brede dobbeltdekker-passasjerflyet kan frakte mer enn 500 passasjerer.

Mars Exploration Program

Romsonder og Mars-rovere undersøker strukturen på Mars og mulige spor av liv.

New Horizons-oppdraget

New Horizons-romsonden ble lansert i 2006, og hadde som formål å studere Pluto og Kuiperbeltet.

Gruvedrift under den industrielle revolusjonen

På slutten av 1700-tallet fikk gruvedriften et oppsving på grunn av det store behovet for råmaterialer i den dynamisk voksende industrien.

Fusjonsreaktor

Kjernefysisk fusjon vil sørge for en miljøvennlig og praktisk talt ubegrenset energikilde.

Månelandingen: 20. juli 1969

Neil Armstrong, et av medlemmene av mannskapet på Apollo 11, var den første mannen på månen.

Vannkraftverk (Hooverdammen, USA)

Den enorme demningen bygget på Coloradoelven i USA ble oppkalt etter en tidligere amerikansk president.

Kjernekraftverk

Kjernekraftverk omdanner energien som frigjøres under fisjon til elektrisk kraft.

Vannmølle

Maskiner som konverterer energien i rennende eller fallende vann til nyttige former for kraft var allerede i bruk i middelalderen.

Containerskip

Kommersielle havsruter med containerskip danner et globalt nettverk.

TGV POS-tog

Dette toget går mellom Paris og sør-Tyskland, normal fart er 320 km/t.

Suezkanalen

Suezkanalen er en kunstig vannvei som forbinder Rødehavet og Middelhavet.

Aluminiumsverk

I aluminiumsverk fremstilles aluminium fra alumina gjennom elektrolyse.

Drift av elvesluser

Elvesluser gjør elver med store nivåforskjeller trygge for båtliv.

Konstruksjon av biler

Disse animasjonene viser utvendig og innvendig konstruksjon av biler, samt hvordan de drives.

Vannturbin, generator

Vannturbiner transformerer den kinetiske energien i vann til elektrisk energi.

Skifergass

Denne animasjonen forklarer teknologien for utvinning av skifergass.

Underjordisk kullgruve

I motsetning til dagbrudd, blir ikke jordlagene som dekker kullreservene fjernet i underjordiske gruver, kullet utvinnes i gruvesjakter.

Added to your cart.